Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-od-podstaw-w-2020-r-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-w-przepisach-oraz-planowanych-nowelizacji-75357-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania podatku VAT. Omówimy reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce, reguły dotyczące faktur. Odpowiemy na pytania dotyczące samochodu w firmie a rozliczeń podatku VAT. Omówimy także echanizm Split Payment. Przedstawimy wymogi dotyczące kas rejestrujących. Podamy podstawowe informacje odnoszące się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), eksport oraz import. Omówimy zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

Szkolenie skierowane jest do:

właścicieli firm, osoby zaczynające pracę w działach księgowości

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne:
  • zakres czynności opodatkowanych w podatku od towarów i usług,
  • zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu np. odszkodowania,
  • pojęcie podatnika podatku VAT – kto jest traktowany jako podatnik?
 2. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w praktyce:
  • moment wykonania usługi – zasady ustalania,
  • sposób określania daty dokonania dostawy/wykonania usługi,
  • zaliczka, zadatek a obowiązek podatkowy,
  • sytuacja szczególne (m.in. dzierżawa, najem, media),
  • transakcje na przełomie miesięcy – reguły postępowania.
 3. Przedmiot opodatkowania:
  • stawki podatku od towarów i usług (podstawowa, obniżona),
  • warunki korzystania ze zwolnień,
  • planowane zmiany.
 4. Zasady odliczania podatku naliczonego:
  • przesłanki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego,
  • terminy odliczenia,
  • odliczenie przez korektę deklaracji podatkowej,
  • sytuacje, w których nie jest możliwe skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Reguły dotyczące faktur:
  • terminy wystawiania faktur,
  • elementy faktury,
  • faktury zaliczkowe, faktury proforma, duplikaty faktur,
  • zasady wystawiania faktur korygujących oraz not korygujących,
  • korekty in plus i in minus – zasady rozliczania,
  • potwierdzenie odbioru faktury korygującej,
  • anulowanie faktury.
 6. Faktur elektronicznych w praktyce:
  • niezbędne wymogi stosowania faktur elektronicznych,
  • sposób wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych oraz faktur korygujących w formie elektronicznej,
  • potwierdzenie odbioru korekty przesłanej w formie elektronicznej.
 7. Samochody w firmie a podatek VAT
  • zasady odliczenia podatku – kiedy 50% a kiedy 100%?
  • samochód na cele prywatne a podatek VAT,
  • zasady prowadzenia ewidencji przebiegu.
 8. Co trzeba wiedzieć o mechanizmie Split payment (podzielonej płatności)?:
  • podmioty zobowiązane do stosowania Split payment,
  • mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • korzyści wynikające ze stosowania podzielonej płatności,
  • zagrożenia związane ze stosowaniem Split payment,
  • obowiązkowa podzielona płatność – jakie branże i od kiedy są nią objęte?
 9. Najważniejsze wymogi dotyczące kas rejestrujących:
  • zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,
  • od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas?
 10. Podstawowe informacje odnoszące się wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
  • definicja WDT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),
  • podstawa opodatkowania WDT,
  • warunki stosowania stawki VAT 0% z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2020 r.
 11. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – najważniejsze zagadnienia:
  • pojęcie WNT,
  • obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,
  • reguły rozliczania zaliczek na poczet WNT,
  • podstawa opodatkowania w WNT,
  • kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej.
 12. Eksport towarów od podstaw:
  • definicja eksportu towarów,
  • eksport bezpośredni i pośredni,
  • obowiązek podatkowy,
  • zaliczki w eksporcie,
  • podstawa opodatkowania,
  • warunki dokumentowania prawa do stawki 0 %.
 13. Import i eksport usług w praktyce:
  • pojęcie importu i eksportu usług,
  • omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,
  • miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,
  • szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,
  • zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie i eksporcie usług,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług/eksporcie usług,
  • usługi ciągłe w imporcie usług/eksporcie usług.
 14. Zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi w 2020 r.
 15. Pozostałe zmiany w zakresie podatku od towarów i usług:
  • tzw. biała lista podatników – prawa i obowiązki z nią związane,
  • reguły wystawiania faktur w oparciu o paragony – czy zawsze konieczny jest NIP nabywcy na paragonie?
 16. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Piotr Paszek

Doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT, a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT, jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 540 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Podatek VAT od podstaw w 2020 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach oraz planowanych nowelizacji