Podatki od podstaw – Ordynacja podatkowa, czyli o konstytucji podatków

O szkoleniu

W ramach naszego cyklu "Podatki od podstaw" prezentujemy szkolenie dotyczące ordynacji podatkowej. Nie da się zrozumieć polskiego systemu podatkowego bez znajomości przepisów ordynacji podatkowej. Ordynacja stanowiąca swoistą konstytucję prawa podatkowego zawiera regulacje będące ramami funkcjonowania podatników – zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. Zajmowanie się podatkami bez znajomości ordynacji to jak pójście w wysokie góry bez mapy. Na naszym szkoleniu zaprezentujemy Państwu właśnie taką mapę poruszania się wśród praw i obowiązków podatników.

Szkolenie poprowadzi Ewa Wiater ekspertka posiadająca ogromne wieloletnie doświadczenie w postępowaniach podatkowych oraz wszelkich kontaktach z organami skarbowymi.

Kto powinien wziąć udział?

Nasze szkolenia kierujemy więc zarówno do prawników, którzy na co dzień mają styczność z kwestiami podatkowymi, jak i dla członków zarządów, pracowników działów finansowych i wszystkich tych, którzy w związku z wykonywaną pracą mają do czynienia z problemami podatkowymi i pragną je lepiej zrozumieć. Kurs „Podatki od podstaw” kierujemy również do osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako doradca podatkowy. „Podatki od podstaw” to także znakomita okazja dla studentów do zdobycia cenionej przez pracodawców wiedzy.

Program szkolenia

1. Ordynacja podatkowa – zakres regulacji

2. Obowiązek podatkowy

 • definicja obowiązku podatkowego
 • odpowiedzialność podatnika
 • odpowiedzialność płatników i inkasentów
 • powstanie zobowiązania podatkowego
 • zaległość podatkowa a odsetki
 • odsetki – obniżona stawka
 • podwyższona stawka odsetek za zwłokę
 • wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
 • przedawnienie się zobowiązań podatkowych
 • zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 • przerwanie biegu terminu przedawnienia
 • instrumentalne wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo / wykroczenie skarbowe
 • nadpłata - stwierdzenie nadpłaty, zwrot, zaliczenie, terminy, wygaśnięcie
 • prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
 • mikrorachunek podatkowy

3. Działania ochronne i ulgi

 • interpretacje podatkowe art. 14a - 14s Ordynacji Podatkowej
 • główne funkcje interpretacji
 • wydanie interpretacji indywidualnej
 • ochrona wnioskodawcy
 • odmowa wydania interpretacji indywidualnej
 • opinie zabezpieczające a interpretacje indywidualne
 • opinie zabezpieczające – art. 119w - 119zf Ordynacji Podatkowej
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 • procedura skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań
 • zaniechanie poboru podatku

4. Postępowania i kontrole

 • ogólne zasady postępowania podatkowego
 • terminy załatwienia sprawy
 • kontrola podatkowa
 • doręczenia
 • pełnomocnictwa

5. Przepisy wyjątkowe dla prawa podatkowego

 • raportowanie schematów podatkowych
 • klauzula GAAR
 • rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
 • opinie Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

6. Zaświadczenia

Czas trwania

10:00-13:15

Prelegenci

Ewa Wiater

Doradca podatkowy / mediator / trener

Ewa od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dotyczącym postępowań podatkowych i sądowych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi w tych postępowaniach, a także przygotowuje strategie w zakresie kontroli podatkowych. Doradza również w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych i przygotowuje rozwiązania dotyczące dostosowywania polityki podatkowej do obowiązujących przepisów.  Ewa pracowała w dużych firmach konsultingowych. Ma również doświadczenie w tworzeniu centrum usług wspólnych.  Skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ma także doświadczenie jako trener w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących postępowań podatkowych, zmian w przepisach podatkowych i MDR-ach, a także jako mediator oferując usługi związane z zarządzaniem konfliktem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Crido Szkolenia Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Towarowa 28
 • Kod pocztowy: 00-839
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5272955684

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa, Polska Towarowa 28

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa, Polska
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Cridoteka to platforma z wiedzą z zakresu podatków i prawa. To liczne filmy, kursy, szkolenia. Współpracuje z nami już ponad 150 ekspertów. Nasze materiały są stale aktualizowane. Co tydzień pojawiają się również nowe nagrania. Warto być z nami!...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!