Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalenie wysokości odszkodowania – specustawa drogowa, ustawa o gospodarce nieruchomościami, drogi ogólnodostępne

O szkoleniu

Na szkoleniu omówimy trzy tryby nabywania nieruchomości na cele publiczne, uregulowane w:

 • ustawie ZRiD (tzw. specustawa drogowa)
 • art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. poz. 1722).

Zwrócimy uwagę na odrębności tych postępowań wobec regulacji z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz różnice między nimi.

Ważnym elementem szkolenia będzie omówienie kwestii wyceny nieruchomości, zwłaszcza praktyczne aspekty pracy pracownika administracji publicznej z operatem szacunkowym (struktura operatu, granice weryfikacji operatu, możliwości jego podważenia).

Uczestnicy wezmą także udział w praktycznych ćwiczeniach, m.in. wyliczeniu terminu na wypłatę odszkodowania oraz z zakresu ustalenia wysokości odszkodowania, np. nieruchomości obciążonych hipoteką lub z uwzględnieniem tzw. bonusu 5%.

Cele szkolenia:

 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu dróg publicznych, która uregulowana jest w wielu aktach prawnych różnego szczebla
 • omówienie różnych rodzajów postępowań, zmierzających do uzgodnienia lub ustalenia odszkodowania za przejęte nieruchomości
 • zapoznanie ze strukturą operatu szacunkowego, pracą z operatem szacunkowym oraz współpracą z rzeczoznawcami majątkowymi
 • przybliżenie przepisów prawa cywilnego, mających zastosowanie w postępowaniach o wywłaszczenie i ustalenie wysokości odszkodowania
 • omówienie bieżącego orzecznictwa sądowego, w celu zrozumienia kierunku interpretacji budzących wątpliwości przepisów prawa
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego nabywania nieruchomości pod drogi publiczne
 • zrozumienie specyfiki wywłaszczeń w różnych trybach przewidzianych przez ustawy
 • nabycie umiejętności poruszania się w procesie ustalania wysokości odszkodowania
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
 • pracownicy urzędów wojewódzkich
 • zarządcy dróg
 • rzeczoznawcy majątkowi

Program szkolenia

 1. Definicja drogi publicznej, kategorie i klasy dróg
 2. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (specustawa ZRiD): właściwość organów, strony postępowania, przebieg postępowania, możliwe rozstrzygnięcia
 3. Szczególny charakter decyzji ZRiD i tryby jej zaskarżenia
 4. Postępowanie o ustalenie wysokości odszkodowania w specustawie drogowej i tryby odwoławcze
 5. Przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • qusi-wywłaszczeniowy charakter nabycia
 • strony postępowania podziałowego
 • skutek przejęcia prawa własności
 1. Uzgodnienie wysokości odszkodowania w drodze rokowań
 2. Ustalenie wysokości odszkodowania w drodze postępowania administracyjnego
 3. Regulacja stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych
 4. Nabycie dróg ogólnodostępnych na rzecz gmin
 5. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu odszkodowawczym
 • tryb powoływania rzeczoznawcy majątkowego
 • uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego i ich weryfikacja
 1. Pojęcie i struktura operatu szacunkowego
 2. Zasady wyceny nieruchomości
 3. Zasada korzyści i spory orzecznicze z nią związane
 4. Prawo wglądu w operat szacunkowy
 5. Sposób ustalenia odszkodowania nieruchomości obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi
 6. Podwyższenie wysokości odszkodowania (waloryzacja, bonus 5%, dodatek za przeprowadzkę)
 7. Pytania, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspertka i trenerka z wieloletnim doświadczeniem. Radca prawny. Doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, zarówno w zakresie regulowanym przez prawo publiczne (prawo budowlane, prawo zagospodarowania przestrzennego, wywłaszczenia), jak i przez prawo prywatne (obrót nieruchomościami, prawo cywilne).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w strukturach administracji samorządowej. Pracowała także jako asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz jako pełnomocnik Prezydenta Miasta w postępowaniach o ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie ZRiD.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Platforma Zoom

Rejestracja

szkolenie online
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!