Najnowsze zmiany przepisów dla materiałów do kontaktu z żywnością, w tym z recyklingu

O szkoleniu

Szkolenie będzie obejmowało omówienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich praktyczną interpretacją, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z tworzyw sztucznych oraz tworzyw sztucznych z recyklingu.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Program szkolenia

1. Zmiany Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Ostatnie zmiany Rozporządzenia 10/2011 oraz planowane zmiany
 • Wymagania w zakresie składu chemicznego, wykazy substancji dozwolonych do stosowania
 • Limity migracji globalnej i specyficznej
 • Badania migracji globalnej i specyficznej: dobór płynów modelowych i warunków badania
 • Zastępcze płyny modelowe
 • Dobór zakresu badań w zależności od rodzaju materiału i przeznaczenia wyrobu;
 • Ocena zgodności z limitami migracji i ich praktyczna interpretacja
 • Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) – ocena ryzyka
 • Najnowsze zmiany do rozporządzenia – nowe substancje i limity migracji
 • Biotworzywa – przykłady, wymagania prawne, badania
 • Wyroby melaminowe i bambusowo-melaminowe – badania

2. Nowe Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw sztucznych z recyklingu do kontaktu z żywnością
 • Recykling mechaniczny pokonsumenckiego PET
 • Recykling z obiegu zamkniętego
 • Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania
 • Wymagania dotyczące dekontaminacji
 • Monitorowanie i zgłaszanie poziomów zanieczyszczeń
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na procesy recyklingu
 • Rejestr autoryzowanych procesów recyklingu
 • Deklaracja zgodności

3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

 • limit migracji bisfenolu A, badania migracji
 • wymagania dla lakierów i powłok w zakresie migracji bisfenolu A
 • deklaracja zgodności dla materiałów powlekanych – wzór dokumentu

4. Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • Definicja materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Przykłady materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
 • Znakowanie
 • Identyfikowalność (system traceability)
 • Procedura udzielania zezwoleń unijnych na nowe substancje

5. Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów do kontaktu z żywnością z przepisami UE

 • Deklaracja zgodności – cel wystawienia dokumentu, aktualizacja dokumentu
 • Deklaracja zgodności, dokumenty uzupełniające –informacje jakie powinny zawierać
 • Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające – urzędowa kontrola
 • Przekazywanie deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających w całym łańcuchu dostaw
 • Obowiązki przedsiębiorców w odniesieniu do posiadania i dysponowania deklaracją zgodności i dokumentami uzupełniającymi
 • Przykłady podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością, którzy pełnią różne role

6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

 • System GMP w produkcji i dystrybucji opakowań żywności
 • Systemy jakości
 • Zasady GMP w odniesieniu do zadrukowanych opakowań żywności.

7. Wymagania dla materiałów, dla których nie określono w przepisach wymagań szczegółowych, w tym obowiązkowa dokumentacja dla:

 • papieru i tektury;
 • stali nierdzewnej;
 • aluminium;
 • szkła;
 • gumy, silikonu;
 • farb drukarskich, lakierów i powłok itp.

8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych opakowań do żywności

 • Przykłady aktywnych i inteligentnych materiałów, wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe, procedura uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie
 • Opinie EFSA dotyczące m. in. podkładek absorpcyjnych pod mięso
 • Deklaracja zgodności
 • Znakowanie

Czas trwania

10.00-15.15

Prelegenci

Szkolenie zostanie poprowadzone przez mgr inż. Marzenę Pawlicką-Cegiełko – kierownika Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Eksperta w pracach Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. materiałów do kontaktu z żywnością, w ramach których opracowywane są akty prawne z zakresu bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Jest również przedstawicielem Polski w pracach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz sieci Krajowych Laboratoriów Referencyjnych ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością.

Współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
 • Ulica i nr: Grzybowska 77
 • Kod pocztowy: 00-844
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1131784681

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa, Polska
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!