Ocena, wybór oraz audyty podmiotów przetwarzających

O szkoleniu

Celem szkolenia jest uporządkowanie posiadanej oraz zdobycie przez słuchaczy nowej wiedzy oraz umiejętności odnoszących się do oceny, wyboru oraz audytowania podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora. Na szkoleniu poruszone przede wszystkim zostaną zagadnienia praktyczne (także na bazie rzeczywistych przykładów): wybór i ocena procesora, kształtowanie się ról w relacji podmiotów, metody oraz zasady i możliwości prowadzenia weryfikacji oraz audytów procesora - wstępnych, cyklicznych oraz ponaruszeniowych, konstrukcja umów powierzenia oraz negocjowanie warunków umownych, w tym kar umownych oraz odpowiedzialności. Omówione będą także aspekty formalno-prawne odnoszące się do RODO, w tym instrumentów prawnych powierzenia przetwarzania danych, wytycznych EROD, a także dobrych praktyk jako nierozłączonych elementów kształtowania się współpracy pomiędzy Administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym. Szkolenie wzbogacone jest o odniesienia do decyzji Prezesa UODO oraz orzecznictwa sądów.

Kto powinien wziąć udział?

Administratorzy danych, Inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych, przedstawiciele Podmiotów przetwarzających, wszyscy zainteresowani podniesieniem wiedzy w obszarze objętym szkoleniem. Szkolenie przeprowadzi: Kamil Wojciechowski, mgr prawa ochrony danych osobowych WPIA UŁ oraz inż. informatyki stosowanej PŁ. Z obszarami IT, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych związany od ponad 15 lat.

Program szkolenia

 1. Rola Administratora i Podmiotu przetwarzającego w procesie przetwarzania danych osobowych.
 2. Formalno-prawne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Wybór podmiotu przetwarzającego.
 4. Metody oceny podmiotu przetwarzającego.
 5. Metody i możliwości audytowania podmiotów przetwarzających.
 6. Podmiot przetwarzający jako jednostka dominująca.
 7. Wiedza i kompetencje oraz pojęcie profesjonalnego podmiotu przetwarzającego.
 8. Umowa powierzenia - co jest niezbędne?
 9. Umowa powierzania - na co zwrócić uwagę?
 10. Umowa powierzania - wzór Administratora czy wzór Procesora. Negocjacje i role.
 11. Standardowe Klauzule Umowne przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 12. Współpraca z Procesorem w przypadku naruszenia.
 13. Odpowiedzialność na naruszenia przy umówię powierzenia.
 14. Praktyczne problemy przy współpracy na linii Administrator-Procesor.

Czas trwania

od godz. 10:00 do ok. godz. 16:00

Prelegenci

Kamil Wojciechowski

Mgr prawa ochrony danych osobowych WPIA UŁ oraz inż. informatyki stosowanej PŁ. Z obszarami IT, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych związany od ponad 15 lat. Jego domena to połączenie teoretycznych i praktycznych aspektów prawa ochrony danych, zagadnień IT oraz cyberbezpieczeństwa. Absolwent studiów podyplomowych: informatyczne systemy zarządzania, bezpieczeństwo informacji oraz ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Audytor wewnętrzny ISO27001 oraz ISO9001. Członek ISSA Polska. Microsoft Certified Technology Specialist. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym wsparciem i doradztwem w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych dla podmiotów prywatnych i publicznych. Konsultuje kwestie bezpieczeństwa informacji oraz oddziaływania biznesu na prywatność, a także na inne prawa i wolności osób fizycznych. Zajmuje się kwestiami komunikacji naruszeniowej. Wspiera podmioty w analizie ryzyka i analizie IT w kontekście ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzący szkolenia w różnej formie oraz popularyzator ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Internecie. Twórca i prowadzący Forum Informatyków Ośrodków Pomocy Społecznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!