MSI: Kręgosłup Lędźwiowy i biodro

O szkoleniu

Układ ruchu jest fizjologicznym systemem, którego główną funkcją jest generowanie ruchu w organizmie jako całości lub częściowo. Tak jak w przypadku innych układów w organizmie, tutaj również powstają dysfunkcje, które muszą być właściwie zdiagnozowane i leczone. To właśnie fizjoterapeuta jest osobą odpowiedzialną za prawidłową ocenę i rehabilitację tego systemu.

Kurs przedstawia dysfunkcje układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, powstające w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas codziennych aktywności przy uwzględnieniu cech osobniczych. Powtarzane ruchy oraz przybierana postawa podczas aktywności dnia codziennego generują zmiany w tkankach co skutkuje tworzeniem się tychże dysfunkcji. Na kursie zostają opisane zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka lędźwiowego i biodra, wnikliwe badanie wraz z analizą w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich usprawnienia. Celem jest umożliwienie klinicystom identyfikowanie zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydajności mięśni oraz ich relacji do miejsc bólowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele realizowane podczas tego szkolenia:

 • Szczegółowe omówienie dysfunkcji oraz wpływu powtarzającego się ruchu i postawy
 • Przeprowadzenie badania dla zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego
 • Plan leczenia dla pacjentów z zespołem bólu kręgosłupa lędźwiowego
 • Przypadki kliniczne
 • Plan leczenia dla pacjentów z zespołem bólu stawu biodrowego
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenia skierowane są do:

 • fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków,
 • w szczególności lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej i ortopedów)
 • studentów (3-go roku fizjoterapii).

Kurs zawiera zarówno część teoretyczną 20%, która jest uzupełniona materiałami online. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować w 80% praktyczny trening dla uczestników.

Proszę odpowiednio się przygotować do części praktycznej szkolenia (przebranie).

Szkolenie dostarcza informacje na temat programu usprawniania, które składa się z terapeutycznego programu ćwiczeń. Obejmuje on korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną. Oprócz wykładów prof. Shirley Sahrmann i dr Michała Hadała, program będzie zawierał przedstawienie badania, część praktyczną w zakresie stawiania diagnozy oraz doboru ćwiczeń korygujących. Uczestnicy będą ćwiczyć ocenę przy pomocy testów, stawiać diagnozę oraz rozwijać program leczenia korygujący wzorce typowe dla poszczególnych zespołów na poziomie odcinka lędźwiowego i biodra.

Program szkolenia

Dzień 1.

 • 9:00 – 10:30 - Wprowadzenie do systemu zaburzenia ruchu (Movement System Impairment): koncepcja, komponenty i adaptacja ruchu i postawy.
 • 10:30 – 10:50 - Przerwa
 • 10:50 – 12:30 - Zespoły nieprawidłowego ruchu na poziomie odcinka lędźwiowego
 • 12:30 – 13:30 - Obiad
 • 13:30 – 14:00 - Badanie i korekcja w pozycji stojącej
 • 14:00 – 14:30 - Część praktyczna: testowanie i opracowanie terapii w pozycji stojącej
 • 14:30 – 15:00 - Badanie i korekcja w pozycji leżenia tyłem i leżenia bokiem
 • 15:00 – 15:20 - Przerwa
 • 15:20 – 15:50 - Część praktyczna: badanie i terapia w pozycji leżenia tyłem i bokiem
 • 15:50 – 16:15 - Badanie i korekcje w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej
 • 16:15 – 17:00 - Część praktyczna: badanie i opracowanie terapii w pozycji leżenia przodem, w klęku podpartym oraz w pozycji siedzącej

Dzień 2.

 • 8:30 – 10:00 - Przedstawienie kompleksowego badania i analizy MSI
 • 10:00 – 11:00 - Część praktyczna: badanie i strategie korekcji w małych grupach
 • 11:00 – 11:20 - Przerwa
 • 11:20 – 12:30 - Część praktyczna: opracowanie diagnostyki i programu leczenia
 • 12:30 – 13:30 - Obiad
 • 13:30 – 14:30 - Strukturalne uwarunkowania stawu biodrowego i kontrola mięśniowa
 • 14:30 – 15:30 - Syndromy bólowe w obrębie stawu biodrowego
 • 15:30 –  15:50 - Przerwa
 • 15:50 – 16:30 - Przedstawienie badania MSI w zespole stawu biodrowego
 • 16:30 – 17:00 - Część praktyczna: badanie i korekcje stawu biodrowego

Dzień 3. 

