Podstawy raportowania KOBiZE oraz opłaty za korzystanie ze środowiska - praktyczne warsztaty

O szkoleniu

Podczas tego praktycznego szkolenia zyskasz wiedzę na temat obowiązkowego raportowania do KOBIZE oraz obowiązkowych opłat odprowadzanych do Urzędów Marszałkowskich (m.in. spróbujesz samodzielnego ich wyliczania - pod okiem doświadczonego eksperta).
Małe grupy szkoleniowe, możliwość zadawania pytań podczas całego szkolenia (czat, mikrofony), konsultacje poszkoleniowe, pełna interakcja – również w przypadku udziału on-line.

Dlaczego warto wziąć udział?

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej propozycji?

 • Przekazujemy rzetelną, praktyczną wiedzę i umiejętności, po przystępnej cenie.
 • Udzielamy rabatów na kolejne szkolenia w naszym Stowarzyszeniu.
 • Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością usług szkoleniowo-rozwojowych (standard SUS 2.0).
 • Jesteśmy organizacją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy WUP Katowice.
 • Organizujemy m.in. kameralne szkolenia dla małych grup, sprzyjające wymianie poglądów oraz przedyskutowaniu przez Uczestników Ich własnych problemów i wyjaśnieniu wątpliwości.
 • Wykorzystujemy różnorodne metody komunikacji, w tym prezentacje multimedialne, omawianie przykładów, warsztaty.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość indywidualnych, osobistych konsultacji z Prelegentem 2 godziny po zakończeniu szkolenia.
 • Zapewniamy Uczestnikom bezpłatnie możliwość e-mailowego zadawania pytań Prelegentowi przez kolejne 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • W cenie szkolenia udostępniamy Uczestnikom materiały szkoleniowe.
 • Udział w szkoleniu potwierdzamy imiennym zaświadczeniem o uczestnictwie.
 • Stale doskonalimy jakość swoich usług, m.in. dzięki dialogowi z naszymi Klientami oraz ankietom ewaluacyjnym podsumowującym każde szkolenie
Kto powinien wziąć udział?

To praktyczne szkolenie adresowane jest do wszystkich Osób zainteresowanych raportowaniem do KOBIZE oraz wyliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Jest to szkolenie "od podstaw", odpowiednie m.in. dla Osób, które dopiero zaczynają raportowanie emisji (uwaga: Osoby zainteresowane konkretnie KOBIZE, które mają już doświadczenie w tym raportowaniu, zapraszamy na szkolenie: www.cp.org.pl/warsztaty-kobize)

Program szkolenia

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?
 3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania raportu KOBiZE oraz aktualne stawki i wzory wykazów za korzystanie ze środowiska
 4. Obowiązujące przepisy i praktyka - nowe funkcjonalności w systemie Krajowej Bazy
 5. Warsztaty: wypełnianie typowego raportu KOBiZE (praca on-line w systemie Krajowej Bazy) oraz narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (wyliczanie opłat: ćwiczenia):
  - silniki spalinowe
  - mała kotłownia
  - klimatyzacja
  - przeładunek benzyn i oleju napędowego
  - przykładowe procesy technologiczne
  - inna emisja niezorganizowana np. spawanie, malowanie
 6. Warsztaty c.d: pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska, ćwiczenia przy komputerach:
  - pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
  - składowanie odpadów.
 7. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone, naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowym
 8. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków
 9. Planowane zmiany w prawodawstwie związanym z tematyką szkolenia
 10. Problematyczne przypadki – orzecznictwo
 11. Pytania, dyskusja
   

Po tym szkoleniu będziesz wiedzieć:

 • jakie są podstawowe wymagania prawne z zakresu KOBIZE i opłat za korzystnie ze środowiska oraz jak spełnić, aktualnie i w przyszłości, związane z nimi obowiązki firm?
 • jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE,
 • w jakich terminach oraz gdzie kierować raporty KOBIZE i sprawozdawczość związaną z opłatami środowiskowymi?
 • w jaki sposób zmienią się obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska?
 • w jaki sposób wyprowadzić zaległości dot. opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE, jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków?


Po tym szkoleniu będziesz umieć:

 • zarejestrować się w KOBiZE i wprowadzić prosty, typowy raport
 • wyliczyć opłaty środowiskowe dot. najczęściej występujących rodzajów korzystania ze środowiska
 • korzystać z powszechnie dostępnych narzędzi do obliczania opłat środowiskowych

 

Czas trwania

 • ON-LINE / Katowice:
  • 8.15 - 15.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 15,00-17,00)
 • ON-LINE / Wrocław
  • 9.15 - 16.00
   (plus możliwość konsultacji dla Uczestników szkolenia: 16,00-18,00)

Prelegenci

Anna Jagoda-Siegmund – trenerka i konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska). Posiada duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. W swojej pracy trenerskiej zwraca głównie uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjno-szkoleniowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, skierowanych do przedsiębiorców oraz administracji samorządowej. Czynnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji, w którym pełni funkcję Członka Zarządu.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej (specjalność: Czyste Technologie Energetyczne) oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dodatkowo dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma ClickMeeting
Polskie Centrum Czystszej Produkcji

40-019 Katowice

ul. Krasińskiego 8, sala 135

woj. śląskie

Platforma ClickMeeting

Rejestracja

Cena podstawowa
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w wydarzeniu i zobowiązania do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Opłata realizowana jest przelewem na wskazane na fakturze pro forma konto bankowe. Fakturę pro forma przekażemy zgłaszającemu mailowo na 7 dni przed datą wydarzenia.
 3. Płatność z tytułu uczestnictwa w wydarzeniu wymagana jest przed wydarzeniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki. Prosimy o odpowiednią adnotację w polu uwagi podczas wypełniania formularza zgłoszenia.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania nas o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w wydarzeniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 6. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego wydarzenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze wydarzenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 7. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie wydarzenia, a także zmiany terminu i miejsca wydarzenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji wydarzenia.

Możliwość dofinansowania udziału dla pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - nawet do 80%, z Bazy Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
 • Ulica i nr: Krasińskiego 13
 • Kod pocztowy: 40-019
 • Miejscowość: Katowice
 • Numer NIP: 9542299856

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska Krasińskiego 13

Organizator

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
40-019 Katowice, Polska
Krasińskiego 13
woj. śląskie
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji od ponad 30 lat działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Namawiamy do podejmowania działań z tego zakresu i udowadniamy, że działania takie mogą przynieść firmom wy...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!