Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania

O szkoleniu

 

Cel szkolenia

Zapoznanie się z wiedzą niezbędną do tworzenia procedur wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie nieprawidłowości i nadużyć finansowych; szacowania ryzyka nadużyć; określania głównych obrazów zwiększonego ryzyka nieprawidłowości. Przygotowanie beneficjentów do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Poszerzenie wiedzy pracowników instytucji pośredniczących/ zarządzających niezbędnej do prawidłowego procesu zatwierdzania wniosków o płatności i kontroli. Podkreślenie istotność prawidłowości realizacji i unikania nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w świetle przepisów uzależniających możliwość uzyskania unijnego wsparcia i refundacji ponoszonych wydatków od przestrzegania standardów praworządności.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach unijnych. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nadużycia finansowego w projekcie, powiadamiania właściwych organów i raportowania.
Oraz: 
· zdobycie wiedzy w zakresie błędów nieprawidłowości i nadużyć finansowych projektów unijnych
· przygotowanie się do opracowania procedur wewnętrznych w celach zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym
· zapoznanie się z procedurami kontroli nieprawidłowości i nadużyć finansowych w podziale na wiele obszarów
· omówienie najczęstszych, powtarzających się przykładów nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.
W szczególności:

 • Beneficjenci realizujący projekty ze środków unijnych.
 • Kierownicy/koordynatorzy projektów, wewnętrzne działy kontroli.
 • Główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów realizujących projekty ze środków unijnych.
 • Pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za rozliczanie projektów unijnych.
 • Pracownicy instytucji pośredniczących/zarządzających odpowiedzialni za kontrolę projektów unijnych oraz odpowiedzialni za tworzenie procedur kontroli.
 • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz 2021-2027
- Podstawy prawne
- Nowe wyznania w zwalczaniu nadużyć finansowych
- Skutki i skala nadużyć finansowych w UE
- Obszary zwiększonego ryzyka nadużyć finansowych
- Źródła obowiązków państw związanych ze zwalczaniem nadużyć
- Definicja nadużyć finansowych i nieprawidłowości
- System ochrony interesów finansowych UE
- Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura)
- Wspólna Strategia Antykorupcyjna na lata 2020–2025 (JAFS 2020–2025)

2. Zasady i rodzaje kontroli projektów UE
- Zakres kontroli
- Obowiązki beneficjentów
- Podmioty uprawnione do kontroli
- Rodzaje działań kontrolnych
- Protokoły pokontrolne
- Procedury kontroli wewnętrznej beneficjentów
- Przebieg kontroli w miejscu realizacji projektu
- Realizacja zaleceń pokontrolnych
- Naruszenia stwierdzane w toku kontroli
- Procedury wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym
- Reguły postępowań kontrolnych
- Obowiązki kontrolowanych i kontrolujących
- Uprawnienia kontrolujących
- Wykaz dokumentów podlegających kontroli w zakresie rzeczowym
- Wykaz dokumentów podlegających kontroli w zakresie finansowym
- Kontrola dokumentacji księgowej projektu

3. Najczęstsze błędy, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w przykładach – omówienie
- Fałszowanie dokumentów księgowych
- Fałszowanie dokumentów rozliczeniowych
- Fałszowanie dokumentacji merytorycznej
- Fałszowanie dokumentów kadrowych
- Składanie fałszywych oświadczeń
- Antydatowanie
- Zmowy przetargowe
- Konflikt interesów
- Korupcja
- Transakcje wzajemnie a wyłudzenia

4. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie nieprawidłowości i nadużyć finansowych projektów unijnych.

5. Najczęstsze błędy i pułapki myślowe w prowadzeniu kontroli nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

6. Procedury kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w podziale na obszary:
- Kontrola zasad ogólne
- Kontrola wskaźników w projekcie
- Kontrola kwalifikowalności kosztów projektu
- Kontrola kwalifikowalności kosztów projektu
- Kontrola zamówień udzielanych w ramach projektu
- Kontrola archiwizacji projektu
- Kontrola dokumentacji księgowej projektu
- Kontrola promocji projektu
- Kontrola dochodu powstałe w związku z realizacją projektu
- Kontrola trwałości projektu
- Kontrola wniosku o płatność
- Kontrola kosztów personelu

Podsumowanie szkolenia. Dyskusja końcowa, pytania.
 

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 251
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 154
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 190 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. SEMPER Szkolenia to instytucja głównie specjalizująca się w real...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!