Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/podroze-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne-75292-id65196

Informacje o szkoleniu

Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Głównym celem szkolenia jest omówienie zagadnień poprawnego skierowania oraz rozliczenia pracownika z podróży służbowej.

Szkolenie skierowane jest do:

osób zajmujących się delegowaniem pracowników oraz rozliczaniem podróży służbowych

Program szkolenia:

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 • jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?
 • jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
 • czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
 • czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
 • czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe

Rozliczanie podróży służbowych

Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych

 1. jakie należnośc
 2. i przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej?
 3. czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?
 4. czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych  kosztów?
 5. jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?
 6. czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?
 7. czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?
 8. czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?

Podróż krajowa

Dieta:

 1. jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie?
 2. jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni?
 3. jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi  nie przysługuje?
 4. o ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie?
 5. czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety?

Koszt noclegu:

 1. w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt?
 2. czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania?
 3. czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu?
 4. w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Koszty dojazdów:

 1. w jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt?
 2. w jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Podróż zagraniczna

 1. jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 2. jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?
 3. jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?

Dieta:

 1. na jaki cel przeznaczona jest dieta?
 2. czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia?
 3. czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety?
 4. jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?

Koszty przejazdów i dojazdów:

 1. jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska?
 2. czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej?
 3. w jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?
 4. Koszty noclegu:

 5. jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg?
 6. czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?

Zaliczki pieniężne

 1. czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?
 2. czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?
 3. po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży zagranicznej?
 4. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 5. jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 6. czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 7. ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 8. kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?
 9. Potrącenia alimentacyjne z diet z tytułu podróży służbowej - 2019

Panel dyskusyjny

Informacje o prelegentach:

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, notatnik i długopis, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne