Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych - teoria a praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ugruntowanie już posiadanych umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy wiedzy w zakresie identyfikowania oraz obsługi naruszeń ochrony danych osobowych. Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów obsługi naruszeń oraz sytuacji, w których istniejące procedury przestają działać, a w organizacji zaczyna panować chaos. Dzięki temu szkoleniu słuchacze zdobędą wiedzę jak opanować sytuację w przypadku naruszenia, jak prowadzić komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną, jak dokonać oceny naruszenia, jak pogodzić interesy różnych stron oraz dbać przy tym o prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Nie zabraknie przykładów - realnych zdarzeń oraz sytuacji w podmiotach.

Istotą szkolenia będzie odpowiedź na pytania dotyczące tego jak funkcjonować powinny procedury obsługi naruszeń, jak należy prowadzić ocenę oraz obsługę naruszeń, a także w jaki sposób zapanować nad komunikacją z zainteresowanymi stronami, w tym z podmiotami danych, mediami, Prezesem UODO, ale także nad komunikacją wewnętrzną. Co zrobić i jak postępować, aby minimalizować ryzyko wystąpienia naruszenia i dlaczego system ochrony danych osobowych w organizacji to nierozłączona część jej działania, a nie dodatek do tej działalności.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do Administratorów danych, Inspektorów ochrony danych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych, osób odpowiedzialnych za obsługę naruszeń, wszystkich zainteresowanych podniesieniem wiedzy w obszarze obsługi naruszeń ochrony danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Prawno-formalne aspekty naruszeń ochrony danych osobowych.
 2. Zdarzenie, incydent, naruszenie - klasyfikacja.
 3. Jak identyfikować naruszenia ochrony danych?
 4. Jak oceniać naruszenia ochrony danych osobowych?
 5. Rola analizy ryzyka w ocenie naruszenia.
 6. Dokumentacja dotycząca obsługi naruszeń - polityki, procedury, instrukcje, rejestry.
 7. Rola pracowników i kierownictwa w obsłudze naruszenia.
 8. Rola Inspektora Ochrony Danych w obsłudze naruszenia.
 9. Rola podmiotu przetwarzającego w obsłudze naruszenia.
 10. Komunikacja wewnętrzna podczas obsługi naruszenia. I nie tylko.
 11. Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  • kwestie formalno-prawne,
  • 72h na zgłoszenie - jak liczyć czas?
  • formularz zgłaszania naruszenia,
  • na co zwrócić uwagę?
  • zgłoszenie wstępne, zgłoszenie pełne, zgłoszenie uzupełniające,
  • komunikacja z UODO,
  • materiał dowodowy i rozliczalność.
 12. Zawiadomienie podmiotów danych o naruszeniu:
  • kiedy należy zawiadomić osoby o naruszeniu?
  • jak napisać dobre zawiadomienie i czy to możliwe?
  • jakie informacje przekazać w zawiadomieniu?
  • jak komunikować się z podmiotami danych?
  • środki zaradcze i możliwe skutki naruszenia,
  • jak do tego podejść?
  • środki zapobiegawcze podjęte przez Administratora.
 13. Komunikacja zewnętrzna w przypadku naruszenia.
 14. Jak minimalizować ryzyko wystąpienia naruszenia?
 15. Personel w organizacji - świadomość, wiedza, kompetencje.

Czas trwania

09:00-15:00

Prelegenci

Kamil Wojciechowski

Mgr prawa ochrony danych osobowych WPIA UŁ oraz inż. informatyki stosowanej PŁ. Z obszarami IT, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych związany od ponad 15 lat. Jego domena to połączenie teoretycznych i praktycznych aspektów prawa ochrony danych, zagadnień IT oraz cyberbezpieczeństwa. Absolwent studiów podyplomowych: informatyczne systemy zarządzania, bezpieczeństwo informacji oraz ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Audytor wewnętrzny ISO27001 oraz ISO9001. Członek ISSA Polska. Microsoft Certified Technology Specialist. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem i doradztwem w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych dla podmiotów prywatnych i publicznych. Konsultuje kwestie bezpieczeństwa informacji oraz oddziaływania biznesu na prywatność, a także na inne prawa i wolności osób fizycznych. Zajmuje się kwestiami komunikacji naruszeniowej. Wspiera podmioty w analizie ryzyka i analizie IT w kontekście ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzący szkolenia w różnej formie oraz popularyzator ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Internecie. Twórca i prowadzący Forum Informatyków Ośrodków Pomocy Społecznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!