Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument.

O szkoleniu

1 lipca 2022 roku weszła w życie większość przepisów nowej ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nowa ustawa deweloperska znacznie zmieniła dotychczasowe prawa i obowiązki stron procesu deweloperskiego, zmieniając utarte schematy prowadzenia inwestycji i dotychczasową standardową treść umów deweloperskich.

Na szkoleniu omówimy aspekty prawne i praktyczne przyjęcia poszczególnych rozwiązań operacyjnych, i ryzyka za nimi stojące.

Cel szkolenia:

 • omówienie najważniejszych przepisów wprowadzonych nową ustawa deweloperską
 • wskazanie potencjalnych problemów, jakie mogą wiązać się z nowym Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym
 • przekazanie zasad, na jakich banki będą prowadzić nowe rachunki powiernicze.
 • przybliżenie nowych regulacji związanych z umowami rezerwacyjnymi czy ograniczeniami możliwości omijania dotychczasowych zapisów ustawy deweloperskiej
 • omówienie nowych obowiązków informacyjnych deweloperów i nowych uprawnień nabywców
 • wskazanie znaczenia zmian w prawie dla praktyki pośredników w obrocie nieruchomościami
Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie pomoże przeorganizować pracę zgodnie ze zmianą przepisów:

 • Wskażemy, na jakie aspekty należy zawrócić uwagę przy konstruowaniu umów, w związku ze zmianą przepisów.
 • Przeanalizujemy zagadnienia praktyczne dotyczące umów, których celem jest przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 • Zwrócimy uwagę na aspekty prawne jak i faktyczne wprowadzonych zmian.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów rynku nieruchomości, przygotowujących i prowadzących sprzedaż lokali deweloperskich, w szczególności dla:

 • deweloperów i inwestorów planujących rozpoczęcie nowych inwestycji deweloperskich
 • pracowników działów sprzedaży i działów prawnych firm deweloperskich,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami.

Program szkolenia

Nowa ustawa deweloperska – wprowadzenie do zmian

Uczestnicy poznają zasady, na jakich nowa ustawa zastąpi starą z 2011 roku. Przedstawione będą podstawowe pojęcia i definicje, w tym pojęcie wprowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego do sprzedaży, które to może warunkować zasady prowadzenia sprzedaży na starej i nowej ustawie. Omówimy szeroko nowy zakres przedmiotowy ustawy, czyli w jakich przypadkach nowa ustawa deweloperska znajduje zastosowanie, a który to zakres w nowej ustawie został bardzo szeroko rozwinięty.

 • Różnice między starą i nową ustawą - tło historyczne i przyczyny zmian
 • Zasady intertemporalne, a więc dla których inwestycji znajdzie zastosowanie nowa ustawa
 • Najistotniejsze definicje nowej ustawy
 • Zakres przedmiotowy nowej ustawy, a więc jakie przedsięwzięcia deweloperskie objęte są jej regulacjami

Zaktualizowane obowiązki informacyjne dewelopera

Omówimy nowe zasady harmonogramów inwestycji deweloperskich, a także całkowicie nowe zasady sporządzania prospektów deweloperskich wraz z szerokim omówieniem wzoru takiego prospektu.

 • Nowe zasady związane z harmonogramami
 • Nowe zasady sporządzania prospektu deweloperskiego
 • Omówienie wzoru prospektu deweloperskiego

Regulacje umów rezerwacyjnych

Po latach praktyki pozakodeksowej umowy rezerwacyjne zostały uregulowane w nowej ustawie deweloperskiej i mają w swoim założeniu ograniczyć zawieranie umów przedwstępnych między deweloperami a konsumentami. Od kilku miesięcy obserwuje się już je w praktyce.

 • Omówienie przepisów dotyczących umów rezerwacyjnych
 • Odróżnienie deweloperskich umów rezerwacyjnych od takich umów zawieranych przez pośredników w obrocie nieruchomościami
 • Omówienie kluczowych elementów umów rezerwacyjnych
 • Omówienie różnych wzorów takich umów (wadliwych i prawidłowych)

Nowe zapisy umów deweloperskich

Skupimy się na zmianach w zakresach umów deweloperskich, zwłaszcza w związku z oświadczeniami o bezobciążeniowym przeniesieniu nieruchomości, dostępie do projektu budowlanego czy rolach wizualizacji nieruchomości, a także stosowanych karach umownych, zasadach ich wyrównywania, odstąpieniach od umowy. Bardzo ważnym elementem jest też szczegółowe omówienie znacząco zmienionych zasad odbiorów lokali przez konsumentów.

 • Zawartość umów deweloperskich i umów podobnych
 • Bezobciążeniowe przeniesienie lokalu
 • Zabezpieczanie umów deweloperskich (kary umowne, odstąpienia umowne)
 • Nowe zasady ustawowego prawa do odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • Szczegółowe omówienie zasad odbiorów lokali przez konsumentów

Znaczenie zmian dla działów sprzedaży i pośredników w obrocie nieruchomościami

Ta część programu realizowana jest w toku całego szkolenia i w odniesieniu do wszystkich jego punktów. Jego realizacja następuje pod postacią porównań, podawania i prezentowania przykładów z praktyki prowadzącego.

Nowa rola banku w finansowaniu i nadzorowaniu inwestycji

Uczestnicy dowiedzą się o nowych zasadach prowadzenia rachunków powierniczych, ich wypowiadania oraz zmian. Poznają też zasady prowadzenia wypłat z rachunków zamkniętych oraz otwartych.

 • Otwarte i zamknięte rachunki powiernicze - kluczowe różnice
 • Zasady wypowiadania i przenoszenia rachunków powierniczych
 • Zasady wypłat z zamkniętych rachunków powierniczych
 • Zasady wypłat z otwartych rachunków powierniczych - kontrolna rola banku

Deweloperskie Fundusz Gwarancyjny i środki ochrony wpłat nabywców – nowa organizacja przepływów finansowych

Uczestnicy otrzymają wprowadzenie związane z uruchomieniem instytucji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Poznają oni zasady jego działania, zasady dokonywania wpłat, wypłat, poniesienia realnego kosztu przez konsumenta oraz obowiązujących stawek i sposobów ich wyliczenia.

 • Wprowadzenie do istoty DFG
 • Zasady dokonywania wpłat i wypłat - zabezpieczenie przed deweloperami upadającymi
 • Obowiązujące stawki wpłat do DFG i zasady ich obliczania

Pytania Uczestników szkolenia, dyskusje, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

TRENER 1

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik serii certyfikowanych szkoleń z zakresu prawa autorskiego organizowanych przez tę uczelnię.

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rzeczowym oraz szeroko rozumianym prawie kontraktów, zwłaszcza z pogranicza kontraktów nieruchomości oraz prawa autorskiego. Uprawia aktywną reprezentację sądową i reprezentuje klientów w sporach przeciwko innym podmiotom i organom, jak również prowadzi negocjacje przedprocesowe.

Praktykuje także m. in. prawo korporacyjne, prawo pracy oraz prawo rodzinne.

TRENER 2

Radca prawny koordynujący zespół prawa nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących realizacji inwestycji deweloperskich i ich sprzedaży oraz doradztwa dla pośredników i konsumentów na rynku nieruchomościowym.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i American Law Program realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński i Columbus School of Law – Catholic University of America. Od 2014 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!