Optymalne zarządzanie obszarem zakupowym, negocjacje zakupowe. Praktyczne szkolenie dla działu zakupów

O szkoleniu

Obecnie cały łańcuch dostaw, w tym przede wszystkich dział zakupów – jako pierwsza linia – mierzą się z sytuacjami i problemami, które wcześniej nie występowały. Ciągła potrzeba doskonalenia procesów i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań dla klientów wymaga wyższej konkurencyjności. Jednym z obszarów poddanych wymaganiom w tym zakresie jest dział zakupów – ma być taniej, szybciej i lepiej.

Na dwudniowym szkoleniu stworzymy przestrzeń do poznania i wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań zarówno w procesach, jak i technikach zakupowych. Szkolenie wesprze również wiedzę i umiejętności w obszarze strategii zarządzania relacjami z dostawcami, ryzyka oraz analiz i ewaluacji.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma charakter kompendium, podczas którego w sposób praktyczny i warsztatowy:

 • zdefiniujemy poziom dojrzałości zakupowej organizacji
 • określimy obecną i przyszłą (wstępną) strategię w oparciu o wartość dostarczaną klientowi
 • przeanalizujemy i poszukamy optymalnych rozwiązań w obszarze wyboru oraz ewaluacji dostawców, pracy z kategoriami i koszykami zakupowymi, podstawowych procesów w dziale (z uwzględnieniem ryzyka i aktualnej sytuacji rynkowej)
 • przećwiczymy główne narzędzie pracy, czyli negocjacje
 • zastanowimy się nad wpływem i znaczeniem relacji we współpracy
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • zaktualizują wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania zakupami
 • zidentyfikują obszary możliwe do usprawnienia/optymalizacji w procesach zakupowych
 • rozwiną umiejętności negocjacyjne, poznają najnowsze techniki  oparte na psychologii społecznej
 • ulepszą swoje kompetencje z obszaru identyfikacji i zarządzania ryzykiem
 • przetestują i rozwiną swoje umiejętności relacyjnej współpracy
 • zyskają umiejętność zakończenia negocjacji zgodnie z ich intencją
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów zamówień/zakupów, zarówno dedykowanych pod obszary produkcyjne, jak i sprzedaży
 • Specjaliści ds. zakupów, Kupcy
 • Menedżerowie i liderzy obszaru zakupów
 • Specjaliści ds. łańcucha dostaw
 • Specjaliści kategorii zakupowych

Program szkolenia

MODUŁ I
Procesy zakupowe i organizacja Działu Zamówień/Działu Zakupów

 1. Ocena dojrzałości organizacji zakupowej
 2. Przyszła strategia i działania operacyjne – analiza stanu obecnego oraz plan na przyszłość
 3. Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu
 4. Struktura działu i zakres kompetencyjny
 5. Ciekawość, czyli dlaczego znajomość rynku, konkurencji, sytuacji gospodarczej, politycznej i … cała reszta są ważne?
 6. Wartość i jej przepływ, czyli decyzje zakupowe klientów i ich znaczenie dla Działu Zamówień

MODUŁ II
Logistyka zaopatrzenia

 1. Wybór dostawców (budowanie portfela dostawców w oparciu o możliwości i ograniczenia rynkowe)
 • „Wystarczająco dobry dostawca”
 • Kryteria wyboru – stworzenie profilu wewnętrznego  i zewnętrznego
 • Metody wyboru – opracowanie strategii i analiza kosztów
 • Ligowanie dostawców – stworzenie I, II i III ligi
 • Wstępna weryfikacja – zasady i odstępstwa
 • Aktualizacja listy dostawców kwalifikowanych – nietypowe sytuacje, czerwone flagi i nowe szanse
 • Okresowa oraz doraźna ocena dostawców – kryteria, działania naprawcze, trudne decyzje
 • Wyłączny dostawca, monopolista, oficjalny dystrybutor i inne warianty
 • Sytuacje znane, lubiane i … te przeklęte – doświadczenia z innych organizacji

