Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

O szkoleniu

Rok 2021 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz:

poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ 1 / 18 LUTEGO 2021

9.30     logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00   rozpoczęcie szkolenia

NOWE PRAWO SPÓŁEK – 2021

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJE KSH DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O. I S.A. – 2021

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmian zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek – zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

PODSUMOWANIE NOWELIZACJI KSH WPROWADZONYCH W RAMACH TZW. „TARCZY”

 • wypełnianie obowiązków członków zarządu i rady nadzorczej na odległość
 • nowa treść regulaminów zarządu, rady nadzorczej i ZW / WZ
 • wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • tryb pisemny i obiegowy
 • oddawanie głosu za pośrednictwem innego członka zarządu lub rady nadzorczej
 • uchylenie tajności głosowania
 • wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w ZW i WZ
 • zmiany w protokołach i zaproszeniach na posiedzenia

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 19 LUTEGO 2021

 

08.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

NOWELIZACJE KSH – DEMATERIALIZACJA AKCJI SPÓŁKI – PODSUMOWANIE I PRZESUNIĘCIE TERMINU – MARZEC 2021

 • rejestrze akcjonariuszy
 • rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • jawność rejestru
 • świadectwo rejestrowe
 • utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • nabycie akcji
 • zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • żądanie z uprawnienia z akcji spółki publicznej
 • nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS 2021

 • od dnia 1.03.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – MARZEC 2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • przedsiębiorca jako konsument w obrocie gospodarczym
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – realizacja nowych obowiązków
 • ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – postępowania i decyzje po roku obowiązywania
 • zmiany w KPC
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

15.00 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

10-15

Prelegenci

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Ekspert prawa nieruchomości.

Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena
za osobę
1 870
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się celem potwierdzenia rejestracji w szkoleniu oraz przekazania wszelkich szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Langas Regtech sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Marszałkowska 58 lok. 15
 • Kod pocztowy: 00-545
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010991220

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska ul. Marszałkowska 58 lok. 15

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa, Polska
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!