MS Excel - poziom średniozaawansowany

O szkoleniu

MS Excel – używa go każdy z nas. Wielu zapewne wpisuje jego mniej lub bardziej biegłą znajomość w CV. Jednocześnie, wielu pracowników mówi, że bardzo przydałoby się im szkolenie z zakresu działania tego najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego? Jak to zatem jest z tą naszą wiedzą o MS Excel? Zapraszamy do poszerzenia wiedzy w tym temacie w przystępny i wciągający sposób.

Założenia organizacyjne

Szkolenie będzie przebiegało w interaktywnej formule warsztatów:

 • Uczestnicy angażowani w dialog i dyskusję
 • Stały kontakt z prowadzącym, który 
 • Interaktywne narzędzia pracy z grupą – tablice interaktywne, ankiety, dyskusje, dodatkowe aplikacje (nie wymagające instalowania) urozmaicające sposób prowadzenia warsztatów
 • Dodatkowe materiały – dostęp przekazywany uczestnikom w trakcie szkolenia, adekwatnie do omawianych zagadnień
 • Dzielenie się doświadczeniami przez uczestników i prowadzącego
 • Do wzięcia udziału w szkoleniu w wersji online niezbędne są: Internet, kamerka i słuchawki lub głośniki

Metody i materiały szkoleniowe

Każdy główny blok szkolenia poprzedzony jest krótką prezentacją tematu. Większość czasu na poszczególne bloki (tematy) jest wypełniona przez ćwiczenia praktyczne, symulujące problemy i ich rozwiązanie w programie MS Excel. Dodatkowo, prowadzący w trakcie ćwiczeń mobilizuje grupę do aktywnej pracy przez zadawanie pytań i dyskusję na temat rozwiązywanych zadań.
W ramach tych tematów osoba prowadząca prowadzi zajęcia głównie metodą ćwiczeniową, tak aby zaciekawić wszystkich uczestników i doświadczyć „praktycznie” zagadnień szkolenia.

Kto powinien wziąć udział?

Dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności pracy z arkuszem MS Excel

Program szkolenia

Praca ze skoroszytem programu MS Excel – narzędzia zaawansowane

 • malarz formatów
 • wklejanie „specjalne”
 • narzędzie Znajdź/Zamień, narzędzie Przejdź do
 • style komórek
 • niestandardowe formaty liczb (informacje podstawowe)
 • okno skoroszytu (nowe okno, rozmieszczenie okien, blokada okienek)

Przygotowanie zestawień i tabel do wydruku

 • praca z widokiem Układu strony i Podgląd podziału stron
 • tytuły wydruków, znaki podziałów stron, obszar wydruku
 • nagłówek i stopka wydruku (tekst, numery stron, grafika)

Formuły i funkcje

 • odwołania do komórek arkusza (względne, bezwzględne i mieszane), style odwołań
 • formuły „trójwymiarowe” (odwołania do innych arkuszy i skoroszytów)
 • kreator funkcji (funkcja, argumenty funkcji, edycja)
 • funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB)
 • funkcje LICZ.JEŻELI i SUMA.JEŻELI
 • funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO
 • zagnieżdżenia funkcji, hiperformuły
 • nazwy komórek i bloków komórek (używanie nazw w formułach)

Praca z danymi – podstawowa analiza danych

 • baza danych w programie MS Excel (informacje podstawowe)
 • sortowanie danych (jedna kolumna, wiele kolumn, klucz sortowania, kierunek sortowania danych)
 • filtrowanie danych (autofiltr)
 • suma częściowa
 • autokonspekt, grupowanie danych

Graficzna prezentacja danych – narzędzia zaawansowane

 • typy wykresów a rodzaje danych
 • formatowanie elementów wykresu (obszar wykresu, obszar kreślenia, tytuł wykresu, legenda, etykiety, osie, seria danych)
 • linie trendu
 • tworzenie szablonów

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
5 200
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!