Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - szkolenie podstawowe

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz odświeżenie już posiadanej wiedzy.

Na szkoleniu omawiamy podstawy funkcjonowania programu Excel oraz jego praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu nauczysz się:

 • W jaki sposób praktycznie wykorzystać arkusze kalkulacyjne Excela w codziennej pracy,
 • Do czego służą poszczególne narzędzia Excela i w jaki sposób wykorzystać je podczas pracy z danymi,
 • Jak stworzyć tabelę, w jaki sposób nadać jej odpowiedni wygląd,
 • Jak zmieniać walutę przy liczbach,
 • Jak ułatwić sobie pracę wykorzystując obiekt Tabela,
 • Jak wybierać dane za pomocą filtrowania, jak zastosować sortowanie danych,
 • Jak szybko obliczyć dane z wykorzystaniem formuł,
 • W jaki sposób sumować zakresy danych z użyciem funkcji Suma,
 • Jak tworzyć funkcje Średniej, Minimum i Maximum,
 • Jak tworzyć proste wykresy,
 • Jak zastosować proste skróty klawiaturowe aby ułatwić i przyspieszyć swoją pracę.

Uczestnik szkolenia poznaje zagadnienia związane z formatowaniem komórek arkusza oraz tworzeniem prostych tabel.

Podczas kursu poznajemy także formuły oraz odwołania i wykonujemy proste obliczenia.

Omawiamy tworzenie prostych wykresów, a także zarządzanie arkuszami Excela.

Prezentujemy również, w jaki sposób pracować na większych zbiorach danych, tak aby każdy uczestnik szkolenia mógł przeprowadzić prostą analizę danych, a także poprawnie wydrukować arkusze Excela.

Materiały szkoleniowe

Na szkoleniu kursanci otrzymują materiały:

 • Skrypt zawierający opis wszystkich narzędzi i funkcji Excela prezentownych na szkoleniu,
 • Skrypt "krok po kroku", opisujący metody i sposoby rozwiązań ćwiczeń praktycznych przerabianych na szkoleniu,
 • Ćwiczeia praktyczne z Excela, wraz z rozwiązaniami.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dla osób chcących nauczyć się obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Program szkolenia

Wprowadzenie do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Excela

 • Skoroszyt i arkusz – podstawowe pojęcia

  Omówienie podstawowych zagadnień związanych z arkuszami i skoroszytami Excela

 • Pojęcie komórki i adresu komórki

  Omówienie czym jest komórka oraz jaki ma adres, czym są wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego i do czego służą

 • Omówienie podstawowej funkcjonalności pasków narzędziowych Excela

  Do czego służą „wstążki”, jak korzystać z podstawowych narzędzi formatowania arkusza

Podstawowa praca z Excelem

 • Praca ze skoroszytami Excela
  • Tworzenie pustego skoroszytu

   Sposoby tworzenia nowych dokumentów w programie Excel, omówienie ich podstawowej funkcjonalności

  • Zapisywanie utworzonego skoroszytu

   Zapisywanie dokumentów w różnych formatach Excela oraz w wersji 2003, 2007 i 2010

  • Nawigacja po arkuszach skoroszytu

   Swobodne poruszanie się po skoroszycie z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych

 • Praca z arkuszem Excela
  • Tworzenie nowych arkuszy

   Tworzenie nowych arkuszy także z użyciem skrótów klawiaturowych

  • Usuwanie arkuszy

   Usuwanie pojedynczego arkusza, usuwanie wielu arkuszy na raz

  • Zmiana nazwy arkusza

   Zmiana nazewnictwa arkuszy, reguły i poprawne nazywanie arkuszy kalkulacyjnych, zmiana koloru karty arkusza

  • Kopiowanie arkuszy

   Kopiowanie całych arkuszy, przenoszenie arkuszy do innych skoroszytów

 • Edycja zawartości arkusza i formatowanie komórek arkusza
  • Zaznaczanie zakresów komórek

   Proste zaznaczanie zakresów komórek, zaznaczanie dużych obszarów komórek, zaznaczanie komórek z wykorzystaniem klawisza CTRL, zaznaczanie całych kolumn i wierszy, zaznaczanie całych tabel, wykorzystanie skrótów klawiaturowych do nawigacji po skoroszycie

  • Wpisywanie danych do arkusza

   Wprowadzanie prostych danych do komórek arkusza kalkulacyjnego, różne sposoby wprowadzania danych tekstowych i liczbowych z wykorzystaniem znaku

  • Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy

   Ustawianie rozmiarów wierszy i kolumn, szybka zmiana wysokości grupy wierszy i grupy kolumn, dostosowanie wysokości i szerokości (wierszy kolumn) do danych w tabeli

  • Scalanie komórek

   Metody scalania i rozdzielania komórek

  • Kopiowanie zawartości komórek

   Kopiowanie i wklejanie zawartości komórek do różnych lokalizacji, wykorzystanie narzędzia „Wklej specjalnie” do wklejania tylko zawartości komórki oraz kopiowanie formatu komórek z użyciem narzędzia „Malarz formatu”, wykorzystanie skrótów klawiaturowych do szybkiego kopiowania i wklejania komórek

  • Przeniesienie zawartości komórek

   Przenoszenie zawartości komórek do różnych lokalizacji z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych, przenoszenie całych kolumn i całych wierszy

  • Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceń

   Metody wycofywania i powtarzania ostatnich czynności także z użyciem skrótów klawiaturowych

