Podatki od podstaw – VAT 1.0., czyli podstawowy zakres wiedzy na temat podatku od towarów i usług

O szkoleniu

W ramach naszego cyklu "Podatki od podstaw" prezentujemy najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania podatku od towarów i usług. Jest to podatek powszechny, który w takiej czy innej formie płacimy wszyscy, często nie mając tego świadomości. Jednocześnie przepisy o VAT to najbardziej dynamicznie zmieniająca się dziedzina prawa podatkowego. Ze względu na ścisłe powiązanie podatku VAT z transakcjami gospodarczymi stosowne regulacje muszą nadążać za dynamicznie zmieniającym się światem. W konsekwencji rozumienie konstrukcji podatku VAT przysparza wiele problemów zarówno laikom, jak i praktykom w tej dziedzinie.

Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie z fundamentami podatku VAT w sposób prosty, ale zarazem dogłębny. Dzięki temu w przyszłości uczestnicy naszych szkoleń będą mogli osadzać kolejne nowości w podatku VAT na mocnej bazie wiedzy.

Szkolenie poprowadzi Natalia Sabat, ekspertka CRIDO, która na co dzień odpowiada na pytania klientów dotyczące rozmaitych kwestii podatków od towaru i usług. Jednocześnie ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
Kto powinien wziąć udział?

Nasze szkolenia kierujemy więc zarówno do prawników, którzy na co dzień mają styczność z kwestiami podatkowymi, jak i dla członków zarządów, pracowników działów finansowych i wszystkich tych, którzy w związku z wykonywaną pracą mają do czynienia z problemami podatkowymi i pragną je lepiej zrozumieć. Kurs „Podatki od podstaw” kierujemy również do osób, które myślą o rozpoczęciu kariery jako doradca podatkowy. „Podatki od podstaw” to także znakomita okazja dla studentów do zdobycia cenionej przez pracodawców wiedzy.

Program szkolenia

Mechanizm działania VAT

Podstawowe pojęcia i zagadnienia:

  • przedmiot opodatkowania
  •  podatnik
  • obowiązek podatkowy
  • miejsce opodatkowania
  • stałe miejsce prowadzenia działalności

Zasada neutralności i odliczenie VAT

Obrót karuzelowy

Dokumentacja i raportowanie

Zmiany w VAT – z ostatnich lat i nadchodzące

Czas trwania

10:00-14:00

Prelegenci

Marlena Rynio

starszy konsultant w CRIDO

Marlena specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu VAT. Z CRIDO współpracuje od 2017 roku. W swojej dotychczasowej karierze uczestniczyła w projektach związanych z opodatkowaniem przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora publicznego. Jej praktyka zawodowa obejmuje bieżące doradztwo podatkowe dla podmiotów polskich i zagranicznych.  Marlena jest absolwentką finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń branżowych, a także jest autorką licznych artykułów specjalistycznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 7 czerwiec 2022
Online 6 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
550
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

 

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!