Oznaczenie CE podstawy - Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych i producentów

O szkoleniu

Cele szkolenia:

 • przedstawienie możliwości sprowadzania wyrobów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oznaczonych jak i nie oznaczonych znakiem CE)
 • uporządkowanie wiedzy w zakresie oznaczenia CE,
 • porządkowanie działań niezbędnych do zebrania dokumentacji dla oznaczenia CE,
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik otrzyma:

 • komplet materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej
 • dostęp do STREFY KLIENTA, z której będzie mógł pobrać aktualne przepisy zasadnicze oraz transponujące je przepisy krajowe, grafiki znaków, przykłady dokumentów
 • certyfikat
 • dostęp do specjalnej INFOLINII dla klientów CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska
Kto powinien wziąć udział?
 • importerzy wyrobów podlegających znakowaniu CE pochodzących spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • upoważnieni przedstawiciele producentów wyrobów podlegających oznaczeniu CE spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • dystrybutorzy,
 • producenci,
 • agencje celne,
 • urzędy celne.

Program szkolenia

I. Charakterystyka systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej.

 • Koncepcja Nowego i Globalnego Podejścia .
 • Standardowe elementy dyrektyw Nowego Podejścia.
 • Przeniesienie dyrektyw Nowego Podejścia na poziom krajowy.
 • Równoczesne zastosowanie dyrektyw.

II. Omówienie ustawy / dyrektywy o systemie oceny zgodności.

 • Przepisy ogólne, w tym definicje określone w ustawie.
 • Zakres zastosowania.
 • Zasady nadzoru rynku.
 • Działania związane z nadzorem rynku.
 • Ochrona znaku.
 • System wymiany informacji RAPEX.

III.  Omówienie poszczególnych dyrektyw Nowego Podejścia

 • Wyroby budowlane - 305/2011
 • Maszyny - 2006/42/WE
 • Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć - dyrektywa 2006/95/WE i 2014/35/UE
 • Kompatybilność elektromagnetyczna - 2004/108/WE i 2014/30/UE
 • Dyrektywa RoHS II i III - 2011/65/WE oraz 2015/863
 • Dyrektywa ekoprojekt - 2009/125/WE
 • Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) – 94/9/WE i 2014/34/UE
 • Urządzenia dźwigowe – windy - 95/16/WE i 2014/33/UE
 • Urządzenia linowe do przewozu osób - 2000/9/WE
 • Emisja hałasu w środowisku przez urządzenia przeznaczone do użytku poza pomieszczeniami - 2000/14/WE
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe - 2009/105/WE i 2014/29/UE
 • Urządzenia ciśnieniowe - 97/23/WE i 2014/68/U
 • Nieautomatyczne urządzenia ważące - 2009/23/WE i 2014/31/UE
 • Instrumenty pomiarowe - 2004/22/WE i 2014/32/UE
 • Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe - 92/42/EWG
 • Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro – urządzenia diagnostyczne in vitro - 98/79/WE / rozporządzenie 2017/746
 • Urządzenia medyczne - 93/42/EWG / rozporządzenie 2017/475
 • Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne – implanty medyczne - 90/385/EWG / rozporządzenie 2017/745
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe -urządzenia gazowe – 2009/142/WE
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - 93/15/WE i 2014/28/UE
 • Wyroby pirotechniczne 2007/23/WE
 • Łodzie / jachty rekreacyjne - 94/25/WE i 2013/53/UE
 • Środki ochrony indywidualnej - 89/686/EWG
 • Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych – 1999/5/WE i 2014/53/UE
 • Bezpieczeństwo zabawek - 2009/48/WE

IV. Deklaracja zgodności WE / Deklaracja zgodności UE

V.  Zakres odpowiedzialności i zadania producenta / upoważnionego przedstawiciela / importera w procesie. Jak sprowadzić wyrób i nie mieć problemów z Urzędem Celnym.

VI. Jakie obowiązki ma wprowadzający do obrotu i wprowadzający do użytku.

VII. Forum dyskusyjne, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

09:00-15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 780
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Certyfikacji CECE-Polska
 • Ulica i nr: Komornicka 56
 • Kod pocztowy: 60-101
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7780103132

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Centrum Certyfikacji CECE-Polska
60-101 Poznań, Polska
Komornicka 56
woj. wielkopolskie
Centrum Certyfikacji CECE-Polska zajmuje się kompleksowo oznaczeniem CE oferując przy tym usługi z zakresu: • Szkolenia: - „Oznaczenie CE lub B dla WYROBÓW BUDOWLANYCH” - „CE dla maszyn i urządzeń - dyrektywy: maszynowa...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!