Normowanie czasu pracy

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu:
poznanie struktury procesów pracy i umiejętność; przeprowadzenia analizy w obszarze normowanie czasu pracy;
poznanie metod wyznaczania norm czasowych i umiejętność zastosowania ich w praktyce;
„wyostrzenie spojrzenia na pracę”, aby ją usprawniać w celu obniżenia pracochłonności wykonywanych zadań oraz optymalizować przebiegi w celu poprawy organizacji pracy i obniżki kosztów;
nabycie umiejętności samodzielnego normowania czasów operacji na jednostkę i na zlecenie.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia zostanie przeprowadzonych wiele ćwiczeń przykładowych, analiz, obliczeń oraz praktycznych pomiarów czasów operacji, co pozwoli uczestnikom nabrać umiejętności teoretycznych i praktycznych wyznaczania norm czasowych. W związku z doświadczeniem wykładowcy w normowaniu w zakładach produkcyjnych, zostaną przedstawione przykłady chronometrażu i fotografii dnia zastosowane w różnych zakładach.

Przykłady i ćwiczenia dostosowane są głównie do produkcji seryjnej i małoseryjnej, ale również dla produkcji jednostkowej. Uczestnicy poznają również metodę wyznaczania norm czasowych bez dokonywania pomiaru czasu. Omawiane metody i przykłady chronometrażu i fotografii dnia będą również bazą dla wyznaczania normatywów czasowych , gdzie na podstawie wzoru matematycznego lub wyznaczonego trendu (praca z MS Excel) wylicza się czasy, ale już bez pomiaru. Jest to również przydatne w produkcji jednostkowej .

Zdobycie wiedzy i umiejętności w normowaniu zmieni postawę uczestników szkolenia na rozpoznawanie i zwracanie większej uwagi na czynności nieproduktywne oraz na czynności tworzące tzw. „wartość dodaną” w celu podjęcia działań racjonalizatorskich i obniżania pracochłonności.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma:

 • wzory arkuszy do pomiaru czasu w zależności od wielkości produkcji,
 • wg życzenia,  przesłanie arkuszy pomiaru czasu opracowane w Excel’u.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci: Kadra zarządzająca i kierownicza produkcji, pracownicy działów planowania i przygotowania produkcji, technolodzy, osoby ustalające normy czasowe, odpowiedzialne za organizację pracy na produkcji, mistrzowie i pracownicy produkcyjni.

Program szkolenia

Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych

 • Badanie pracy.
 • Cele usprawniania pracy i optymalizacji przebiegów.
 • Analiza czynności i przerw w pracy.
 • Wyróżnienie etapów pracy tworzących wartość „dodaną” oraz nieproduktywnych dla wyrobu i dla firmy.
 • Warsztaty.

Analiza normy czasowej pray

 • Uniwersalność wykorzystania zakładowych norm czasowych w firmie.
 • Struktura czasów wchodzących w skład normy czasowej.
 • Analiza przebiegu z przyporządkowaniem do określonych rodzajów czasów.
 • Usprawnienie pracy i optymalizacja procesów produkcyjnych celem obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.

Wydajność pracy

 • Zróżnicowanie wydajności pracy pracowników.
 • Ustalenie standardowego poziomu wydajności pracy w celu wyznaczenia normy czasowej.
 • Ocena wydajności pracownika.
 • Warsztaty.

Metody normowania czasu pracy – podstawowe zasady, zastosowanie i różnice.

Metoda wyznaczenia czasu głównego – chronometraż

 • Organizacja i analiza danych miejsca pracy.
 • Przeprowadzenie chronometrażu.
 • Wykonanie obliczeń czasu głównego.
 • Chronometraż pracy zespołowej.
 • Warsztaty.
 • Błędy popełniane przy pomiarach czasu i sposoby ich eliminacji.

Metoda wyznaczenia czasu uzupełniającego – fotografia dnia pracy

 • Analiza czasów dodatkowych.
 • Przeprowadzenie fotografii dnia pracy.
 • Wykonanie obliczeń czasów dodatkowych wchodzących w skład normy czasowej.
 • Wykorzystanie fotografii dnia pracy do analizy zakłóceń i postojów (czas i przyczyny) w celu podejmowania działań usprawniających i obniżenia normy czasowej.
 • Warsztaty.
 • Narzędzia merytoryczne w rozmowie z pracownikami.

Obciążenia pracą

 • Analiza rodzajów obciążeń.
 • Norma czasowa a czas odpoczynku.

Normatywy czasowe

 • Analiza wielkości wpływających na czas.
 • Obliczanie czasów normatywnych.
 • Budowanie tabel czasowych.
 • Warsztaty.

Porównanie i szacowanie oraz zapis własny

 • Przypadki zastosowania w normowaniu.
 • Wady i zalety wykorzystania w/w metod w normowaniu.

Czas trwania

16

Prelegenci

Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Budowy Maszyn, ze specjalnością mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych. Wieloletnie doświadczenie pracy w dużym zakładzie produkcyjnym na stanowiskach kierowniczych. Licencjonowany wykładowca w zakresie normowania czasu pracy, zarządzania procesami pracy, planowania i sterowania produkcją oraz rachunku kosztów. Praktyki zagraniczne.  Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu szkoleń dla zakładów produkcyjnych różnych branż z w/w zakresów oraz doświadczenie praktyczne w produkcji.

Prowadzenie szkoleń dla zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju (średnio 200 godz./rok) oraz wykładów na Uniwersytecie im.A.Mickiewicza i Wyższej Szkole Biznesu. Kilkunastoletnie prowadzenie f-my doradczej w zakresie normowania czasu pracy, rachunku kosztów produkcji, zarządzania produkcją dla zakładów z branż przemysłu: samochodowego, taboru kolejowego, oświetleniowego, spożywczego, meblowego, metalowego, odzieżowego, ciężkiego, usług logistycznych. Przykładowo realizacja projektów dla firm: Alu Team Polska, Belin, DSG Canusa Polska, Fugo Konin, Volkswagen Polska, Elektrolux, MAN Truck & Bus Polska, Knott, AGA Light, Karlik Elektrotechnik, J.W.Ślepsk, Seito Polska,  Emtor.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się poprzez bezpłatną platformę Microsoft Teams. Uczestnik może pobrać aplikację lub zalogować się przez przeglądarkę internetową.

Rejestracja

Cena 1
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność po szkoleniu, na podstawie faktury z terminem 7 dni.

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU oragnizatora.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa Ludwika Rydygiera 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!