Otwarty dostęp w nauce: publikacje, dane, polityki

O szkoleniu

Ponad 20 lat od opublikowania “Deklaracji Budapeszteńskiej” – którą można uznać za programowy dokument nieformalnego ruchu otwartego dostępu – otwarte modele udostępniania treści naukowych (artykułów, książek, a także danych badawczych) stały się stałym elementem akademickiego krajobrazu.
W ostatnich latach ich znaczenie rośnie za sprawą polityk przyjmowanych przez uczelnie i instytucje finansujące, gdzie otwarty dostęp pełni istotną – nierzadko centralną – rolę. Nawet jeśli nie wszystkie czasopisma naukowe są dziś dostępne w sposób otwarty, te, które są otwarte, zostaną z nami na dłużej, podobnie jak otwarte repozytoria publikacji naukowych i danych.
Wszystko to sprawia, że wiedza na temat otwartego dostępu i stojących za nim idei ułatwia wspieranie pracy naukowej i samą realizację badań. Niniejsze szkolenie zostało pomyślane w taki sposób, by zarówno dostarczyć praktycznej wiedzy dotyczącej modeli otwartych, jak i pozwolić na zrozumienie tych okoliczności, które umożliwiły ich zaistnienie. Nie zabraknie też spojrzenia na te czynniki, które obecnie utrudniają ich dalszy rozwój.

Szkolenie składać się będzie z 4 części. Pierwsza z nich wprowadza w tematykę otwartego dostępu do publikacji naukowych, druga zaś – do danych badawczy. W trzeciej części omówione zostaną polityki otwartego dostępu, ze szczególnym uwzględnieniem polityk NCN i Komisji Europejskiej. Część czwarta obejmuje najważniejsze nieporozumienia towarzyszące otwartym modelom udostępniania treści oraz hamulcom ich dalszego rozwoju. Na zakończenie spotkania przewidziana jest możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele i efekty szkolenia:

 • Uczestnik zna podstawowe pojęcia dotyczące Otwartego Dostępu.
 • Uczestnik zna korzyści z otwartego udostępniania publikacji i danych.
 • Uczestnik zna oczekiwania Komisji Europejskiej i NCN w zakresie otwartego dostępu do danych i publikacji.
 • Uczestnik wie czym jest plan zarządzania danymi.
 • Uczestnik potrafi znaleźć odpowiedni serwis umożliwiający otwarte udostępnienie publikacji naukowej lub danych naukowych.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa:

 • Pracownicy bibliotek, w szczególności bibliotek akademickich.
 • Pracownicy administracyjni instytucji prowadzących badania naukowe.
 • Naukowcy zainteresowani tematyką otwartego dostępu.

Program szkolenia

 1. Otwarty dostęp do publikacji:
  • Korzyści z otwierania dostępu do publikacji.
  • Techniczne warunki umożliwiające otwartość.
  • Zielona i złota droga otwartego dostępu.
  • Otwarty dostęp libre i gratis.
  • Otwarte licencje.
  • Otwarte czasopisma i czasopisma hybrydowe.
  • Otwarte repozytoria publikacji.
 2. Otwarty dostęp do danych badawczych:
  • Otwarty dostęp do danych a otwarty dostęp do publikacji – różnice i podobieństwa.
  • Korzyści z otwierania dostępu do danych badawczych.
  • Otwarte repozytoria danych badawczych i ich typy.
  • Plan zarządzania danymi.
  • Szablony planów zarządzania danymi.
  • Zasada “Tak otwarte, jak to możliwe; tak zamknięte, jak to konieczne”.
  • Zasady FAIR.
  • Serwisy i oprogramowanie wspierające otwarty dostęp do danych.
 3. Otwarty dostęp jako element polityki naukowej uczelni i instytucji finansujących:
  • Otwarte mandaty i ich rodzaje.
  • Plan S.
  • Otwarty dostęp do publikacji i danych – Komisja Europejska.
  • Otwarty dostęp do publikacji i danych – NCN.
 4. Hamulce otwartego dostępu:
  • Najczęstsze nieporozumienia dotyczące otwartego dostępu.
  • Czynniki ograniczające popularność otwartych modeli dystrybucji treści.
  • Rzeczy, o których należy pamiętać otwierając dostęp do publikacji i danych.
 5. Dyskusja.

Czas trwania

10.00-14:00

Prelegenci

Wojciech Fenrich

Absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Współautor raportów “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (2015) oraz “Towards Open Research Data in Poland” (2016, http://pon.edu.pl/nasze-publikacje?pubid=19). Członek Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych MNiSW (2015). W latach 2018-2021 product owner w projekcie “Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”. Koordynator przekładu i współtłumacz książki Petera Subera “Otwarty dostęp” (2014). W ICM zajmuje się Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!