Ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym w sektorze ochrony zdrowia

O szkoleniu

Z przetwarzaniem danych osobowych w systemach monitoringu wizyjnego wiążą się wiele wyzwań prawnych, organizacyjnych i technicznych. Kamery monitoringu wizyjnego są już powszechnie stosowane w miejscach publicznych, zakładach pracy, także w placówkach medycznych. W nagraniach gromadzone są dane pacjentów, personelu medycznego i innych osób. Z okoliczności tych wynika konieczność sprostowania obowiązkom prawnym ciążących na administratorach i podmiotach przetwarzających, w tym konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji praw podmiotów danych.

Szkolenie/warsztaty ma na celu wskazanie w przystępny i praktyczny sposób najważniejszych aspektów wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych w monitoringu wizyjnym, wynikających z przepisów nie tylko RODO, ale i innych szczegółowych (sektorowych) regulacji prawnych.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do osób zaangażowanych co najmniej częściowo bądź odpowiedzialnych za kwestie związane z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w placówkach medycznych, tj. m.in.:

 • kierownictwa szpitali i innych placówek medycznych,
 • inspektorów ochrony danych w placówkach medycznych,
 • radców prawnych zatrudnionych w placówkach medycznych bądź specjalizujących się w sprawach medycznych,
 • pracowników pionów technicznych związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego (np. zabezpieczenia technicznego),
 • lekarzy wykorzystujących monitoring wizyjnych w swoich gabinetach lekarskich,
 • organizacji praw pacjentów bądź instytucji ochrony praw pacjenta.

Program szkolenia

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym w świetle RODO
  • Ocena skutków dla ochrony danych w kontekście monitoringu wizyjnego
  • Legalność przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym
  • Zasada minimalizacji określona w RODO a przetwarzanie danych w monitoringi wizyjnym
  • Przetwarzanie danych osobowych w monitoringu wizyjnym w kontekście orzecznictwa TSUE i ETPC
  • Obowiązki informacyjne administratora danych osobowych przetwarzanych w monitoringu wizyjnym
  • Prawa osób, których dane dotyczą – specyfika monitoringu wizyjnego
 2. Monitoring wizyjny w placówkach sektora ochrony zdrowia
  • Regulacje szczególne dotyczące monitoringu wizyjnego w sektorze ochrony zdrowia
  • Poszanowanie intymności i prywatności pacjenta
  • Konsekwencje naruszenia praw pacjenta w kontekście monitoringu wizyjnego – roszczenia
  • Nagrania z monitoringu wizyjnego jako dowód w postępowaniach o błędy medyczne
  • Zasada rozliczalności a monitoring wizyjny w sektorze ochrony zdrowia (m.in. dokumentacja placówek medycznych)
  • Monitoring wizyjny personelu medycznego

Czas trwania

9.30 - 14.00

Prelegenci

Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw człowieka, w szczególności w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, prawie konstytucyjnym, prawie Unii Europejskiej oraz niektórych aspektach prawa nowoczesnych technologii.
Jest autorem bądź redaktorem 75 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Jest członkiem – założycielem ogólnopolskiej Rady Naukowej Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. W latach 2019-2022 członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) z siedzibą w Brukseli, od kwietnia 2022 r. wybrany na drugą kadencję. Jest certyfikowanym trenerem/tutorem programu HELP Rady Europy.
Był i jest ekspertem w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka (m.in. projektów finansowych przez Komisję Europejską). W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję Junior Project Leader w twinngowym projekcie UE – Wzmocnienie instytucji Pełnomocnika ds. Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W grudniu 2020 r. znalazł się na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w konkursie organizowanym przez Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!