Ochrona sygnalistów

O szkoleniu

W grudniu tego roku kończy się termin implementacji dyrektywy o sygnalistach (UE) 2019/1937. Jest to kompleksowa regulacja, która dotyczy zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Wprowadza mechanizmy ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszeń (sygnalistów) ale także osób, które to zgłoszenie może dotyczyć.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zgłoszenia mogą dotyczyć bardzo wielu obszarów funkcjonowania organizacji w sektorze prywatnym i publicznym, m.in.

 • zamówień publicznych;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodność́ z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych.

Nowe regulacje kładą nacisk na ochronę osób zgłaszających naruszenia m.in. poprzez:

ochronę tożsamości sygnalisty;  

zdefiniowanie ról i odpowiedzialności dotyczących zarządzaniem zgodnością w tym obszarze;

wdrożenie procedur i kanałów bezpiecznego dokonywania zgłoszeń;

przyjmowanie wewnątrz organizacji środków chroniących przed działaniami odwetowymi, które to działania mogą polegać m.in. na:

 • zwolnieniu z pracy;
 • przekazaniu obowiązków, zmianie miejsca pracy,
 • obniżenia wynagrodzenia,
 • negatywnej ocenie wyników lub negatywnej opinii o pracy;
 • przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;

Wdrożenie zmian wymaga wprowadzeniu wewnętrznych procedur, środków i narzędzi rozpatrywania zgłoszeń a przede wszystkim budowania kultury organizacji opartej na transparentności.

Dyrektywa kładzie bardzo duży nacisk na wdrożenie mechanizmów ochrony danych osobowych w procesie przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń, co wymagać będzie m.in.:

 • przeglądu procedur;
 • aktualizacji klauzul informacyjnych;
 • aktualizacji rejestrów w tym rejestru czynności;
 • ocenie ryzyka dla procesu zgłaszania naruszeń i aktywów które będą w nim wykorzystywane np. weryfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa kanałów przesyłania zgłoszeń.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, pracowników przewidzianych do awansowania na stanowiska kierownicze, asystentów kierowników oraz do osób zainteresowanych tematyką ochrony sygnalistów, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych. Szkoleniem powinni zainteresować się także inspektorzy ochrony danych.

Program szkolenia

 • Kogo dotyczy nowa regulacja unijna (dyrektywa UE 2019/1937) chroniąca sygnalistów?
 • W jakim zakresie dyrektywa dotyczy sektora publicznego?
 • W jakim zakresie dyrektywa dotyczy sektora prywatnego?
 • Od kiedy stosowane będą nowe przepisy i co w przypadku braku implementacji na czas?
 • Kto w organizacji może być sygnalistą?
 • W jakich przypadkach sygnalista będzie chroniony?
 • Jakich typów naruszeń dotyczy nowa regulacja?
 • W jaki sposób sygnalista może zgłosić naruszenie?
 • Czy istnieje obowiązek wdrożenia bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń?
 • Jakie obowiązki dokumentacyjne wynikają z dyrektywy?
 • Jakie elementy powinna zawierać procedura obsługi zgłoszeń sygnalistów?
 • Jak wdrożyć zalecenia wynikające z normy ISO 37002?  
 • Jakie środki ochronne należy wdrożyć wewnątrz organizacji: ochrona danych / inne elementy?
 • Jak zapobiegać działaniom odwetowym?
 • Czy zgłoszenie może być anonimowe?
 • W jakim zakresie zastosowanie znajdzie RODO?
 • Jak wdrożyć proces obsługi zgłoszeń sygnalistów zgodnie z wymogami dyrektywy 2019/1937) i RODO?
 • Jak dokonywać oceny ryzyka procesu dokonywania zgłoszeń oraz aktywów które go wspierają z punktu widzenia RODO ID dyrektywy?
 • Jak zapobiegać nadużyciom?
 • Case study obsługi zgłoszeń sygnalistów

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Trener Altkom Akademia

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
woj. mazowieckie
Altkom Akademia jest częścią Grupy Altkom, przedsiębiorstwa założonego w 1988 roku i z sukcesem działającego nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Od 1992 roku realizujemy szkolenia, kursy i rozmaite projekty edukacyjne skierowane zarówno do informatyków...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Altkom Akademia S.A.
00-867 Warszawa ul. Chłodna 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!