Perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania - kompleksowy kurs z zamówień publicznych dla osób merytorycznych

O szkoleniu

Szkolenie oparte jest na kompleksowym programie, który przygotuje uczestników do skutecznego działania w dynamicznym środowisku zamówień publicznych.

Podczas kursu uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę na temat procedur, włączając w to ustalanie wartości zamówień, analizę ofert oraz interpretację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ).

Szkolenie pozwoli uczestnikom zaaktualizować wiedzę oraz działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dzięki praktycznym ćwiczeniom i analizie przypadków uczestnicy nauczą się minimalizować ryzyko błędów.

Weź udział w szkoleniu, które zapewni Ci nie tylko solidną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności!

Kto powinien wziąć udział?

Do osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi

Program szkolenia

 1. I.    CZYNNOŚCI WYKONYWANE Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
  1.    Ustalenie wartości zamówienia:
  a)    Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
  b)    Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
  c)    Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego;
  d)    Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych;
  e)    Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
  f)    Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
  2.    Wyjaśnienie i zmiana SWZ
  a)    Kiedy mamy do czynienia z wyjaśnieniem SWZ?
  b)    Terminy ustawowe;
  c)    Obowiązki podczas udzielenia wyjaśnień;
  d)    Zmiana SWZ – kiedy jest możliwa i jak ją przeprowadzić skutecznie?
  3.    Opis przedmiotu zamówienia:
  a)    Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia;
  b)    Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia:
  -   Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
  -   Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
  •    Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
  •    Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
  -   Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?
  -    czy mając ważną gwarancję na urządzenie mogę kupić konkretny produkt aby jej nie stracić?
  c)    Wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
  d)    Obowiązek podania przyczyn niedokonania podziału zamówienia na części,
  e)    Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.
  -    Przedmiotowe środki dowodowe w tym:
  -   Czy przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu w sytuacji gdy zamawiający przewidywał taką procedurę w dokumentach zamówienia, a środek ten został złożony wraz z ofertą i jest kompletny, ale jego treść nie potwierdza zgodności oferowanego zamówienia z wymaganiami?
  -   Równoważny przedmiotowy środek dowodowy – czy SWZ musi taki dopuszczać, a zamawiający jest zobligowany opisać kryteria jakie musi on spełniać?
  -   Tłumaczenie przedmiotowego środka dowodowego sporządzonego w języku obcym – czy jest integralną częścią dokumentu i tym samym nie podlega procedurze uzupełnień?
  -   Przedmiotowy środek dowodowy żądany wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – czy rozwiązanie takie jest dopuszczalne, czy stanowi może wadę postępowania?
  4.    Badanie i ocena ofert
  a)    Za co odpowiadają osoby merytoryczne podczas badania złożonych ofert.
  b)     Na czym polega czynność badania ofert, w tym:
  -   Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia;,
  -    w jaki sposób zapisy SWZ wpływają na późniejszą możliwość „ratowania” ofert.

-   Wyjaśnianie treści oferty – kiedy wezwanie do tej czynności jest uprawnieniem, a kiedy obowiązkiem i jakie są najczęściej popełniane błędy zamawiających związane z otrzymaną odpowiedzią?
c)    Przesłanki odrzucenia ofert, w tym:
-   Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:
•    Co to jest rażąco niska cena?
•    Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
•    Czym są istotne części składowe i dlaczego nie tylko cena całkowita oferty podlega badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny?
•    Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
•    Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?
-   Obowiązek odrzucenia oferty, złożonej w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
•    Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji?
•    Jak traktować manipulacje cenowe dokonywane przez wykonawcę polegające na celowym przerzucaniu część kosztów np. z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia?
•    Składanie ofert „na słupa”.
5.    Unieważnienie postępowania:
a)    Przesłanki obligatoryjne;
b)    Przesłanki fakultatywne.

II.    DODATKOWE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LUB PRZY UDZIALE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH
1.    Analiza potrzeb i wymagań,
2.    Ogłoszenie o wykonaniu umowy,
3.    Raport z realizacji umowy,

III.    UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
1.    Jako postępować, gdy rosną ceny i skacze inflacja – czy zamawiający może zaakceptować podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy w zawartej umowie ze względu na aktualny poziom inflacji?
2.    Co to są zmiany istotne?
3.    Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
4.    Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
5.    Zmiany niskowartościowe;
6.    Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy
a)    Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
b)    Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
c)    Sposoby zmiany cen materiały i kosztów;
d)    Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?
e)    Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli ze względu na ich specyfikę uzna to za zbędne?  
f)    Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
g)    Konieczność określenia wysokości maksymalnego poziomu kar umownych – czy poziom rażąco wygórowany jest dopuszczalny czy świadczy o próbie ominięcia przepisów ustawy?  

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Łukasz Czaban

 • Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
 • na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
 • W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
 • Prowadził autorskie wykłady na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na żywo w formie online.
Otrzymują Państwo od nas link do pokoju szkoleniowego.
Podczas szkolenia mają Państwo możliwość kontaktu z Moderatorem i Trenerem szkolenia za pomocą czatu.

Rejestracja

1099
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!