Polski Ład - pierwsze praktyczne doświadczenia

O szkoleniu

Od kilku miesięcy wyrażenie Polski Ład jest odmieniane przez wszystkie przypadki nie bez powodu. Prawdopodobnie nie było dotychczas aktu prawnego w zakresie prawa podatkowego, który sprawiłby podatnikom tyle problemów w ciągu tak krótkiego czasu. Kłopoty z ustaleniem wysokości zaliczki, niejasna ulga dla klasy średniej czy dyskryminacja w rozliczeniach rodziców samotnie wychowujących dzieci to tylko część zagadnień, które budzą kontrowersje. Ministerstwo Finansów mając na uwadze trudności praktyczne związane z nowymi przepisami podjęło się próby zmiany przepisów o Polskim Ładzie i wprowadzenia tych zmian w trakcie roku podatkowego co świadczy o powadze sytuacji.

Na szkoleniu podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem w zakresie problemów wynikających z Polskiego Ładu i ich rozwiązywania, a także omówimy konsekwencje wspomnianych zmian wprowadzanych obecnie przez Ministerstwo Finansów. Szkolenie poprowadzą wybitni eksperci Tomasz Bartoszek i Rafał Frączyk, którzy są odpowiedzialni za doradztwo dla klientów w zakresie przepisów Polskiego Ładu.

Naszym celem jest pokazanie Państwu możliwych ścieżek wyjścia w labiryncie, który stworzył Polski Ład.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby zajmujące się rozliczeniami, księgowością, podatkami.

Program szkolenia

I MODUŁ Zmiany systemowe w ramach Polskiego Ładu - PIT - Rafał Frączyk 

 1. Najważniejsze zmiany systemowe z perspektywy osób fizycznych (pracowników) w ramach Polskiego Ładu (PIT i ZUS)
 2. Wpływ zmian na wynagrodzenia netto pracowników
 3. Ulga dla klasy średniej - pomoc czy pułapka?
 4. Nowe zasady naliczania zaliczek PIT - ryzyko dla pracodawcy i pracownika
 5. Składka zdrowotna przedsiębiorcy - problemy praktyczne
 6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - komplikacje przy wyborze stawki
 7. Nowe zmiany w trakcie roku podatkowego

II MODUŁ Zmiany systemowe w ramach Polskiego Ładu - CIT - Tomasz Bartoszek

 1. Podatek u źródła (WHT)
 2. Zarząd –więcej polskich spółek
 3. Estoński CIT
 4. Pożegnanie z art. 15e?
 5. Ukryta dywidenda
 6. Podatek od przerzuconych dochodów
 7. Zmiany (wybrane)

Czas trwania

10:00-13:15

Prelegenci

Rafał Frączyk

menedżer w CRIDO

Rafał specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, prawa ubezpieczeń społecznych i innych obszarów związanych z kapitałem ludzkim. Doradza krajowym i międzynarodowym podmiotom w zakresie elastycznych form wynagradzania (m.in. we wdrażaniu honorariów autorskich i alternatywnych sposobów współpracy z kadrą zarządzającą), skutków podatkowych programów motywacyjnych czy przeglądach PIT i ZUS. Wspiera również klientów w obsłudze międzynarodowych oddelegowań i podróży służbowych, w tym od strony procedur imigracyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z wiodących firm doradztwa podatkowego z tzw. wielkiej czwórki. Rafał ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 13358). Rafał posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i procedur imigracyjnych, a także delegowania pracy oraz budowania relacji z klientem.  

Tomasz Bartoszek

partner w CRIDO

Tomasz jest partnerem w zespole CIT w CRIDO. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, szczególnie w obszarze CIT, podatków międzynarodowych, transakcji oraz reorganizacji przedsiębiorstw. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie pomagał przy wdrożeniu ulg oraz zwolnień w CIT, odpowiadał za przeglądy podatkowe oraz doradzał przy implementacji reorganizacji działalności gospodarczej różnych podmiotów. Odpowiadał za krajowe i międzynarodowe transakcje oraz przygotowanie struktury nabycia lub wyjścia z inwestycji. Przed dołączeniem do CRIDO pracował w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki oraz prowadził zespół doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
550
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa
Towarowa 28
woj. mazowieckie
Crido to wiodąca firma doradcza w Polsce działająca w obszarze podatków, prawa, biznesu i innowacji. Prowadzimy działalność od 14 lat i zatrudniamy blisko 250 pracowników skoncentrowanych na wsparciu naszych klientów w rozwoju ich biznesu w kraju i z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu jest: dokonanie przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego;  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Szkoleń Online CRIDO; dokonanie opłaty za Szkolenie.

Zawarcie umowy wiążącej Organizatora i Klienta, na warunkach określonych w Ofercie oraz w Regulaminie Szkoleń Online CRIDO, następuje w momencie dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na dane Szkolenie oraz potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia następuje drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Zgłoszeniowym, najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia. W przypadku zgłoszenia się Klienta w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia przesłane zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż na dzień przed planowaną datą Szkolenia. Dokonanie zgłoszenia później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia nie jest możliwe.

Potwierdzenie zawiera imię i nazwisko Klienta i/lub firmę, adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta, dane identyfikacyjne Klienta, w tym firma oraz adres, szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia takie jak nazwę, datę, godzinę, link do szkolenia online oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać opłaty, a także inne dodatkowe informacje dotyczące Szkolenia.

Opłaty i warunki płatności:

Wszystkie kwoty wymienione w Ofercie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT, wg obowiązującej stawki. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za Szkolenie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, a w przypadku dokonania zgłoszenia po upływie tego terminu – nie później niż na 1 dzień przed datą Szkolenia. Za moment płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

Brak uiszczenia opłaty za Szkolenia i niewzięcie udziału w Szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze Szkolenia.

Klient, akceptując Regulamin Szkoleń Online CRIDO, przyjmuje do wiadomości, że faktury pro forma, faktury VAT, korygujące faktury VAT oraz duplikaty faktur i duplikaty faktur korygujących przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia dotyczącego Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona po przeprowadzeniu Szkolenia oraz przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. 

Opłaty należy dokonać na konto Organizatora wskazane w otrzymanym potwierdzeniu udziału w Szkoleniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo wysłania wezwania do zapłaty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Crido Szkolenia Sp. z o.o.
00-839 Warszawa Towarowa 28
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!