Podatek od nieruchomości 2020 - zmiany oraz aktualne orzecznictwo

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian w prawie dotyczących podatku od nieruchomości.
Kto powinien wziąć udział?

osób zajmujących się rozliczaniem podatków, zarządców nieruchomości

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
  • księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
  • możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
  • Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
  • organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
  • zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
  • prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
  • przedawnienie podatku od nieruchomości.
 • Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 
  • budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
  • pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
  • różnica w pojęciu „budynku” oraz „budowli”
  • tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
  • pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
  • transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
  • urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
  • opodatkowanie urządzeń technicznych
  • fundamenty, place, place pod śmietnik,
  • sieci energetyczne,
  • przyłącza,
  • drogi wewnętrzne i drogi leśne,
  • uzbrojenie terenu,
  • zbiorniki,
  • kontenery,
  • wiaty,
  • wolnostojące instalacje.
 • Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
  • zasady określania powierzchni gruntów,
  • powierzchnia użytkowa budynku,
  • dokumentacja istotna w przypadku określania powierzchni budynku,
  • powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
  • ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
  • budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
  • modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.
 • Podatnik podatku od nieruchomości:
  • właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
  • posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości, 
  • użytkownik wieczysty podatnikiem,
  • posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,\
  • spółka cywilna w podatku od nieruchomości.
 • Stawki podatku od nieruchomości w 2018 i 2019 r.: 
  • zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
  • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
  • stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
  • stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.
 • Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
  • podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
  • najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
  • podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
  • odpowiedzialność za zaległości,
  • rozliczenia między współwłaścicielami.
 • Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
  • ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
  • wybudowanie nieruchomości a podatek,
  • nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
  • sprzedaż nieruchomości,
  • likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
  • deklaracje w podatku od nieruchomości,
  • terminy zapłaty podatku.
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki:
  • zwolnienia o charakterze podmiotowym,
  • zwolnienia przedmiotowe,
  • sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.
 • Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
  • podatek od nieruchomości jako koszt,
  • rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
  • zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.  
 • Omówienie skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Wioleta Biel

Doradca podatkowy nr 12310. Absolwentka wydziału prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków dochodowych i międzynarodowych systemów podatkowych. Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte Poland, zespół podatków dochodowych. Specjalizuje się w zakresie problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń pracowniczych oraz podatków majątkowych.  

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

02-326 Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

brak danych

Łódź

woj. łódzkie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
480
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!