Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

O szkoleniu

Dyrektywa maszynowa jest najbardziej podstawowym dokumentem z zakresu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn i obowiązkowym oznaczeniem CE. Wymagania dyrektywy maszynowej (MD) kierowane są głównie do producentów maszyn, a ich spełnienie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy osoby, które projektują i wykonują maszyny będą znały, rozumiały i przestrzegały wymagań MD. Ze względu na bardzo szerokie możliwości zastosowania maszyn, dyrektywa ta obejmuje bardzo szeroki zakres wymagań. Dlatego też dotyczy ona zarówno konstruktorów mechaników, elektryków, automatyków, robotyków, programistów, technologów oraz wielu innych osób, których praca ma wpływ na zgodność maszyny.

Dlaczego warto wziąć udział?

Oprogramowanie Safexpert daje możliwość praktycznego spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej w prosty i przejrzysty sposób. Nasze szkolenie obejmuje, m.in. wszystkie zagadnienia związane z obsługą Safexpert i podstawowymi funkcjami administratora Safexpert. Przede wszystkim jednak, pokazuje w konwencji krok po kroku, jak zorganizować działania firmy, aby bez zbędnego wysiłku, możliwie najbardziej efektywnie i rzetelnie spełnić wymagania dyrektywy maszynowej.

Dlatego też wszyscy inżynierowie zaangażowani w powstawanie maszyny i zobowiązani do jej zaprojektowania i wykonania zgodnie z wymaganiami MD, będą mieli możliwość nauczenia się i przećwiczenia wszystkich swoich obowiązków w tym zakresie. Dzięki Safexpert ocena zgodności i spełnienie wymagań oznaczenia CE nie zostanie zostawiona przypadkowi, lecz będzie zaplanowanym działaniem.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do konstruktorów mechaników, elektryków, automatyków, robotyków, programistów, technologów oraz wielu innych osób, których praca ma wpływ na zgodność maszyny.

Program szkolenia

Dzień 1. Pierwsze kroki w Safexpert

godz. 9:00 – 17:00

1. Wprowadzenie do tematyki oznakowania CE

 • Czym jest oznakowanie CE?
 • Od kiedy stosuje się CE?
 • Gdzie stosuje się CE?
 • Jakie przepisy wymagają CE?
 • Relacja pomiędzy przepisami i normami
 • Jakie są normy i gdzie ich szukać?
 • Odpowiedzialność prawna: firma, osoba (np. konstruktor)
 • Jak Safexpert może wspomóc w dojściu do CE?

2. Wstęp do obsługi systemu – omówienie interfejsu oraz struktury menu

3. Aktualizacja systemu

 • Aktualizacja programu
 • Aktualizacja „firmowych ulubionych”

4. Podstawowe funkcje administracyjne

 • Konfiguracja ustawień programu i danych podmiotu użytkującego program
 • Zarządzanie użytkownikami i poziomami uprawnień
 • Listy (limits i phases)
 • Jednostki notyfikowane (notified bodies, full quality assurance)

5. Menadżer norm

 • Interfejs i koncepcja
 • Metody i kryteria wyszukiwania dokumentów

6. Zaawansowane funkcje administracyjne

a) Biblioteki

 • Instrukcje maszyny
 • Opisy zagrożeń
 • Środki bezpieczeństwa

b) Listy

 • Listy zagrożeń
 • Listy kontrolne
 • Listy hiperłączy

 

Dzień 2. Efektywne zastosowanie Safexpert

godz. 8:30 – 16:30

7. Zarządzanie projektami

 • Omówienie interfejsu menadżera projektu
 • Tworzenie nowych i edycja istniejących projektów
 • Tworzenie i zastosowanie szablonów projektów
 • Centralne zarządzanie plikami
 • Zadania własne i delegowane
 • Wydruki w Safexpert

8. CE-Przewodnik

 • Omówienie interfejsu i struktury przewodnika
 • Klasyfikacja produktu
 • Dołączanie dyrektyw
 • Dołączanie norm
 • Czym jest ocena ryzyka, metody i narzędzia oceny ryzyka
 • Ocena ryzyka (omówienie zakładki)

a) Interfejs: lista zagrożeń, przestrzeń robocza, hiperłącza, korzystanie z widoków

b) Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka

 • Lokalizacja zagrożenia, faza życia maszyny, opis zagrożenia
 • Szacowanie ryzyka
 • Dobór środków ochronnych (konstrukcyjnych, ochronnych i informacyjnych)
 • Wprowadzanie informacji o poziomach PL, SIL dla zabezpieczeń związanych z układem sterowania
 • Wymagana szczegółowość dokumentacji oceny ryzyka

Przykład 1 – dla wybranego zagrożenia

 • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
 • Ocena ryzyka
 • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
 • Umieszczanie piktogramów
 • Asystent instrukcji maszyny

 

Dzień 3. Efektywne zastosowanie Safexpert

godz. 8:30 – 16:30

8. CE-Przewodnik ..cd

Przykład 2 – dla wybranego zagrożenia

 • Oszacowanie możliwych skutków i ich prawdopodobieństwa
 • Ocena ryzyka
 • Określenie technicznych środków do eliminacji zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
 • Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem
 • Performance Level (PL) a kategorie bezpieczeństwa
 • SIL (Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa)
 • Dobór odpowiednich urządzeń sterujących
 • Automatyzacja analizy zagrożeń i oceny ryzyka w Safexpert
 • Możliwości wydruku dokumentacji oceny ryzyka
 • Odpowiedzialność za dokonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka
 • Kiedy ocenę ryzyka można uznać za zakończoną?
 • Dokumentacja techniczna
 • Procedury szczególne wg załączniku IV MD
 • Wewnętrzna kontrola produkcji
 • Deklaracja zgodności WE / Deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
 • Zasady umieszczania oznaczenia CE na maszynie
 • Wydruki i generowanie raportu końcowego

9. Asystent Kontroli i Odbioru

 • Omówienie zastosowania oraz interfejsu modułu
 • Wybór rodzaju kontroli oraz listy kontrolnej
 • Przebieg kontroli
 • Eksport danych i wydruk raportu

10. Omówienie innych zagadnień związanych z oceną zgodności

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Mgr inż. Mariusz Łukaszyński – Prezes Zarządu firmy Cert Partner sp. z o.o. sp.k.

W zakresie oferowanego tematu trener swoje kwalifikacje zdobywał jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w ramach odbytych szkoleń na terenie Niemiec i Austrii, w tym organizowanych przez producenta Safexpert (IBF Solutions GmbH).  Na terenie Polski, nieprzerwanie od 2004 r., trener prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz obsługi oprogramowania Safexpert.

Członek (reprezentant z prawem głosu) Komitetu Technicznego nr 158 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek założyciel Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Technicznego „Klub Paragraf 34″. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz biuletynie informacyjnym Cert Info. Prelegent w trakcie konferencji poświęconych bezpieczeństwu technicznemu (m.in. „Krajowe Forum Konsultacyjne z Zakresu Maszyn”, „Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego”, „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”,…).

Jego doświadczenie potwierdza stworzenie i przeprowadzenie kilkuset szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, podlegających wielu dyrektywom związanym z oznaczeniem CE oraz minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
3 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 10% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
45-061 Opole
Katowicka 39
woj. opolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Cert Partner sp. z o.o. sp. k.
 • Ulica i nr: Katowicka 39
 • Kod pocztowy: 45-061
 • Miejscowość: Opole
 • Numer NIP: 7543088267

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!