Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu prezentację najlepszych praktyk, nowych trendów oraz kompleksowe przygotowanie uczestników w zakresie zaplanowania i wdrażania procedury onboardingu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia

 • prezentacja nowych trendów i rozwiązań w zakresie onboardingu

 • dostarczenie kompletu narzędzi, m.in. procedur onboardingowych krok po kroku dla pracowników umysłowych i fizycznych

 • przygotowanie do roli osoby wdrażającej nowego pracownika oraz nadzorującej proces

 • uczestnicy nabędą wiedzę o:
   
  • najlepszych praktykach i nowych trendach w procesach onboardingu dla pracowników fizycznych i umysłowych
  • standardzie i procedurze procesu onboardingu na przykładach
  • konkretnych czynnikach i narzędziach wpływających na efektywność biznesową onboardingu
  • mechanizmach i wytycznych decydujących o skutecznym onboardingu dla różnych pokoleń
  • metodach badania efektywności procesu onboardingu
    
 • uczestnicy nabędą umiejętności:
   
  • planowania procesu i przygotowywania kompleksowej procedury onboardingowej
  • doboru narzędzi i rozwiązań w obszarze onboardingu dopasowanych do potrzeb i możliwości swojej organizacji
  • wdrażania nowych pracowników zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi
  • łączenia onboardingu z innymi obszarami, m.in. z rekrutacją, szkoleniami, employer brandingiem, budowaniem zaangażowania i efektywności
  • przeprowadzania oceny efektywności procesu onboardingu
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działu HR
 • menedżerowie
 • osoby, które nadzorują proces onboardingu lub samodzielnie wdrażają nowych pracowników

Program szkolenia

Onboarding w nowoczesnym wydaniu

 • najlepsze praktyki wdrażania pracowników w zróżnicowanych organizacjach
 • 4C w onboardingu – idealna struktura procesu na przykładach
 • onboarding pasywny, High Potential Onboarding i onboarding proaktywny – szyjemy projekt na miarę potrzeb i możliwości
 • czynniki sukcesu programu wdrożenia – jak uniknąć typowych pułapek

Procedura wdrożeniowa – krok po kroku

 • plan wdrożeniowy, czyli kompleksowa lista zadań z podziałem etapy, na role, odpowiedzialności
 • check-listy przy wdrażaniu pracowników na stanowiska umysłowe i produkcyjne
 • welcome booki, infografiki, moduły w systemie oraz inne narzędzia wspierające onboarding
 • szkolenia wdrożeniowe w ujęciu systemowym

Kryteria sukcesu programu wdrażania nowego pracownika

 • pre-onboarding – przykłady rozwiązań, które zwiększają skuteczność procesu
 • pokolenia X, Y i Z – jak spełnić oczekiwania różnych grup wiekowych
 • badanie efektywności procesu onboardingu – konstrukcja ankiet oraz wskaźniki

Praktyczna praca warsztatowa

 • przygotowanie wraz z ekspertem projektu onboardingu w firmie na gotowych przykładach

Podsumowanie szkolenia, pytania i dyskusje uczestników

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w biznesie, trener trenerów, coach, specjalista HR, trener umiejętności osobistych i menedżerskich.

Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis),  kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Ekspert w obszarze budowania skuteczności osobistej, m.in.:

 • radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi,
 • motywowania i wzmacniania zaangażowania,
 • standardów profesjonalnej obsługi klienta,
 • zarządzania zespołami, także rozproszonymi,
 • przywództwa i budowania autorytetu lidera,
 • identyfikowania i rozwoju talentów własnych oraz podwładnych.

Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania, sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych. Publikuje m.in. dla Personel i Zarządzanie, Gazety Wyborczej, HR News, HRna5.pl, Beck Info Biznes.

Bada potrzeby szkoleniowe i efektywność projektów szkoleniowych w oparciu o najlepsze praktyki metodologiczne.
Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe.

Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!