Ochrona sygnalistów – jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. Szkolenie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego

O szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii powinna zostać wdrożona do 17 grudnia 2021 roku. Terminu tego nie udało się dotrzymać. Aktualnie trwają prace i konsultacje nad projektem ustawy z dnia 8 stycznia 2024 r. implementującym unijną dyrektywę.

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa zostanie prawdopodobnie uchwalona w bieżącym roku. Przedsiębiorcy zatrudniający 50 lub więcej pracowników oraz wszystkie podmioty sektora publicznego będą zobowiązani do wdrożenia odpowiednich procedur ochronnych w relatywnie krótkim czasie.

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówimy założenia dyrektywy, przedstawimy przykładowy plan implementacji przepisów w organizacji oraz omówimy zagadnienia budzące wątpliwości.

Cele szkolenia:

 • omówienie podstawowych założeń przepisów dyrektywy o sygnalistach
 • pomoc w poprawnym przygotowaniu odpowiednich procedur
 • przedstawienie przykładowego planu wdrożenia omawianej dyrektywy w organizacji
 • przekazanie przykładów dobrych praktyk w tworzeniu dokumentacji wymaganej przez dyrektywę
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • otrzymanie gotowych rozwiązań – dzięki warsztatowej formule szkolenia
 • uzyskanie wsparcia we wdrożeniu praktycznych rozwiązań, odpowiadających realiom danej firmy czy instytucji
 • uniknięcie sankcji karnych za niewdrożenie lub niepoprawne wdrożenie nowych uregulowań
 • uniknięcie konsekwencji wizerunkowych związanych z brakiem właściwych procedur dotyczących sygnalistów
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów organizacyjnych, działów zarządzania wiedzą oraz osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie, pracowników działów prawnych oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych.

Program szkolenia

 1. Zakres obowiązywania dyrektywy
 2. Podmioty zobowiązane do wdrożenia dyrektywy
 3. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy
 4. Etapy wdrożeniowe dyrektywy
 5. Terminy wdrożeniowe
 6. Typologia i definicje sygnalisty
 7. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę
 8. Zgłoszenia fałszywe i pieniacze
 9. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości – aspekty wdrożeniowe
 10. Kanały przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów z odniesieniem do normy prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO – aspekty formalne
 11. Środki ochrony sygnalistów (z uwzględnieniem zagadnień kultury organizacyjnej)
 12. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń
 13. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
 14. Kontakt z sygnalistą – aspekty formalne
 15. Ochrona danych osobowych sygnalistów
 16. RODO a dyrektywa o sygnalistach – czy będą nakładane kary
 17. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione
 18. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty
 19. Konsekwencje wykrycia naruszenia
 20. Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 21. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach
 22. Jak napisać procedurę dotyczącą obszaru zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów
 23. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji
 24. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach
 25. Zabezpieczenie kanałów zgłoszeń naruszeń
 26. Eliminacja działań odwetowych a przepisy prawa pracy
 27. Audyt systemu ochrony sygnalistów

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.
Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!