Oceny okresowe - jak przeprowadzać analizę potrzeb rozwojowych, szkoleniowych, planować, przeprowadzać ewaluację?

O szkoleniu

Szkolenia HR, których tematyką są oceny okresowe pracowników, są jednymi z najbardziej poszukiwanych obecnie kursów dla działów personalnych. Prezentowane w tym miejscu szkolenie HR koncentrujące się na ocenie pracowniczej polecamy wszystkim nowocześnie zarządzanym organizacjom, którym zależy na poprawie efektywności swoich pracowników. Otwarte kursy HR „Oceny okresowe pracowników” rekomendujemy przede wszystkim pracownikom działów kadr, kierownikom i liderom zespołów, a także kandydatom na powyższe stanowiska i wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy z zakresu Human Resources oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenia dla HR ukierunkowane na rozwijanie kompetencji związanych z prowadzeniem motywujących rozmów oceniających pracowników to najskuteczniejsza forma wsparcia specjalistów zatrudnionych w dziale personalnym, którzy odpowiadają za rozwój, zaangażowanie i efektywność pracowników w firmie.

Stacjonarny kurs Human Resources „Oceny okresowe pracowników” oraz jego odpowiednik dostępny jako szkolenie online doskonali profesjonalne umiejętności niezbędne do planowania i prowadzenia motywujących rozmów oceniających – uczy, jak budować autorytet, formułować okresowe oceny i prawidłowo je komunikować, w jaki sposób pracować z Box Performance Model, jak umiejętnie chwalić pracownika i skutecznie korygować jego zachowania. Otwarte szkolenia Human Resources z dziedziny oceniania pracowników przybliżają ponadto Uczestnikom kursów zasady prawidłowej analizy wyników ceny pracowniczej na poziomie pracownika oraz na poziomie strategicznym.

Otwarte kursy HR i szkolenia działu personalnego, których tematem jest okresowa ocena pracownicza, dostępne są dla Państwa w dwóch wariantach – jako stacjonarne szkolenie Human Resources organizowane w naszym centrum szkoleniowym oraz jako zdalne szkolenia HR odbywające się na platformie Clickmeeting lub Zoom. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkoleń: „Oceny okresowe pracowników” i zapisu na wybrany kurs.

Dlaczego warto wziąć udział?

Jakie korzyści oferują nasze szkolenia HR „Okresowa ocena pracowników”?

Otwarte szkolenie HR „Okresowa ocena pracowników” to intensywny kurs wiedzy eksperckiej, który kształci kluczowe kompetencje wymagane do prawidłowego prowadzenia procesu oceny pracowników i podnoszenia ich efektywności. Opracowane przez naszych trenerów kursy HR z tego wyspecjalizowanego obszaru wprowadzają Kursantów w arkana różnorodnych metod i technik zarządzania wydajnością pracowników, ich potencjałem i talentami.

Szkolenia dla HR „Okresowa ocena pracowników” pozwolą Ci nabyć specjalistyczną wiedzę o:

 • wyzwaniach związanych z systemami ocen pracowniczych;
 • zastosowaniu Box Performance Model;
 • aktualnych trendach w dziedzinie zarządzania efektywnością pracowników.

Opisywany kurs Human Resources dostarcza Kursantom wielu cennych wiadomości oraz pogłębia ich wiedzę w obszarach zarządzania personelem, zarządzania rozwojem pracowniczym, motywowaniem, planowaniem i wyznaczaniem celów.

Szkolenia Human Resources dotyczące oceny pracowniczej wyposażą Cię w praktyczne umiejętności:

 • analizy wyników ocen okresowych na poziomie strategicznym;
 • interpretacji wyników ocen okresowych na poziomie zespołu;
 • wykorzystania wyników oceny okresowej do wsparcia indywidualnego rozwoju pracowników;

Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej z procesu oceniania pracowników kompleksowo przygotowują do efektywnego zarządzania wydajnością zespołu oraz skutecznego wspierania rozwoju jego członków.

Szkolenie Human Resources z oceniania pogłębi Twoje profesjonalne kompetencje związane z:

 • budowaniem autorytetu mentora poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych;
 • analizy cząstkowych wyników na poziomie strategicznym.

Stacjonarne i zdalne szkolenia HR kształcące umiejętność prowadzenia efektywnych rozmów oceniających przyczynią się do rozwoju innych kluczowych dla liderów kompetencji i zdolności.

Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy działów HR.
 • Kadra zarządzająca.
 • Właściciele firm.
 • Wszystkie osoby zainteresowane procesem oceny pracowniczej.

Program szkolenia

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów wraz z określeniem celów szkolenia.

Moduł I. Ocena okresowa – wyzwania związane z systemem ocen pracowniczych

 • Dlaczego potrzebujemy zmiany w podejściu do systemu oceniania pracowników?
 • Ocena pracownicza w pandemicznych realiach.
 • Zaangażowanie czasowe pracowników a oczekiwane przez pracodawców efekty.

Moduł II. Ocena okresowa – cykl procesu i jego metodologia (nowe trendy)

 • Rola specjalistów HR, managerów i liderów w procesie oceny pracowników.
 • Forma i zakres oceny pracowniczej.
 • Organizacja procesu oceniania.

Moduł III. Oceny okresowe – analiza danych na poziomie strategicznym

 • Box Performance Model – czym jest i w jaki sposób go używać?
 • Warsztat praktycznego podejścia do strategicznej analizy danych.
 • Strategia dla organizacji – case study.
 • Strategia dla zespołu – case study.

Moduł IV. Ocena okresowa – analiza danych na poziomie pracownika

 • Ocena okresowa pracownika a decyzje personalne.
 • Analiza indywidualna – case study.
 • Feedback po okresowej ocenie pracowniczej.

Zakończenie kursu. Stacjonarne szkolenie Human Resources kończy się podsumowaniem najistotniejszych zagadnień omawianych w czasie spotkania oraz przygotowaniem przez kursantów indywidualnego planu działania. Uwieńczeniem szkolenia HR „Okresowa ocena pracowników” jest wystawienie świadectwa potwierdzającego ukończenia profesjonalnego szkolenia w Human Skills.

Czas trwania

 • 09:00 Rozpoczęcie szkolenia.
 • 16:00 Zakończenie szkolenia.
 • W trakcie przerwy kawowa oraz obiadowa.

Prelegenci

Anna Liszewska
Psycholożka. Coach. Trenerka umiejętności miękkich. Konsultantka HR. Managerka projektów rozwojowych. Konsultantka Odporności Psychicznej i Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Wykładowczyni akademicka.

PROFIL TRENERKI:

+15 lat w obszarze szkoleń i rozwoju. Łączy perspektywę zdobytą wewnętrznych działach HR i z wiedzą konsultantki zewnętrznej. Doświadczenie w zarządzaniu rozwojem w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Znajomość wyzwań rozwojowych zarówno w małych firmach, jak i w korporacjach.

SPECJALIZACJA/PROWADZONE TEMATY SZKOLENIOWE:

 • Procesy i kompetencje HR: zarządzanie rozwojem pracowników, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja i selekcja, HRBP,  Assesment i Development Center, systemy ocen okresowych.
 • Kompetncje miękkie: zarządzanie stresem, zarządzanie emocjami, budowanie odporności psychicznej, work-life balance, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, asertywność, zarządzanie sobą w zmianie.
 • Kompetencje managerskie: first time manager, zarządzanie zespołem w zmianie, stres w pracy managera, motywowanie pracowników, udzielanie informacji zwrotnych.

KWALIFIKACJE:

 • Magisterka psychologii.
 • Trenerka biznesu.
 • Absolwentka szkoły coaching.
 • Absolwentka studiów podyplomowych zarządzanie zasobami pracy.
 • Certyfikowana konsultantka odporności psychicznej – MTQ 48 i MTQ Plus.
 • Certyfikowana konsultantka Zintegrowanego Modelu Przywództwa – ILM 72.
 • Certyfikat Stress Management Coaching.
 • Certyfikat Six Sigma Green Belt.
Alicja Szpotowicz
Coach kariery. Trener biznesu. Ekspert HR.

PROFIL TRENERA:

Doświadczona architektka kariery, job coach i trener biznesowy. Oferuję  kompleksowe usługi w zakresie rozwoju zawodowego, budowania zespołów, osiągania celów biznesowych oraz rekrutacji.

Współtworzenie wewnętrznych działów  HR, jak i współpraca z klientami biznesowymi, pozwoliło mi zdobyć reputację ekspertki w dziedzinie kariery i rekrutacji. Doskonale wiem, jak dostarczać wartościowe rozwiązania na rzecz wzmacniania organizacji  poprzez rozwój umiejętności przywódczych, budowanie efektywnych zespołów, wzmacnianie komunikacji i umiejętności miękkich. 

SPECJALIZACJA:

 • Ponad 10 lat doświadczenia w obszarze rekrutacji, budowania zespołów, motywacji pracowników, zarządzania projektem i prawa pracy.
 • Coaching kariery w tym: budowanie ścieżek kariery, awanse/promocje/proces zmian/ restrukturyzacje.
 • Dokumenty aplikacyjne + szkolenie z LinkedIn.
 • Rekrutacja.
 • Employer branding.
 • Onbordnig pracowników i exit interview.
 • Oceny pracownicze.
 • Planowanie sukcesji.
 • Prawo pracy.
 • KPI HRowe.

KWALIFIKACJE:

 • Projektantka Kariery wg. metodologii Carieerdesign.
 • Certyfikowana konsultantka Extended DISC.
 • Certyfikowana konsultantka FinxS Sales.

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

 • Moje podejście opiera się na wspieraniu Klientów w odkrywaniu ich wewnętrznych zasobów, budowaniu motywacji i zawodowej pewności siebie, a także rozwijaniu umiejętności zarządzania stresem, komunikacji i budowania relacji. 
 • Interaktywne i praktyczne podejście do szkoleń i sesji coachingowych przekłada się na trwałe zmiany i osiąganie wyjątkowych wyników przez moich Klientów.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Human Skills

00-023 Warszawa

Widok 18/2

woj. mazowieckie

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena katalogowa
868
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 895 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena promocyjna
Ceny promocyjne na zakup szkoleń otwartych z oferty - ważne do 29.02.2024r.
775
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 799 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Oczywiście przyjmiemy Twoje zgłoszenie również na dzień przed realizacją. 
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne. Przygotuj serię pytań - co jest dla Ciebie ważne. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie. Jest możliwość płatności przelewem oraz gotówką lub kartą płatniczą. 
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. Jest możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie się na inny termin w miarę możliwości. 

BUR, KFS

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Human Skills
 • Ulica i nr: Widok 18/2
 • Kod pocztowy: 00-023
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 6721761910

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska Widok 18/2

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa, Polska
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r., 2022 r. oraz ponownie w 2023r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - ...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!