Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/narzedzia-doskonalenia-produkcji-lean-kaizen-toc-gemba-47125-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
10-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
25-26 listopada 2019r., Katowice - Hotel Park Diament****


Korzyści dla uczestników
Poznanie narzędzi i systemów nowoczesnego planowania procesów biznesowych, pozwalających na zaprojektowanie działań mających na celu doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych w organizacji.
• poznaj co to jest Kaizen i dlaczego warto go wdrażać w Twojej firmie,
• dowiedz się jak najlepiej przygotować się do wdrożenia tej filozofii,
• dowiedz się w jak dobierać grupy i organizować sesję Kaizen,
• dowiedz się kim jest Lider Kaizen i jaka jest jego rola?
• poznaj techniki i narzędzia doskonalące procesy produkcyjne i okołoprodukcyjne, takie jak: TOC, VSM, 5S, SMED, TPM, Kanban,
• poznaj kierunek rozwoju zgodny z filozofią Kaizen.
Szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest skierowane do:
• pracowników wyższej i średniej kadry managerskiej,
• pracowników nadzoru produkcji,
• liderów/koordynatorów ciągłego doskonalenia,
• specjalistów ds. zapewnienia jakości.

Program szkolenia:

1. Skąd się biorą potrzeby zmian w procesach przedsiębiorstwa? Czy zmieniać znaczy zawsze dużo inwestować? - czyli główne cele funkcjonowania przedsiębiorstwa i czynniki wpływające na ich osiągnięcie.

2. Filozofia Kaizen:
• podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia,
• rozwój koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
• istota podejścia KAIZEN,
• Dom Gemba,
• filozofia ciągłego doskonalenia w nowoczesnych organizacjach przemysłowych,
• organizacja sesji KAIZEN (dwudniowy Kaizen),
• Kaizen codzienny – system sugestii pracowniczych,
• 5 ZASAD LEAN – Określenie Wartości, Strumień Wartości, Przepływ, Wyciąganie (PULL) w procesie produkcji, Doskonalenie.

3. Zastosowanie pięciu złotych zasad Gemba:
• kiedy problem (nieprawidłowość) się pojawi, najpierw idź do Gemba,
• obserwuj Gembutsu (rzeczywiste przedmioty),
• podejmij od razu tymczasowe środki zaradcze,
• znajdź przyczyny problemu,
• standaryzuj, by zapobiegać ponownemu wystąpieniu problemu.

4. Organizacja sesji Kaizen:
• ustalanie celów dla sesji,
• prowadzenie zespołu (trudni uczestnicy),
• elementy krytyczne dla sesji Kaizen,
• monitoring realizacji zadań wynikających z sesji Kaizen.

5. Mapowanie strumienia wartości - gdzie i w jaki sposób znaleźć potencjał do obniżania kosztów:
• podstawowe założenia,
• budowa mapy stanu obecnego,
• analiza mapy stanu obecnego,
• projektowanie mapy stanu przyszłego.

6. Rodzaje MUDA:
• nadprodukcji,
• zapasów,
• napraw/braków,
• ruchu,
• przetwarzania,
• oczekiwania,
• transportu,
• zarządzania czasem.

7. Podstawowe pojęcia związane z przepływem:
• czas taktu,
• czas cyklu,
• Lead Time,
• wyrównywanie obciążenia.

8. Podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
• analiza i wyszukiwanie wąskich gardeł,
• konflikt decyzyjny: "świat kosztów" a "świat przepustowości",
• obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji.

9. 5S – organizacja miejsca pracy:
• definicja i omówienie 5S,
• zasady wdrożenia 5S,
• korzyści,
• kontrola wizualna.

10. SMED (Single Minute Exchange of Die) - techniki skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń:
• założenia,
• omówienie etapów SMED,
• korzyści wynikające z wdrożenia.

11. Total Productive Maintenance (TPM) - zero awarii, zero defektów:
• pojęcia i definicja TPM,
• cele TPM,
• OEE - wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń,
• 6 wielkich strat.

12. Zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją - Just In Time,

13. Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi,

14. Rola i zakres odpowiedzialności pracowników Gemba:
• szef produkcji,
• liderzy grup,
• mistrzowie,
• brygadziści.

15. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA