Podatki w usługach i obrocie międzynarodowym - WNT-WDT, Usługi, Podatek u źródła.

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do prawidłowego rozliczania podatków w obrocie międzynarodowym w szczególności: opodatkowania transakcji zagranicznych, opodatkowanie usług, procedura OSS, podatek u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

-    zapoznanie się z  nowymi przepisami
-    przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
-    przygotowanie do modyfikacji współpracy z klientami (dot. biur rachunkowych)
-    praktyczne wskazówki
-    interaktywna formuła

Efekty uczenia się:

 • Uczestnik prawidłowo definiuje zakres zmian w rozliczaniu podatków w obrocie międzynarodowy (towarów i usług) , naliczania podatku u żródła.
 •  prawidłowo rozlicza i prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem towarów i usług , podatku u źródła w obrocie międzynarodowym.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych, wolnych zawodów (radców prawnych, adwokatów), innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Brak wymagań co do stażu pracy.

Program szkolenia

Dzień 1

Obrót międzynarodowy - transakcje wewnątrzwspólnotowe – WDT/WNT, eksport, import – informacje podsumowujące – deklaracje, ewidencje – ujmowanie transakcji w ewidencji / JPK_V7– transakcje łańcuchowe

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów. Transakcje łańcuchowe

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy

a) WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

b) WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

c) System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT
3. Transakcje z krajami spoza UE - obrót towarowy pozawspólnotowy:
a) Eksport towarów

b) Import towarów

4. Pakiet e-commerce:
a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO)

b) Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

c) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS

d) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS

e) Podmiot ułatwiający – obowiązki operatorów interfejsów elektronicznych

5. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:
a) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z  innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,
b) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie.

6. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika

Dzień 2

Podatek od towarów i usług – usługi w obrocie międzynarodowym / pakiet e-commerce

 

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce świadczenia usług.
a) zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE)

2. „Eksport” usług

3. Import usług

4. Podstawa opodatkowania – przeliczanie transakcji po odpowiednim kursie

5. Obowiązki rejestracyjne / sprawozdawcze / raportowanie

6. Procedura OSS dla wybranych usług

7. Pakiet e-commerce

Dzień 3

 

Podatek u źródła - uregulowania prawa krajowego, prawa europejskiego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w oparciu o komentarz do Modelu Konwencji OECD

1. Konstrukcja podatku u źródła - uregulowania wewnętrznego prawa podatkowego

2. Certyfikat rezydencji

3. Przesłanka dochowania należytej staranności od 2019 roku po modyfikacjach z 2022 roku

4. Ogólna charakterystyka umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

5. Wprowadzenie - międzynarodowe prawo podatkowe a wspólnotowe prawo podatkowe

6. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorcy, zakładu, innych dochodów – zasady rozdzielania kategorii dochodów (wyszczególnienie tzw. dochodów biernych)

7. Opodatkowanie odsetek

8. Opodatkowanie należności licencyjnych

9. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem u źródła należności odsetkowych i licencyjnych z art. 21 ust. 3 updop

10. Opodatkowanie świadczeń niematerialnych

11. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

12. Opodatkowanie przychodów osób fizycznych

13. Opodatkowanie zysków zakładów- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP

14. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą należności za granicę (CIT-10Z, PIT-8AR, IFT1/1R, IFT2/2R)

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w godzinach: 8:30-14:30

Zapeniamy 18 godzin lekcyjnych szkolenia

 

Prelegenci

0
Paweł Dymlang
Trener/Ekspert

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 10987), trener i wykładowca z prawa podatkowego; specjalizacja: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Prowadzący własną kancelarię doradztwa podatkowego. Poprowadzonych przeszło 1700 szkoleń otwartych i zamkniętych.

Autor licznych publikacji prasowych i książkowych („Samochód w działalności gospodarczej”, „Podatki w branży farmaceutycznej”, „Opodatkowanie obrotu walutami kryptograficznymi”, „Egzamin na doradcę podatkowego”, i inne).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE

Rejestracja

Cena 1
Promocja do 22 września 2023
1 470
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wsrunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zamówienia. Płatność dokonujemy po otrzymaniu zaproszenia wraz z fakturą.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i kontaktu:

Wszystkie szkolenia prezentowane na naszej stronie jak również szkolenia wewnętrzne dedykowane mogą być realizowane z dofinansowaniem.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
 • Ulica i nr: Składowa 18
 • Kod pocztowy: 96-100
 • Miejscowość: Skierniewice
 • Numer NIP: 8361866050

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice, Polska Składowa 18

Organizator

Akademia Kształcenia Kadr Konrad Tagowski
96-100 Skierniewice, Polska
Składowa 18
woj. łódzkie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!