Szkolenie

Podatki od podstaw – CIT, czyli podatek dochodowy od podstaw

O szkoleniu

W ramach naszego cyklu "Podatki od podstaw" prezentujemy szkolenie dotyczące podatku CIT.

Podatek dochodowy od osób prawnych to niezwykle kompleksowa materia regulująca zobowiązania podatkowe związane z różnego rodzaju działaniami osób prawnych. Mamy tu do czynienia zarówno z kwestiami zasadniczymi jak rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych, składanie zeznania, ale również tak skomplikowaną tematyką jak ceny transferowe. Na naszym szkoleniu opowiemy o kluczowych pojęciach z zakresu regulacji w sposób przystępny – nawet o tych najtrudniejszych.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Borkowski, ekspert CRIDO, który od lat zajmuje się podatkiem dochodowym i międzynarodowym prawem podatkowym. Autor licznych komentarzy i artykułów eksperckich, a także licencjonowany doradca podatkowy.
Kto powinien wziąć udział?

Nasze szkolenia kierujemy więc zarówno do prawników, którzy na co dzień mają styczność z kwestiami podatkowymi, jak i dla członków zarządów, pracowników działów finansowych i wszystkich tych, którzy w związku z wykonywaną pracą mają do czynienia z problemami podatkowymi i pragną je lepiej zrozumieć. Kurs „Podatki od podstaw” kierujemy również do osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako doradca podatkowy. „Podatki od podstaw” to także znakomita okazja dla studentów do zdobycia cenionej przez pracodawców wiedzy.

Program szkolenia

 1. Podatnicy CIT — kogo dotyczy obowiązek podatkowy
 2. Koszyki przychodowe
 3. CIT niejedno ma imię, czyli stawki podatkowe
 4. Podstawa opodatkowania i straty podatkowe
 5. Przychody i nie-przychody
 6. Koszty przychodów – KUP i nKUP
 7. Różnice kursowe
 8. Rozwiązania preferencyjne (ulgi)
 9. Rok podatkowy – zeznanie podatkowe i zaliczka na podatek
 10. Reorganizacje
 11. Klauzula GAAR i „mały” GAAR

Czas trwania

10:00-13:30

Prelegenci

Cytat

Krzysztof Borkowski

menedżer w CRIDO

Krzysztof specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Brał udział w licznych procesach organizacyjnych realizowanych zarówno dla polskich jak i zagranicznych podmiotów, obejmujących m.in. przekształcenia, łączenia, podziały spółek, transfery przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części. Wspiera klientów w przeglądach podatkowych oraz w badaniach due diligence. Krzysztof zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym. Jest autorem artykułów i komentarzy eksperckich. Od początku swojej kariery związany z działem doradztwa podatkowego CRIDO. Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i rachunkowość) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo). Studiował także na University of Shefiled, School of Law. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego.

Gdzie i kiedy

Online 2 grudnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
490 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!