Podatek u źródła - kompleksowa analiza tematu

O szkoleniu

Nasze doświadczenie wskazuje, że podatek u źródła jest daniną budzącą wyjątkowo dużo wątpliwości. Specyfika tego obciążenia wynika w dużej mierze z konieczności połączenia wiedzy o regulacjach podatkowych polskich i międzynarodowych. Ponadto, w ostatnich latach dużo dzieje się zarówno w stosownych przepisach, jak i w zakresie interpretacji organów podatkowych. Nasze szkolenie ma za zadanie z jednej strony pomóc podatnikom w uporządkowaniu wiedzy, z drugiej zaś omówić te pojęcia, które wciąż budzą duże wątpliwości.
Kto powinien wziąć udział?

Księgowi; osoby zajmujące się tematyką podatków

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:

 1. Podsumowanie aktualnych przepisów
 2. Rzeczywisty właściciel i należyta staranność
 3. Koncepcja look through oraz consolidated substance
 4. Praktyka stosowania przepisów| o co najczęściej pytają podatnicy
 5. WHT w dobie pandemii – jak COVID-19 może wpłynąć na pozycję w podatku u źródła
 6. Opinie zabezpieczające – jak przygotować wniosek o opinię zabezpieczającą i jakich pytań urzędu się spodziewać
 7. Kontrole WHT
 8. Polski Ład - zmiany w zakresie podatku u źródła

Czas trwania

10:00 - 13:15 (przerwa 15’ ok. 11:30)

Prelegenci

Szkolenie poprowadzą Krzysztof Borkowski i Tomasz Koterbski - menadżerowie w CRIDO. Nasi eksperci na co dzień zajmują się kwestią podatku u źródła. 

Tomasz rozpoczął karierę zawodową w doradztwie podatkowym w 2014 roku. Przed dołączeniem do Crido w 2016 roku pracował w polskich kancelariach podatkowych i prawnych. ​Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradza również w zakresie bieżącego wsparcia podatkowego podmiotów gospodarczych w zakresie podatków dochodowych. ​Tomasz posiada doświadczenie w opracowywaniu efektywności podatkowej procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych, które zdobył podczas licznych projektów realizowanych zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkołę prawa angielskiego i europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytet Warszawskiego prowadzoną we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Licencjonowany doradca podatkowy.​ 

Krzysztof specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Brał udział w licznych procesach organizacyjnych realizowanych zarówno dla polskich jak i zagranicznych podmiotów, obejmujących m.in. przekształcenia, łączenia, podziały spółek, transfery przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części. Wspiera klientów w przeglądach podatkowych oraz w badaniach due diligence. Krzysztof zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym. Jest autorem artykułów i komentarzy eksperckich. Od początku swojej kariery związany z działem doradztwa podatkowego CRIDO. Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i rachunkowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo). Studiował także na University of Shefiled, School of Law. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie zostanie przeprowadzane na platformie ClickMeeting dostarczanej przez ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Minimalne wymagania sprzętowe i oprogramowania (wymagania techniczne), których spełnienie jest niezbędne dla dostępu do Szkolenia dostępne są na stronie: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/faq/

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!