Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie o tematyce obiegu dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD). Dzięki szkoleniu poznasz zasady organizacji pracy kancelaryjnej, zdobędziesz podstawową wiedzę z zarządzania dokumentacją oraz poznasz wymagane przepisy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD
 • Zapoznanie z podstawowymi przepisami regulującymi postępowanie z dokumentacją
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania dokumentacją od chwili jej wytworzenia do przekazania do archiwum zakładowego (z uwzględnieniem zasad systemu EZD)
Kto powinien wziąć udział?

Kierownictwo i merytoryczni pracownicy Urzędów zwłaszcza tych, którzy przechodzą lub są w systemie EZD.

Program szkolenia

MODUŁ I. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE

 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna

MODUŁ II. RODZAJE DOKUMENTACJI WPŁYWAJĄCEJ LUB TWORZONEJ W URZĘDZIE I WŁAŚCIWE Z NIĄ POSTĘPOWANIE

 • Dokument papierowy, dokument elektroniczny przekazany pocztą elektroniczną, na informatycznym nośniku danych na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 • Kategorie dokumentacji, dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw

MODUŁ III. PODSTAWOWY SYSTEM DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA SPRAW-SYSTEM ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ EZD

 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu i rozstrzygania spraw - tzw. "wyjątki na papierze”
 • Skład Chronologiczny, Skład Informatycznych Nośników Danych
 • Koordynator Czynności Kancelaryjnych - zadania
 • Akta sprawy w EZD, Metryka sprawy w EZD, Kompletność akt w sprawie papierowej i elektronicznej

MODUŁ IV. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE W SYSTEMIE EZD I W SYSTEMIE TRADYCYJNYM

 • Zadania punktów kancelaryjnych (Kancelarii Ogólnej i innych)
 • Otwieranie przesyłek wpływających-wyjątki,rejestracja wpływów w RPW (naklejanie identyfikatora) - wyjątki, skanowanie -wyjątki, wprowadzanie metadanych
 • Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie, prowadzenie składu informatycznych nośników danych
 • Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

MODUŁ V. ZADANIA KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 • Dekretacja pisma - wyjątki, akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa), podpisanie pisma podpisem elektronicznym i podpisem odręcznym
 • Zadania prowadzących sprawy
 • Zakładanie spraw, dekretacja zastępcza, uzupełnianie metadanych
 • Prowadzenie kompletnych akt sprawy, prowadzenie metryk spraw, sporządzanie projektów pism, dokonywanie akceptacji

MODUŁ VI. KORESPONDENCJA WEWNĘTRZNA W EZD - WSPÓŁDZIAŁANIE NA ZASADZIE KOMÓRKI MERYTORYCZNEJ I NIEMERYTORYCZNEJ

 • Udostępnianie pism w celu uzyskania informacji zwrotnej
 • Udostępnianie pism do wiadomości

MODUŁ VII. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

MODUŁ VIII. INSTRUKCJA ARCHIWALNA-ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

 • Papierowej z teczek aktowych i ze składu chronologicznego
 • Elektronicznej ze składu informatycznych nośników danych i EZD

MODUŁ IX. WARSZTATY Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, RZECZOWEGO WYKAZU AKT, INSTRUKCJI ARCHIWALNEJ

Czas trwania

09:00 - 15:00

Prelegenci

MAŁGORZATA BIEDA

Trener / Doradca

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od kilkunastu lat jest kierownikiem Archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Jest również trenerem w lubelskich szkołach szkolących w dziedzinie archiwistyki, kancelarii i sekretariatu. Konsultant w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl.

Autorka książki „Zasady zarządzania dokumentacją w administracji publicznej. Kwalifikowanie, obieg, archiwizowanie”, 2012, wydawnictwo samorządowe Municipium oraz opracowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych tj. instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej dla wielu instytucji w Polsce.

Ma długoletnie doświadczenie w archiwizacji dokumentacji urzędów, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni i w prowadzeniu szkoleń.

Obecnie jest w trakcie realizacji cyklu kilkunastu szkoleń w ramach projektu "E-administracja w Powiecie Lubelskim", w ramach POKL, Priorytet V, Dobre Rządzenie, Działanie 5.2, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-684 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-684 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-684 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Centrum Szkoleniowe WSPÓLNA

00-686 Warszawa

Wspólna 56

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest uregulowanie płatności do min. 7 dni przed szkoleniem
 • Bezkosztowa anulacja możliwa do 8 dni przed planowanym terminem szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!