Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-u-zrodla-z-perspektywy-polskiego-platnika-w-roku-2020-73181-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień zakresu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, certyfikatów rezydencji, zakładów zagranicznych, opodatkowania odsetek podatkiem u źródła, opodatkowania należności licencyjnych podatkiem u źródła, opodatkowania usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła.
Na szkoleniu zostaną omówione przypadki opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła. Uczestnicy szkolenia w szerokim zakresie poznają obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.

Szkolenie skierowane jest do:

księgowi, główni księgowi, doradcy podatkowi

Program szkolenia:

Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • Modelowa Konwencja OECD
 • istota i funkcje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii aktów prawnych
 • znaczenie Komentarza OECD do Modelowej Konwencji
 • problemy z interpretacją treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Konwencja MLI

Certyfikaty rezydencji

 • pojęcie certyfikatu rezydencji
 • okres ważności certyfikatu rezydencji
 • forma certyfikatu rezydencji
 • kopie certyfikatów rezydencji od 2019 r.

Pojęcie dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w okresie przed 1 stycznia 2017 r. – wyrok 7 sędziów NSA z 15.05.2017 r.
 • od 1 stycznia 2017 r. – nowelizacja ustawy o CIT

Zakład zagraniczny – rozumienie pojęcia wraz z przykładami z orzecznictwa

 • stała placówka
 • zakład budowlany
 • kiedy można mówić o obowiązku w podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax) przy przeniesieniu składnika majątkowego do zagranicznego zakładu.

Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła

 • definicja odsetek na gruncie Konwencji Modelowej i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania odsetek
 • klauzula beneficial owner
 • odsetki karne (od nieterminowych płatności)

Opodatkowanie należności licencyjnych podatkiem u źródła

 • definicja należności licencyjnych (prawa autorskie i pokrewne, prawo własności przemysłowej)
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania
 • programy komputerowe
 • bazy danych
 • umowy franczyzowe
 • urządzenia przemysłowe, w tym środki transportu
 • prawo do fotografii
 • inne praktyczne problemy w zakresie przedmiotu należności licencyjnych

Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym podatkiem u źródła

 • problem otwartego katalogu świadczeń niematerialnych w ustawach o podatkach dochodowych
 • zasady unikania podwójnego opodatkowania

Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podatkiem u źródła

Zwolnienie z opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych

 • czy każda dywidenda zwolniona z opodatkowania podlega raportowaniu MDR?

Transgraniczne zbycie majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych.

 • zbycie udziałów w spółkach
 • zbycie praw autorskich, patentów
 • zbycie wierzytelności, w tym konwersja wierzytelności na udziały.

Obowiązki płatnika podatku u źródła od 2020 r.

 • obowiązek stosowania stawek ustawowych podatku u źródła dla należności powyżej 2 mln zł – kolejne odroczenie nowych reguł do 30.06.2020 r.
 • opinia o stosowaniu zwolnienia i oświadczenie o weryfikacji warunków dla stosowania zwolnienia lub stawek obniżonych
 • należyta staranność płatnika przy poborze podatku u źródła
 • postępowanie w sprawie zwrotu podatku u źródła
 • projekt objaśnień MF w zakresie poboru podatku u źródła

Informacje o prelegentach:

Pawł Wójciak

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 540 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Podatek u źródła z perspektywy polskiego płatnika w roku 2020