  • Praca z kolumnami i wierszami

   Wstawianie nowej kolumny, usuwanie kolumny, wstawianie wiersza, usuwanie wiersza, nadawanie kolorów wierszom i kolumnom, ukrywanie wierszy i kolumn, odkrywanie wierszy i kolumn

Wprowadzanie i poprawianie danych w komórkach arkusza

Poprawne wprowadzanie danych do komórek arkusza, kasowanie danych z komórek arkusza, kasowanie danych z całych zakresów komórek arkusza

 • Typy danych tekst, data, liczba

  Poprawne wprowadzanie różnego rodzaju danych do komórek arkusza w tym wprowadzenie dat, tekstu i liczby także z użyciem skrótów klawiaturowych

 • Wypełnianie komórek serią danych

  Zastosowanie serii danych do szybkiej numeracji wierszy tabeli, tworzenia serii dat, tworzenia numerów seryjnych

Formatowanie tabeli (Zakresu danych)

 • Zmiana formatu liczbowego (daty, waluty, godziny, inne)

  Nadawanie i zmiana formatów walutowych, formatów liczbowych np. miejsca po przecinku, formatowanie dat

 • Czcionka i wyrównanie

  Wyrównanie danych w komórkach, zmiana czcionki wprowadzonych danych, zawijanie tekstu, ustawianie tekstu pod różnymi kontami w tabeli

 • Dodawanie obramowania i kolorów

  Tworzenie obramowań do komórek arkusza, zmiana koloru tła komórek

 • Usuwanie formatów

  Usuwanie kolorów tła komórek, usuwanie obramowań

Wykonywanie obliczeń – formuły i funkcje w Excelu

 • Pasek formuły

  Omówienie zastosowania paska formuły

 • Rodzaje operatorów matematycznych

  Omówienie podstawowych operatorów matematycznych (równe, dodawanie, odejmowanie, mnożenie dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie)

 • Tworzenie prostych formuł

  Zasady budowy formuł, podstawowe zasady tworzenia formuł. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie wartości znajdujących się w komórkach, kopiowanie formuł

 • Poprawianie błędów w formułach

  Poprawienie błędów na pasku formuły, odróżnianie wartości komórki od formuły znajdującej się w komórce

 • Sumowanie Zakresu komórek z wykorzystaniem funkcji SUMA

  Sumowanie zakresów komórek z użyciem Autosumowania, kopiowanie funkcji Suma

 • Funkcje (ŚREDNIA, MAX, MIN, ZAOKR)

  Zastosowanie funkcji ŚREDNIA, MINIMUM, MAXIMUM, zaokrąglanie liczb z wykorzystaniem funkcji ZAOKR, różne metody wyszukiwania i wstawiania funkcji

 • Odwołania względne i bezwzględne

  Proste „blokowanie” komórek z wykorzystaniem znaku $, zastosowanie „blokowania” komórek do obliczeń

 • Błędy w formułach

  Podstawowe błędy w formułach, sposoby ich likwidacji

Sortowanie danych i filtry

 • Proste sortowanie danych

  Sortowanie danych po wybranym kryterium, sortowanie danych od Z do A, sortowanie dat, omówienie kiedy można sortować dane

 • Wykorzystanie autofiltrów

  Filtrowanie danych z wykorzystaniem „Autofiltrów”, szybkie pokazywanie danych spełniających określone kryterium, filtrowanie tekstów i liczb

Praca z tabelami

 • Tworzenie tabel

  Tworzenie obiektu TABELA (lista), omówienie podstawowej funkcjonalności TABELI

 • Szybkie wypełnianie tabel liczbami

  Zastosowanie wypełniania seriami liczb, dat, tekstu

 • Tworzenie obliczeń w tabelach

  Metody obliczania danych znajdujących się w Tabeli, zastosowanie formuł i funkcji do tworzenia różnego rodzaju obliczeń, tworzenie wiersza sumy w tabeli

 • Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli

  Sortowanie danych po kolorach, filtrowanie danych w tabeli

Narzędzia Excela niezbędne w codziennej pracy

 • Blokowanie pierwszego wiersza i kolumny arkusza

  Blokada górnego wiersza tabeli, blokada pierwszej kolumny arkusza

 • Grupowanie danych

  Szybkie grupowanie danych znajdujących się na arkuszu

 • Formatowanie warunkowe

  Proste „graficzne” formatowanie warunkowe z zastosowaniem pasków danych i podstawowych funkcji formatowania warunkowego

Praca z wykresami

 • Tworzenie prostych wykresów

  Przygotowanie danych do stworzenia wykresów, metody tworzenia wykresów

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych

  Tworzenie wykresów kolumnowych, liniowych, kołowych, zmiana zakresu danych wykresu, tworzenie wykresów z kilkoma seriami danych

 • Formatowanie wykresów

  Zamiana koloru wykresów, zmiana położenia legendy, dodawanie etykiet do wykresów, formatowanie czcionki, zmiana położenia osi, zmiana danych na osi

Drukowanie i jego opcje

 • Dodawanie numerów stron

  Metody wstawiania numerów stron (nagłówek, stopka)

 • Przygotowywanie arkusza do wydruku

  Zmiana skali wydruku, zmiana marginesów, dodawanie loga firmy, drukowanie wybranych części arkusza

Czas trwania

2 dni: 8:30-14:30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.
Komputer z dostępem do Internetu i arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
770
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Komputerowa AkKom
 • Ulica i nr: Gepperta 2/6
 • Kod pocztowy: 50-076
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 9251757596

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Akademia Komputerowa AkKom
50-076 Wrocław, Polska
Gepperta 2/6
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!