Muzykoterapia - profilaktyka i terapia muzyczna. Mobilna Rekreacja Muzyczna (MRM). I stopień.

O szkoleniu

Szkolenie jest dwustopniowe.

Przy jednoczesnym zapisie na obydwa stopnie przewidujemy zniżkę. Prosimy o taką informację przy zapisie w rubryce "pozostałe".

Celem szkolenia I stopnia jest modelowanie zajęć Mobilnej Rekreacji Muzycznej, w zależności od zmiennych zachowań grupy. 

Uwaga! Ukończenie obydwu stopni nie jest obligatoryjne, jednak w II stopniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły wcześniej (w dowolnym czasie) I stopień szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

CEL SZKOLENIA I STOPNIA:

 1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych).
 2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych.
 3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości).
 4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem).
 5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka).
 6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno).
 7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena).
 8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym.
 9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce.
 10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości).
 11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „wypalania się” gimnastyka funkcjonalna).
Kto powinien wziąć udział?

Osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi (pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy) oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tym tematem.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA: 

 Umiejętności praktyczne:

 1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna).
 2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji).
 3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne).
 4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające).
 5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności.
 6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi).
 7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty.
 8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie).
 9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych.
 10. Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet).
 11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Umiejętności teoretyczne:

 1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice.
 2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny).
 3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.).
 4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE.
 5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust.
 6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.).
 7. Rodzaje stosowanej muzyki:
  a)emocje
  b)rodzaj – styl
  c) moda
 8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie.
 9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk).
 10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika).
 11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda).
 12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej.
 13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca.
 14. Muzyczne przysposobienie do terapii.

Czas trwania

28.01.2023 10:00 - 18:00 29.01.2023 10:00 - 15:00

Prelegenci

Maciej Kierył - lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta. Autor popularnej techniki- Mobilnej Rekreacji Muzycznej(MRM).Stosował muzyczną premedykację w salach operacyjnych Centralnego Szpitala Kolejowego. Popularyzator medialny (250 autorskich audycji radowych) w "Czwórce" Polskie Radio.   

Martyna Myśkiewicz - Magister Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Terapii Pedagogicznej Ze Wspomaganiem Rozwoju Dziecka Zdolnego. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Autorka piosenek dla dzieci, aktualnie nauczycielka w prywatnym przedszkolu w Warszawie oraz instruktorka dodatkowych zajęć umuzykalniających dla dzieci Metodą Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Swoją pracę zawodową łączy z pasją do muzyki, którą dzieli się z innymi na swoim profilu- Etiuda Mobilnej Rekreacji Muzycznej Martyna Myśkiewicz. 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

02-625 Warszawa

Woronicza 15/100

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia
za osobę
550
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uwaga! Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00195/2021 oznacza to możliwość finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych przez Urząd Pracy.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Woronicza 15/100
 • Kod pocztowy: 02-625
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213271837

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa, Polska Woronicza 15/100

Organizator

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
02-625 Warszawa, Polska
Woronicza 15/100
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!