Nowe obowiązki przedsiębiorców związane z implementacją dyrektywy plastikowej

O szkoleniu

Prowadzisz punkt gastronomiczny, gdzie oferujesz opakowania jednokrotnego użytku z tworzyw sztucznych, lub jednostkę handlową, w której sprzedajesz jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych? A może wprowadzasz jednorazowe produkty z tworzywa sztucznego? - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!

Dlaczego warto wziąć udział?

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem do 2 godzin po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia. 
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie
Kto powinien wziąć udział?

To praktyczne szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych jego tematyką, w szczególności: producentów, importerów, wewnątrzwspólnotowych nabywców, użytkowników jednorazowych tworzyw sztucznych, jednostek gastronomicznych (wszystkich oferujących oraz sprzedających hurtowo i detalicznie jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych).

Program szkolenia

Program szkolenia:

 • Nowe podmioty zobowiązane do wpisu lub aktualizacji wpisu do rejestru BDO
  • termin,
  • zawartość wpisu - ćwiczenia warsztatowe w BDO,
  • opłata rejestrowa, opłata roczna - kogo dotyczy?
 • Ewidencja wprowadzanych, oferowanych jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego już od maja 2023 r.
  • jakich podmiotów dotyczy?
  • forma i częstotliwość prowadzanie ewidencji,
  • okres przechowywania ewidencji,
  • przykłady prowadzenia ewidencji przez różne podmioty.
 • Sprawozdawczość za 2023 i kolejne lata
  • co obejmuje sprawozdanie?
  • jakich podmiotów dotyczy?
  • sporządzanie sprawozdania – ćwiczenia warsztatowe w BDO.
 • Zakaz wprowadzania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych
  • jakie produkty podlegają zakazowi wprowadzania?
  • co zrobić ze stanami magazynowymi?
  • terminy, wyjątki
 • Oznakowanie produktów
  • w jaki sposób spełnić obowiązek?
  • jakich produktów i podmiotów dotyczy?
  • stany magazynowane, terminy.
 • Ograniczenie stosowania pewnych produktów i opakowania zamienne
  • jakich produktów dotyczy ten obowiązek?
  • w jaki sposób spełnić wymagania?
 • Nowe opłaty dla wprowadzających i oferujących produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych
  • opłata liczona od opakowania
   • od kiedy obowiązuje?
   • jakie podmioty będą ją pobierały, za jakie produkty?
   • wysokości opłat maksymalnych, zróżnicowanie opłat, od czego zależy?
  • opłata dot. pokrycia kosztów gospodarowania odpadami powstającymi z jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych
   • jakich podmiotów i produktów dotyczy?
   • wysokości i zróżnicowanie opłat
 • Publiczne kampanie edukacyjne
  • jakich podmiotów będą dotyczyły?
  • jakie koszty należy przewidzieć na edukację?
  • w jaki sposób wykonać obowiązek?
 • Kary za niewywiązanie się z nowych obowiązków


Absolwent tego szkolenia:

 • ocenia zakres nowych obowiązków dla danego podmiotu,
 • ocenia dla jakie produkty należy wycofać ze stosowania, jakich stosowanie ograniczyć, 
 • ocenia szacunkowe koszty związane z nowymi opłatami, 
 • ocenia szacunkowe koszty związane z kampaniami edukacyjnymi, 
 • wdraża w firmie nowe obowiązki wynikające z dyrektywy SUP, 
 • monitoruje poprawność wykonywania nowych obowiązków w firmie.

Czas trwania

 • ON-LINE / Katowice
  9.00 - 15.00
  (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00

Prelegenci

Anna Jagoda-Siegmund - trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji (Członek Zarządu), w którym m.in. prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamawiane, głównie z zakresu gospodarki odpadami i BDO.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Polskie Centrum Czystszej Produkcji

40-019 Katowice

Krasińskiego 8 / 225

woj. śląskie

Szkolenia ON-LINE odbywają się na platformie ClickMeeting.
Polskie Centrum Czystszej Produkcji

40-019 Katowice

Krasińskiego 8 / 225

woj. śląskie

Rejestracja

Cena podstawowa
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • konsultacje indywidualne
 • Serwis obiadowe oraz przerwy kawowe dotyczą szkolenia stacjonarnego
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice
Krasińskiego 13
woj. śląskie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wy...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w wydarzeniu i zobowiązania do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Opłata realizowana jest przelewem na wskazane na fakturze pro forma konto bankowe. Fakturę pro forma przekażemy zgłaszającemu mailowo na 7 dni przed datą wydarzenia.
 3. Płatność z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest przed wydarzeniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki. Prosimy o odpowiednią adnotację w polu uwagi podczas wypełniania formularza zgłoszenia.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w wydarzeniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 6. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego wydarzenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze wydarzenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 7. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie wydarzenia, a także zmiany terminu i miejsca wydarzenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji wydarzenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych!

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice Krasińskiego 13
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!