Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień zakresu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, certyfikatów rezydencji, zakładów zagranicznych, opodatkowania odsetek podatkiem u źródła, opodatkowania należności licencyjnych podatkiem u źródła, opodatkowania usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła.
Na szkoleniu zostaną omówione przypadki opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła. Uczestnicy szkolenia w szerokim zakresie poznają obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.
Kto powinien wziąć udział?

księgowi, główni księgowi, doradcy podatkowi

Program szkolenia

Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • Modelowa Konwencja OECD
 • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii aktów prawnych
 • znaczenie Komentarza OECD do Modelowej Konwencji
 • problemy z interpretacją treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Konwencja MLI

Certyfikaty rezydencji

 • pojęcie certyfikatu rezydencji
 • okres ważności certyfikatu rezydencji
 • forma certyfikatu rezydencji
 • kopie certyfikatów rezydencji od 2019 r.

Pojęcie dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w okresie przed 1 stycznia 2017 r. – wyrok 7 sędziów NSA z 15.05.2017 r.
 • od 1 stycznia 2017 r. – nowelizacja ustawy o CIT

Zakład zagraniczny – rozumienie pojęcia wraz z przykładami z orzecznictwa

 • stała placówka
 • zakład budowlany
 • kiedy można mówić o obowiązku w podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax) przy przeniesieniu składnika majątkowego do zagranicznego zakładu.

Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła

 • definicja odsetek na gruncie Konwencji Modelowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania odsetek
 • klauzula beneficial owner
 • odsetki karne (od nieterminowych płatności)

Opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła

 • definicja należności licencyjnych (prawa autorskie i pokrewne, prawo własności przemysłowej)
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania
 • programy komputerowe
 • bazy danych
 • umowy franczyzowe
 • urządzenia przemysłowe, w tym środki transportu
 • prawo do fotografii
 • inne praktyczne problemy w zakresie przedmiotu należności licencyjnych

Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła

 • problem otwartego katalogu świadczeń niematerialnych w ustawach o podatkach dochodowych
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła

Zwolnienie z opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych

 • czy każda dywidenda zwolniona z opodatkowania podlega raportowaniu MDR?

Transgraniczne zbycie majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych.

 • zbycie udziałów w spółkach
 • zbycie praw autorskich, patentów
 • zbycie wierzytelności, w tym konwersja wierzytelności na udziały.

Obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.

 • obowiązek stosowania stawek ustawowych podatku u źródła dla należności powyżej 2 mln zł – kolejne odroczenie nowych reguł do 30.06.2020 r.
 • opinia o stosowaniu zwolnienia i oświadczenie o weryfikacji warunków dla stosowania zwolnienia lub stawek obniżonych
 • należyta staranność płatnika przy poborze podatku u źródła
 • postępowanie w sprawie zwrotu podatku u źródła
 • projekt objaśnień MF w zakresie poboru podatku u źródła

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Pawł Wójciak

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor

Warszawa

al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
540
Cena zawiera:
 • materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa
al. Jerozolimskie 123A
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
02-017 Warszawa al. Jerozolimskie 123A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!