Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych

O szkoleniu

W szeroko rozumianej branży produkcyjnej standardem jest nabywanie różnego rodzaju preparatów czy substancji chemicznej z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem wiele z tych produktów na gruncie polskich regulacji kwalifikowanych jest jako wyroby akcyzowe. W takim przypadku realizacja tego rodzaju transakcji wiąże się z powstaniem szeregu dodatkowych obowiązków ciążących na nabywcy. Ponadto, część z tych wyrobów podlega również dodatkowym regulacjom energetycznym czy też przepisom regulującym zapasy obowiązkowe lub system monitorowania przewozu towarów (SENT).

Identyfikacja obowiązków związanych z realizacją WNT wspomnianych wyrobów i odnalezienie się w gąszczu regulacji odnoszących się do tego zagadnienia stanowi niejednokrotnie trudne wyzwanie dla przedsiębiorców – zwłaszcza tych, których działalność gospodarcza nie koncentruje się wokół wyrobów akcyzowych.

Z myślą o takich właśnie podmiotach przygotowaliśmy nowy program szkoleniowy: „Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych”.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby zajmujące się nabywaniem wyrobów akcyzowych; księgowi; osoby zajmujące się tematyką podatków

Program szkolenia

W trakcie naszego szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • W jaki sposób zweryfikować, czy nabywane wyroby podlegają opodatkowaniu akcyzą lub innym regulacjom dotyczącym przywozu towarów z UE?
 • Jakie obowiązki ciążą na nabywcy wyrobów akcyzowych na gruncie ustawy o podatku akcyzowym?
 • Czy możliwe jest zwolnienie od akcyzy wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie?
 • Czym jest rejestr podmiotów przywożących? Kto musi uzyskać wpis do takiego rejestru? Jakie obowiązki ciążą na podmiocie przywożącym?
 • Jakich wyrobów dotyczą regulacje z zakresu zapasów obowiązkowych? Jakie obowiązki wynikają z tych regulacji?
 • Jakie obowiązki ciążą na nabywcy wyrobów objętych systemem SENT?
 • Jakie ryzyka mogą się pojawić w przypadku naruszenia obowiązków ciążących na podmiocie dokonującym WNT?
 • Jakie są najczęstsze uchybienia i problemy praktyczne, z którymi borykają się podmioty objęte ww. regulacjami?

Czas trwania

10:00 - 13:15

Prelegenci

Szkolenie poprowadzi Joanna Brylowska – licencjonowany doradca podatkowy z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w doradztwie w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług. Specjalistka zajmująca się zarówno bieżącym wsparciem w zakresie podatku akcyzowego, doradztwem strategicznym jak i postępowaniami podatkowymi i sądowo-administracyjnymi. Kompleksowo wspiera Klientów również we wdrażaniu nowych regulacji akcyzowych i rozwiązań nakierowanych na usprawnienie procesów i rozliczeń w tym zakresie. Dzięki zaangażowaniu w liczne i różnorodne projekty podatkowe posiada wiedzę zarówno na temat regulacji prawnych oraz podatkowych, jak i kwestii technologicznych czy biznesowych związanych ze specyfiką danej branży – zwłaszcza sektora energetycznego i produkcyjnego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Crido Szkolenia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Towarowa 28
 • Kod pocztowy: 00-839
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5272955684

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!