Nowe zasady - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany w ZFŚS 2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych ZFŚŚ .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracowników działów kadr
 • menedżerów personalnych
 • dyrektorów 

Program szkolenia

Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 1. Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
 2. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych

 1. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich
 3. wysokość odpisów w 2020 roku
 4. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 5. obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
 6. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 7. terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS

 Korekta rocznego odpisu na ZFŚS

 1. w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
 2. metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
 3. korekta rocznego odpisu

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 1. Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
 2. Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
 3. Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 4. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 5. wybór przedstawiciela załogi pracowników

Komisje socjalne

 1. zasady tworzenia komisji socjalnych
 2. skład komisji
 3. komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 4. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
 5. Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
 6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
 7. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 8. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 9. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 10. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 11. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

Zmiany ustawy o zfśs

Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:

 1. udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
 2. na jakich zasadach  pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
 3. przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian

 1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 3. pożyczki na cele mieszkaniowe
  • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
  • oprocentowanie pożyczki
  • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych

 1. zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich danych w tym celu w formie oświadczenia.
 2. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 3. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 4. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 5. stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 6. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 7. program 500+ a badanie sytuacji życiowej
 8. alimenty otrzymywane i wypłacane
 9. konkubinat
 10. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2018r.

 1. paczki dla pracowników
 2. bony towarowe
 3. bilety i karnety dla pracowników,
 4. zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania
 5. wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 6. świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
 7. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 8. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.
 9. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 10. rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
 11. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:

 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
 • termin na przekazanie środków.

Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Paweł Ziółkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
540
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: al. Jerozolimskie 123A
 • Kod pocztowy: 02-017
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132836115

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!