Praca zdalna a ochrona własności intelektualnej

O szkoleniu

Cele szkolenia:

Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z pracą zdalną w kontekście nowych technologii

Wprowadzenie do prawa nowych technologii. Ochrona aktywów w gospodarce opartej na Big Data, ramy prawne działalności w cyberprzestrzeni

Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa w nowym modelu  gospodarki (Gospodarka 4.0)

Korzyści dla Uczestnika:

Na poziomie wiedzy:

- znajomość wybranych problemów społecznych i gospodarczych związanych z pracą zdalną oraz z dynamicznym rozwojem Sztucznej Inteligencji, Big Data oraz bioinżynierii

- znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących prawa nowych technologii

Na poziomie umiejętności:

- oswojenie i rozumienie tekstu prawnego

- umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń związanych z pracą zdalną i postępem technologicznym

- umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich

- umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu

Na poziomie postawy:

- wzrost świadomości społecznej i odpowiedzialności w związku z pracą zdalną    

- świadomość co do regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa nowych technologii i rynku cyfrowego
Kto powinien wziąć udział?

osób zainteresowanych tematem ochrony własności intelektualnej w aspekcie pracy zdalnej.

Program szkolenia

MODUŁ I. PRACA ZDALNA. PROBLEMY PRAWNE I PRAKTYCZNE

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami pracy zdalnej. W szczególności skupimy się na problemach  cyfryzacji i daleko postępującej automatyzacji procesów przemysłowych w odniesieniu do konsekwencji społecznych i gospodarczych generowanych przez nadchodzące zmiany. Spróbujemy przewidzieć na ile gospodarka i regulacje prawne przygotowane są na nową rzeczywistość wymuszającą świadczenie wielu usług na odległość. Ponadto w tej części przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym celem wprowadzenia do prawa nowych technologii.

Najważniejsze zagadnienia:

Pojęcie pracy zdalnej (ujęcie praktyczne vs. ujęcie prawne)
Wybrane regulacje prawne
Praca zdalna z perspektywy przedsiębiorcy
Praca zdalna z perspektywy pracownika
Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne zmiany technologiczne
Systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy i przetwarzanie chmurowe
CASE STUDY: Co mogę w sieci?

MODUŁ II. PRACA ZDALNA. RAMY BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO W SIECI

Ta część szkolenia poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zastanowimy się nad możliwościami ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie ochrony prawa do prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych wrażliwych, a także wytworów własności intelektualnej. Przeanalizujemy też problem bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Na praktycznych przykładach  (Case Studies) rozwiązywać będziemy aktualne i przyszłe problemy prawne związane z rewolucją technologiczną.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Praca zdalna a prawo autorskie
 2. Wolne zasoby i ich wykorzystanie
 3. Licencje CC
 4. Wybrane narzędzia do pracy zdalnej a ochrona praw autorskich
 5. Naruszenia w Internecie
 6. Możliwości wykorzystania AI w pracy zdalnej
 7. Test Turinga i efekt Elizy
 8. Problem e-osoby
 9. Odpowiedzialność za działania AI
 10. CASE STUDY: Obywatelka Sofia
 11. Big Data. Wybrane problemy prawne
 12. Prawo do prywatności w cyberprzestrzeni
 13. RODO, czy wystarczy by chronić nasze cyfrowe ślady?
 14. Pracownik zmanipulowany
 15. Sprawy urzędowe zdalnie- praktyka

MODUŁ III. OCHRONA INNOWACJI W INTERNECIE

W tej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawa własności intelektualnej. W szczególności nauczymy się rozróżniać poszczególne dobra niematerialne i sposoby ich ochrony w nowym modelu gospodarki. Zaprezentowane zostaną najważniejsze problemy i wyzwania nowego modelu społecznego w kontekście ochrony najistotniejszych aktywów rynkowych (wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich)

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady prawa własności przemysłowej
 2. Ochrona wynalazków
 3. CASE STUDY: PROGRAM komputerowy
 4. Wzory użytkowe
 5. Wzory przemysłowe
 6. CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?
 7. Znaki towarowe
 8. CASE STUDY: ZNAKI ORLEN’U
 9. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 10. CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ ?
 11. Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych
 12. Ochrona danych technicznych
 13. CASE STUDY: WIZERUNEK
 14. Znaki towarowe w Internecie
 15. Strategia ochrony innowacji
 16. Ochrona na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym
 17. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie a cykl życia organizacji
 18. Zgłoszenia do ochrony przez Internet - praktyka

Czas trwania

08:45 - 09:00 - próba logowania
09:00 - 11:30 - część I szkolenia (z sesją pytań)
11:30 - 12.30 - przerwa
12:30 - 15:00 - część II szkolenia (z sesją pytań)

Prelegenci

Aleksandra Nowak - GrucaTrener AVENHANSEN

Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista (ekspert w zakresie ekonomicznej analizy prawa), rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Adiunkt na jednej z krakowskich uczelni. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne, ekonomista, rzecznik patentowy. Specjalizuje się w ochronie własności intelektualnej, a także zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym.