 • 8:30 – 10:00 - Badanie stawu biodrowego w pozycji leżenia tyłem
 • 10:00 – 10:30 - Część praktyczna: badanie i opracowanie terapii w pozycji leżenia tyłem
 • 10:30 – 10:50 - Przerwa
 • 10:50 – 11:30 - Badanie i terapia w pozycji leżenia przodem
 • 11:30 – 12:00 - Część praktyczna: badanie oraz terapia w pozycji leżenia przodem
 • 12:00 – 12:30 - Korekcje w pozycji klęku podpartego
 • 12:30 – 13:00 - Część praktyczna: opracowanie terapii i progresji w klęku podpartym
 • 13:00 – 14:00 - Przedstawienie kompleksowego badania i oceny MSI w obrębie stawu biodrowego z opracowaniem kompletnego programu terapeutycznego.
 • 14:00 - Zakończenie szkolenia.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Shirley Sahrmann

B.Phty. MCSP MAPA

Zainteresowana rozwojem i oceną systemów klasyfikacji zaburzeń ruchu oraz ćwiczeń stosowanych w tych zespołach. Książki: „Diagnostyka i leczenie zespołów zaburzeń ruchu” oraz „Zespoły zaburzeń systemu ruchu odcinka szyjnego, piersiowego i kończyn” opisują poszczególne zespoły i metody ich leczenia. Dr Sahrmann jest profesorem fizjoterapii w Uniwersyteckiej Szkole Medycznej w St. Louis w Waszyngtonie. Otrzymała tytuł naukowy licencjata fizjoterapii, tytuł magistra i doktora z neurobiologii na tym samym Uniwersytecie. Prowadzi wykłady i warsztaty na Światowych Konferencjach Fizjoterapii w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, Anglii i wielu innych krajach. Od 2014 roku regularnie odwiedza Polskę a dokładnie Rzeszów gdzie mieści się Centrum propagujące jej koncepcję pracy z pacjentem.

 

dr Michał Hadała

PhD (Medicine & Sport Science), MSc (Advance PT), BSc (PT)
Międzynarodowy instruktor Kinetic Control i Movement System Impairments

Jego główne zainteresowania dotyczą tematów związanych z analizą, oceną, korekcją i prewencją zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Przez wiele lat związany ze sportem zawodowym i amatorskim. Jako terapeuta pracuje z fizjoterapeutami zajmując się ich konsultingiem i treningiem. Współpracował i uczył się od wielu utalentowanych fizjoterapeutów i rehabilitantów. Od wielu lat wraz z prof. Sahrmann propaguje jej koncepcję pracy w oparciu o DIAGNOZĘ SYSTEMU RUCHU. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii Fizjo-Sport

Rzeszów

Podpromie 8/2a

woj. podkarpackie

Hotel Novotel Marina

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 463
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Pkt. 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy dokonać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznego potwierdzenia miejsca na kursie z organizatorem.

Pkt. 2.

Kwalifikowanie na listę uczestników szkolenia następuje według kolejności nadchodzących zgłoszeń oraz wpłaceniu zaliczki w wyznaczonym przez organizatora terminie.

Pkt. 3.

Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej lub jej skreślenia z listy uczestników przez organizatora  – zakwalifikowania na listę uczestników.

Pkt. 4.

Osoba zakwalifikowana na kurs jest zobowiązana do przesłania dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej, oraz przestrzegania terminu wpłaty. Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Pkt. 5.

Wpłaty za kurs należy dokonać na konto lub gotówką osobiście w wyznaczonym terminie, pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

Pkt. 6.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaty za kurs, z tym, że:

 1. w razie rezygnacji do 6 tyg. przed rozpoczęciem kursu potrąca się kwotę w wysokości 50% wpłaty.
 2. w razie rezygnacji do 4 tyg. przed rozpoczęciem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Pkt. 7.

W razie niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Pkt. 8.

W uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe, choroba) organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu planowanych szkoleń bez możliwości roszczeń finansowych uczestników.

Pkt. 9.

Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie.

Pkt. 10.

Zgłaszający zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem z listy uczestników.

Pkt.11.

Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowanie szkód w trakcie szkolenia i pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.

Pkt.12.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z prawami autorskimi – dokument jest wypełniany i podpisywany indywidualnie przez każdego z uczestników przed rozpoczęciem szkolenia na miejscu

Pkt.13.

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom transportu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

Pkt.14.

Osoba wysyłając Zgłoszenie On-Line automatycznie zgadza się z niniejszym Regulaminem Szkoleń oraz akceptuje warunki finansowe i terminy szkolenia. Regulamin obowiązuje uczestnika od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.

Pkt.15.

Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem Szkoleń nie uprawnia osoby do roszczeń sprzecznych z powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Fizjo-Sport
 • Ulica i nr: Stokrotek 10
 • Kod pocztowy: 35-604
 • Miejscowość: Rzeszów
 • Numer NIP: 8133258925

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Fizjo-Sport
35-604 Rzeszów, Polska
Stokrotek 10
woj. podkarpackie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!