Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/obowiazki-instytucji-zwiazane-z-przeciwdzialaniem-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-72019-id608

Informacje o szkoleniu

 • Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


  ID szkolenia: 72019
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

COMPLIANCE, AML

Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane czyli min. banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, domy maklerskie, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Ustawa wprowadza nakaz powołania Oficera MLRO (Money Laundering Reporting Officer), przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenia procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne oraz zgłaszania informacji o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów = Rzeczywistych.

Mając na uwadze przedmiotowy zakres ww przepisów ustawy proponujemy Państwu udział w praktycznym szkoleniu, którego celem jest omówienie najistotniejszych obowiązków w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Szkolenie skierowane jest do:

Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek:
przeciwdziałania praniu pieniędzy,
przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom,
compliance,
prawnych,
nadzoru i kontroli,
bezpieczeństwa,
oceny ryzyka,
analiz i audytu wewnętrznego.
Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Program szkolenia:

19 MAJA 2020

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

zagadnienia ogólne i definicje
krajowe zmiany legislacyjno – prawne,
2. V dyrektywa AML – kolejny krok w do przodu ?

rozszerzenie w katalogu instytucji obowiązanych
zmiany w zakresie środków należytej staranności
relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka, PEP
rejestracja krajowych rachunków
3. Podejście oparte na ocenie ryzyka – wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ocenie ryzyka

identyfikacja i weryfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
rozpoznanie i ocena ryzyka klienta, w tym czynniki ryzyka
beneficjenta rzeczywisty a PEP
ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem
zapobieganie ryzyku sankcji
5. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

obowiązki instytucji związane z nawiązaniem współpracy z klientem o strusie PEP
relacje z klientami z krajów wysokiego ryzyka
analiza transakcji nietypowych
6. Raportowanie informacji o transakcjach

obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy
7. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – wpływ na działalność instytucji obowiązanych

weryfikacja struktury własnościowej
zgłaszanie i udostępnianie informacji o beneficjenta rzeczywistych
praktyczne aspekty korzystania z CRRB

Informacje o prelegentach:

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu; ukończył Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja:
przestępczość gospodarcza (pranie pieniędzy, oszustwa),
FATCA/CRS,
bezpieczeństwo informacji,
ochrony danych osobowych.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: BZ WBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.).

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance; ukończył liczne szkolenia organizowane przez: GIIF, KNF, GIODO, UOKiK oraz ZBP, Szkołę Policji w Szczytnie, Warszawski Instytut Bankowości.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP, m.in.: Forum ds. PPP, FATCA, bezpieczeństwo informacji oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, m.in.: odpowiadał za implementację znowelizowanej w roku 2009 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz brał udział w wielu projektach IT.

Zakres prowadzonych szkoleń:
Compliance
Zarządzanie ryzykiem
Audyt
AML

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170 +VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

CENA:
Zgłoszenie do 05/05/2020: 1170 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
obiady, poczęstunek podczas przerw


Cena nie zawiera:
noclegu

Wydarzenie: Obowiązki instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu