Nowelizacja, praktyka i najnowsze orzecznictwo dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Rok 2023 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu i rady nadzorczej. Jeśli chcesz:

 • poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
 • zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk.

Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są najważniejsze zmiany w kodeksie pracy.
Kto powinien wziąć udział?
 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ 1

9.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PO NOWELIZACJI KSH

 • zarząd i rada nadzorcza po nowelizacji KSH
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł

 GRUPA SPÓŁEK – NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej


16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

08.30 – rejestracja, powitalna kawa i herbata
09.00 – rozpoczęcie szkolenia


USTAWA O RACHUNKOWOŚCI – ZMIANY I NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY DLA BIURA ZARZĄDU

 • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności
 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • biegły rewident – wyboru firmy audytorskiej
 • dostęp do informacji – obowiązki zarządu
 • udostępnianie sprawozdania
 • złożenie do rejestru
 • ogłoszenie sprawozdań

ELEKTRONICZNY KRS W PRAKTYCE

 • system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • kiedy oryginały dokumentów wysyłamy do KRS pocztą?
 • opłata za wniosek
 • jakie rozstrzygnięcia zapadają przed KRS?
 • najczęstsze błędy w postępowaniu przed KRS

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych
 • nowelizacja ustawy w zakresie CRBR

INNE NOWELIZACJE ISTOTNE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • nowe przepisy – doręczenie elektroniczne
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych
 • Krajowy Rejestr Karny
 • Rejestr Dokumentów Publicznych

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 2023

 • jakie są nowe, obligatoryjne elementy umowy o pracę?
 • nowe zasady wypowiadania umów
 • dodatkowe dni wolne dla pracowników – z powodu siły wyższej.
 • nowy urlop – urlop opiekuńczy
 • nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych
 • nowy wniosek o elastyczną organizację czasu pracy
 • procedura kontroli trzeźwości
 • dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 • praca zdalna – nowe przepisy


15.00 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Romana Pietruk
Radca prawny

mec. Romana Pietruk

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Prowadzi szkolenia od ponad 17 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HILTON GARDEN INN KRAKÓW

30-302 Kraków

Marii Konopnickiej 33

woj. małopolskie

Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:
1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 298
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 370 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!