MODUŁ III
Kategorie i koszyki zakupowe

 1. Analiza i tworzenie macierzy kategorii produktowych
 2. UVP – unikalna wartość produktu
 3. Kategoria, marka, grupa
 4. Nowości produktowe w kategorii
 5. Produkty opiniotwórcze
 6. Produkty o niskim współczynniku rotacji
 7. Produkty o niskiej szansie sprzedażowej
 8. Strategie dla poszczególnych grup

MODUŁ IV
Mapa drogowa, czyli krok po kroku w procesie

 1. Proces zamówień i możliwości rynkowe
 • Standardy i techniki tworzenia zamówień
 • Błędy poznawcze i leniwy mózg, czyli pigułka psychologii
 • Dobre praktyki z organizacji
 1. Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Macierz ryzyka
 • Co wiemy, co myślimy i … co nam się wydaje
 • Towary „szczególne” ze względu na trendy
 • Towary „szczególne” ze względu na sytuacje polityczną, społeczną
 • Techniki i metody pracy z ryzykiem oraz zarządzania w sytuacji ich wystąpienia
 1. Proza codzienności
 • Terminy realizacji
 • Kompletność zamówień
 • Awizacja
 • Braki i błędy w dostawie
 • Niezgodność oferty/ceny
 • Jakość
 • I inne

MODUŁ V
Negocjacje, czyli o realizacji celów zakupowych

 1. Kontekst jest wszystkim – środowisko do negocjacji
 2. Zanim zaczniesz… przygotowanie, czyli stanowisko
 3. BATA, WATNA, ZOPA i inne skróty
 4. Negocjacje cen i standardów współpracy
 • Wskaźniki – kluczowe wartości dla organizacji
 • Techniki negocjacyjne – od „optyka z Brooklynu” do „va banque”
 • Wybór strategii negocjacyjnej
 • Etapy negocjacji – czy mniej zawsze znaczy lepiej
 • Krótko- i długoterminowe współprace – kiedy się opłaca, a kiedy warto
 • Mediacje – interwencje w momentach kryzysu między trzema stronami
 • Ogólne zasady współpracy – dobre praktyki z organizacji
 1. Psychologia społeczna i perswazja w pracy „Zakupowca”
 2. Dynamika, czyli od zera do milionera
 3. Dlaczego czasami przegrana jest zwycięstwem? Nieoczywiste rozwiązania w negocjacjach
 4. Taktyki kupców (znana i lubiane)
 • Zatowarowanie
 • Dostępność
 • Serwis
 • Klient
 • Plany i cele
 • Rentowność
 • Opinia
 • „Przyjaźń i lojalność”
 1. Traktat pokojowy – symulacja szkoleniowa

MODUŁ VI
Relacje – temat znany, ale czy już nieaktualny?

 1. Zmiany w logistyce po „czasach COVID”
 2. Kontekst wojenny i inflacja
 3. Partnerstwo i zarządzanie relacjami – psychologia w służbie biznesu
 • Zasady i fazy budowania relacji biznesowych
 • Typy relacji
 • Z upływem czasu…ufaj, ale sprawdzaj (jakość współpracy, wiarygodność, inwencje, trwałość i komunikacja)
 • Przyczyny niepowodzeń
 • Zmienne kontrolne

MODUŁ VII
Dalej, mocniej, więcej, czyli o marzeniach

 1. Planuj na dzisiaj, buduj na jutro
 2. Od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu
 3. Action plan – czyli od czego zaczniemy


Czas trwania

godz. 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Ekspert z zakresu negocjacji, zarządzania projektami, metodyki procesowej, zbierania i analizy danych, ciągłego doskonalenia, rozwoju kompetencji, coachingu, psychologii pracy i organizacji. Jest certyfikowanym audytorem Lean (certyfikacja PCC). Audytuje, diagnozuje, a następnie opracowuje autorskie programy naprawcze lub rozwojowe dla organizacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branżach: handlowej, logistycznej, a także produkcyjnej. Jest dyplomowanym team coachem, trenerem, konsultantem zarządzania, a także mediatorem sądowym oraz psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji PTP.

Posiada Certyfikaty Jakości ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń i doradztwa. Zrealizowała ponad 7000 godzin szkoleniowych, spędziła ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, a także 500 dni audytów zewnętrznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
1 990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!