Odpady medyczne. Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów

O szkoleniu

Nieprawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami medycznymi stanowi jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska.

Z punktu widzenia wytwórcy odpadów medycznych niezmiernie istotne jest właściwe sklasyfikowanie odpadów, zidentyfikowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także umiejętne ich realizowanie.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a wytwórcy odpadów medycznych powinni być już zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Wprowadzono bardzo wysokie kary, od 5 tys. do 1 mln zł, za brak wpisów na wniosek w wymagane działy rejestru. Niestety wciąż problemem jest identyfikacja przed podmioty konieczności posiadania wpisu w rejestrze BDO.

Od stycznia 2021 r. obowiązują nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów, także medycznych oraz weterynaryjnych odpadów zakaźnych. Czy obowiązują one również wytwórców odpadów medycznych? A może dedykowane są innym podmiotom gospodarujących odpadami medycznymi?

Cele szkolenia:

 • podniesienie świadomości oraz kompetencji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami medycznymi,
 • ułatwienie zarządzania tym procesem przy wykorzystaniu systemu BDO,
 • zapoznanie się z wymaganiami prawnymi i wynikającymi z nich obowiązkami dla wytwórców odpadów medycznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania i gospodarowania odpadami medycznymi wg nowych przepisów,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności realizacji obowiązków wytwórcy odpadów medycznych,
 • minimalizacja ryzyka otrzymania wysokiej kary spowodowanej niespełnieniem wymogów prawnych.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy placówek medycznych państwowych i prywatnych,
 • prowadzący szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, apteki, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria medyczne, gabinety medyczne, stomatologiczne, kosmetyczne, weterynaryjne,
 • firmy oferujące usługi sprzątania placówek świadczących usługi medyczne,
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • specjaliści tworzący i wdrażający procedury i standardy polityki odpadowej,
 • pracownicy sanepidów.

Program szkolenia

 1. Obowiązujące akty prawne mające istotne znaczenie dla prawidłowej gospodarki odpadami, powiązanie z dokumentami wykonawczymi dedykowanymi odpadam medycznym, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 2. Podstawowe pojęcia wynikające z ww. przepisów.
 3. Wytwórcy odpadów a zdefiniowanie, kto jest wytwórcą odpadów medycznych.
 4. Odpowiedzialność w gospodarce odpadami.
 5. Klasyfikacja odpadów.
  1. odpady komunalne,
  2. odpady medyczne,
  3. inne.
 6. Podział odpadów medycznych.
 7. Sposób postępowania z odpadami u wytwórców odpadów medycznych:
  1. rodzaj stosowanych pojemników/worków – kiedy jakie,
  2. oznaczenie pojemników oraz etykietowanie,
  3. sposób i czas przechowywania odpadów w miejscu ich wytworzenia,
  4. magazynowanie odpadów medycznych.
 8. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego magazynowania odpadów a odpady medyczne – jak czytać nowe obowiązki.
 9. Obowiązki podmiotów wytwarzających odpady medyczne:
  1. wpis do rejestru BDO,
  2. kiedy i czy wymagane są decyzje w zakresie gospodarki odpadami,
  3. ewidencja odpadów (w tym odpadów medycznych),
  4. sprawozdawczość.
 10. Transport odpadów medycznych.
 11. Kary i konsekwencje nieprzestrzegania wymogów w zakresie gospodarki odpadami.
 12. Pytania i dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków, praktyczne wskazówki.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu gospodarowania odpadami, w tym odpadami medycznymi. Od 2005 roku związana zawodowo z ochroną środowiska, m.in. jako inspektor ds. środowiska w strukturach administracji publicznej. Była również członkiem zespołu ekspertów w obszarach środowiskowych i gospodarowania odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych dla 2 województw.

Od 2016 roku zajmuje się konsultingiem na rynku odpadowym. Udziela indywidualnego wsparcia klientom w realizacji obowiązków. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu praktycznego stosowania przepisów w ochronie środowiska, gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach lub gminach.

Absolwentka ochrony środowiska na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Bydgoskiej, ukończyła również studia podyplomowe na trzech kierunkach na Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie onine (hybrydowe)
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!