Obsługa klienta i budowanie relacji

O szkoleniu

Szkolenie OBSŁUGA KLIENTA I BUDOWANIE RELACJI pokazuje, jak skutecznie komunikować się z klientem i budować relację, aby współpraca układała się z korzyścią dla obu stron.

Naszym celem jest, by po szkoleniu uczestnicy potrafili:

 • analizować i dobierać efektywne metody dotarcia do klientów i nawiązania z nimi kontaktu
 • budować relację z klientem i zadawać pytania, dzięki którym możliwe będzie generowanie potrzeb klienta poprzez ich uświadamianie
 • prezentować ofertę językiem korzyści dla klienta 
 • dobierać składniki oferty w sposób najbardziej efektywny na potrzeby realizacji założonych celów
 • radzić sobie w sytuacji zetknięcia się z obiekcjami klienta
 • podejmować działania inicjujące i usprawniające relację

Krok po kroku pokazujemy, jak przygotować się do rozmów z klientami, jak radzić sobie z obiekcjami, jak przedstawiać ofertę, jak budować relacje, jak inicjować kontakt z klientem. ĆWICZYMY - trenujemy na prawdziwych realnych sytuacjach, jakie spotykają uczestnicy w swojej pracy.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel warsztatów:

 • rozwinięcie u uczestników umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, prowadzenia rozmowy poprzez praktyczne ćwiczenia skutecznej komunikacji z klientem,
 • zwiększenie samoświadomości jakie znaczenie ma dla firmy klient,
 • doskonalenie umiejętności związanych z efektywnym reagowaniem na zastrzeżenia klienta, poznanie technik reagowania na zachowania trudnych klientów,
 • zbudowanie trwałych relacji z klientami,
 • poznanie technik i sposobów nawiązywania i utrzymywania trwałych, pozytywnych relacji z klientem,
 • poznanie głównych barier stojących na drodze do sprawnego komunikowania się z wszelkimi osobami oraz przygotowanie do bezproblemowego nawiązywania kontaktów i długotrwałych relacji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane do: pracowników biura obsługi klienta, przedstawicieli handlowych (B2B, B2C), konsultantów i doradców oraz specjalistów ds. sprzedaży.

Program szkolenia

Zasady profesjonalnej obsługi klienta.

 • Etapy procesu obsługi klienta.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy obsłudze klienta.

Sposoby i techniki obsługi klienta.

 • Przebieg rozmowy z klientem, techniki angażowania rozmówcy.
 • Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia.
 • Radzenie sobie z trudnymi, agresywnymi zachowaniami klientów.
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

Przygotowanie do rozmowy z klientem.

 • Informacja najcenniejszym towarem.
 • Jakie informacje posiadam, a jakie mogę łatwo zdobyć?
 • Jak dobrze znam swoją ofertę. W czym jestem lepszy od konkurencji.

Obsługa klienta.

 • Aktywne słuchanie klienta - pułapki i zagrożenia komunikacji pozytywnej (ćwiczenia warsztatowe).
 • Rozpoznanie potrzeb klienta - przeformułowanie (ćwiczenia warsztatowe).
 • Rodzaje pytań a zrozumienie komunikatu (pytania otwarte, zamknięte, sprawdzające, naprowadzające).

Budowanie „pełnych aktywnych referencji”.

 • Reguła współpracy.
 • Reguła wzajemności.
 • Reguła sympatii.
 • Reguły zaangażowania.
 • Reguła niedostępności.

Aktywność jako klucz do klienta.

 • Znaczenie aktywności w pozyskiwaniu klientów jako niezbędny warunek dobrego rezultatu w sprzedaży.
 • Myślenie kreatywne i twórcze podejście w sytuacjach niestandardowych-zmiany i innowacje.
 • Działania wspierające relacje.

Czas trwania

1  lub 2 dni 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • Konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Warunkiem udziału w szkoleniach VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-337), ul. P. Skargi 6B o nr NIP 6511024789 (Usługodawca) jest wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji online.
 2. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz że formularz i regulamin wspólnie stanowią umowę pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.
 3. Zgłaszając udział na szkolenie Klient zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata następuje przelewem na konto Usługodawcy wskazane na fakturze pro forma przekazanej w potwierdzeniu rejestracji na szkolenie.
 4. Klient posiadający status konsumenta może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej poprzez przesłania maila na szkolenia@superszkolenia.pl oraz zgloszenie@eventis.pl. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługobiorca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 5. W przypadku braku uczestnictwa w zakupionym szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy Klient traci możliwość wzięcia udziału w zajęciach, nawet jeśli dostępny będzie nowy termin szkolenia. Usługodawca nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty uczestnikom.
 6. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia bądź zmiany uczestnika najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia i po uiszczeniu opłaty administracyjnej i pod warunkiem, że Usługodawca posiada wolne miejsca na szkoleniu w innym terminie.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Usługodawcę oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim wypadku Klient może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych Usługodawcy kwot za szkolenie. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub na skutek działania siły wyższej.
 8. Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest VIDI Centrum Rozwoju Kadr Beata Kubicius [NIP 6511024789] z siedzibą 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. P. Skargi 6B. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: VIDI Centrum Rozwoju Kadr
 • Ulica i nr: ul. P. Skargi 6B
 • Kod pocztowy: 44-337
 • Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
 • Numer NIP: 6511024789

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska ul. P. Skargi 6B

Organizator

VIDI Centrum Rozwoju Kadr
44-337 Jastrzębie Zdrój, Polska
ul. P. Skargi 6B
woj. śląskie
💪💪Rozwijaj swój biznes rozwijając siebie! 💪💪 Pomagam budować sprzedaż według strategii SKS - Strategia, Kompetencje, Systematyczność. Badania firmy VIDI wskazują na silną, bezpośrednią korelację między zdolnościa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!