Nowelizacje w przepisach dla Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

O szkoleniu

Rok 2023 niesie ze sobą wiele zasadniczych zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu i rady nadzorczej.

Jeśli chcesz:

– poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką,
– zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,
weź udział w szkoleniu z naszą ekspertką mec. Romaną Pietruk.

Szczegółowo omówimy nie tylko 5 głównych zmian zawartych w wielkiej nowelizacji KSH, ale także zmiany w innych ustawach o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organów korporacyjnych.

„Punkt po punkcie” przejdziemy przez:

 • KSH – nowe regulacje w prawie spółek
 • Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości z punktu widzenia biura zarządu
 • Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia
 • Nowelizację ustawy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
 • Regulacje poświęconą sygnalistom
 • najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu dematerializacji akcji
 • zmiany KPC i KPA w zakresie zasad doręczeń przesyłek administracyjnych i sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • nowe zasady prowadzenia Rejestru Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się: 

 • jakie nowe obowiązki i uprawnienia ma rada nadzorcza spółki dominującej,
 • jakie są nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki,
 • jakie są nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jak realizować nowe obowiązki w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • jakie są obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia dyrektywy o ochronie sygnalistów,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jak rozwiązać najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu obsługującego dematerializację akcji.
Kto powinien wziąć udział?
 • Dyrektorzy i Kierownicy Biur Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjaliści ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarze Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radcy prawni
 • Pracownicy i specjaliści Biura Zarządu

Program szkolenia

DZIEŃ 1

9.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia


KSH – NOWE REGULACJE – PRAWO SPÓŁEK

 • cel nowelizacji KSH
 • grupa spółek – nowa definicja
 • spółka dominująca oraz spółka zależna
 • wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki wydawane przez spółkę dominującą
 • uprawnienia spółki dominującej
 • rada nadzorcza spółki dominującej – nowe obowiązki i uprawnienia
 • nowe sprawozdanie o powiązaniach tej spółki ze spółką dominującą
 • wspólnik albo akcjonariusz mniejszościowy spółki zależnej – uprawnienia
 • odkupienia udziałów albo akcji przez spółkę dominującą
 • odpowiedzialność – obniżenie wartości udziału albo akcji spółki zależnej
 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej

NOWELIZACJA KSH A FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH – SP. Z O.O. I S.A.

 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • postępowanie kwalifikacyjne – korzystanie z usług profesjonalnego doradcy
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • były członek zarządu – uprawnienia i obowiązki
 • spółka z o.o. – nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • tajemnica spółki – nowy obowiązek członka zarządu
 • uprawnienia rady nadzorczej – zmiana zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej – nowy zakres
 • przewodniczący rady nadzorczej – pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej i porządek obrad
 • głosowanie rady nadzorczej – tajne czy jawne?
 • działanie rady nadzorczej – kolegialne czy indywidualne?
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienie zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika – obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • nowe możliwe zapisy w umowie lub statucie spółki
 • nowe przepisy karne – grzywna do 50 000 zł
 • zmiany w ustawie KRS
 • zmiany w ustawie prawo upadłościowe
 • zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

09.45 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – projekt

 • podpisywanie sprawozdań finansowych według nowych zasad
 • ujednolicenie przepisów w zakresie stosowania jednego formatu elektronicznego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdania z badania sprawozdań finansowych

Elektroniczny KRS – praktyka i pierwsze doświadczenia

 • od dnia 1.07.2021 – system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • zasady składania wniosków do KRS
 • zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • informacje o obwieszczeniach

Nowelizacja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych od 21.10.2021 r.

 • podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji
 • zakres informacji podlegających zgłoszeniu
 • bieg terminów na zgłoszenie informacji – nowelizacja
 • nowe obowiązki beneficjenta rzeczywistego
 • procedura zgłoszenia danych do CRBR
 • informacja o rozbieżnościach i postępowanie wyjaśniające
 • odpowiedzialność za brak zgłoszenia lub aktualizacji danych

Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów

 • zakres Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?

Przegląd zmian prawa istotnych dla funkcjonowania spółek kapitałowych

 • dematerializacja akcji – najczęstsze problemy w funkcjonowaniu systemu
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek administracyjnych
 • zmiana zasad doręczeń przesyłek sądowych
 • projekt ustawy o fundacji rodzinnej (prawo holdingowe – zmiany dla firm rodzinnych)
 • ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • rejestr Dokumentów Publicznych
 • inne wybrane nowelizacje

Trzecia spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna – od 1.07.2021

 • powstanie spółki
 • akcje i kapitał akcyjny
 • prawa i obowiązku akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • zmiana umowy spółki
 • rozwiązanie i likwidacja spółki

15.30 – Zakończenie szkolenia

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Romana Pietruk - radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej. Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 910
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 970 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę przy zgłoszeniach do 25.04.2023
1 716
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 770 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!