Dlaczego szkolę:

Prowadzenie szkoleń jest dla mnie przygodą: z wiedzą, z intelektem, z emocjami oraz zainteresowaniami. Każde szkolenie jest inne i wzbogaca o nowe doświadczenia. To niezwykle inspirujące, kiedy mozolnie zdobywana wiedza, umiejętnie przekazana, odbija się na twarzach uczestników i wraca do mnie, wzbogacona energią, która łączy na takich spotkaniach. W mojej rodzinie już od pradziadka wszyscy wybierali zawód pedagoga czy nauczyciela. Wybrałam inną drogę, ale „genetyczne” zamiłowania pchnęły mnie do działalności dydaktycznej  i szkoleniowej. Wykonywałam i wykonuję różne prace (komornik, in house lawyer, ekonomista, rzecznik patentowy), z pełną odpowiedzialnością mogę dziś stwierdzić, że zdecydowanie preferuję pracę trenera i wykładowcy.

Uczę merytorycznie, ale przede wszystkim praktycznie. W ramach szkoleń wykorzystuję różne techniki przekazywania wiedzy, od opowiadania historii (storytelling) po rysowanie (visual recording). Na moich szkoleniach na pewno nie zabraknie solidnej wiedzy, humoru i ciekawych przykładów z praktyki.

Doświadczenie:

Ukończyłam na poziomie studiów doktoranckich prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim i ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz liczne szkolenia psychologiczne. Odbyłam dwie aplikacje: komorniczą i rzecznikowską. Obecnie praktykuję jako wspólnik LOGOPROTECT Kancelarii Rzeczników Patentowych w Krakowie. Prawem własności intelektualnej zajmuję się od kilkunastu lat naukowo i zawodowo. Ponadto fascynuję się sztuczną inteligencją i prawem nowych technologii. Jestem autorką monografii i książek, oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Obszary specjalizacji:

Specjalizuję się w problematyce prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego (w tym egzekucyjnego) oraz w prawie własności intelektualnej, przy czym regulacje prawne interpretuję nie tylko przy wykorzystaniu tradycyjnych metod wykładni, ale przede wszystkim z perspektywy ekonomicznej (specjalizuję się w zakresie ekonomicznej analizy prawa). Ponadto interesuję się możliwościami wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym dla opracowania i wdrażania strategii wzrostu innowacyjności organizacji. Posiadam duże doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa, które wciąż wzbogacam, przeprowadzając klientów przez pułapki prawne czy pomagając im w ochronie praw i interesów.

Jako trener biznesu zrealizowałam kilkadziesiąt projektów szkoleniowych dla biznesu i instytucji, m.in. dla  Akademii Architekta, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Agencji Rozwoju Regionalnego, Collegium Medicum UJ, PKP Polskich Linii Kolejowych SA, Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego Sp. z o.o., Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego SA, Polskiego Instytutu Dyplomacji im. I. J. Paderewskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki.

Ważniejsze publikacje:

 1. Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, Monitor Prawniczy 13/2006.
 2. Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 719/2006.
 3. Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny (zagadnienia wybrane) – Przegląd Prawa Egzekucyjnego 9/2007.
 4. Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji Dyrektywy 2004/48 WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – Zeszyty Naukowe Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 1/2008.
 5. Roszczenie informacyjne w ustawie prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa - Monitor Prawniczy 15/2008.
 6. Ekspertyza odnosząca się do relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami (twórcami wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych) w celu podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i uzyskania wzajemnych korzyści, (współautor), www.mg.gov.pl/Wiadomości/Innowacyjność.

Moje najciekawsze szkolenie:

Na twarzach uczestników maluje się napięcie, oczy zwrócone ku mnie błyszczą zainteresowaniem. A ja potrafię trudny prawniczy temat uczynić ciekawym i wciągu zaledwie kilku godzin szkolenia „sprzedaję” wiedzę, której zgłębienie zabrało mi tysiące godzin, spędzonych w pracy i „nad książkami”.

Prywatnie:

Uwielbiam sport, szczególnie balde - taniec z nożami, osobliwe połączenie tańca i wschodnich sztuk walki. Interesuję się psychologią, szczególnie uważnie zgłębiam najnowsze osiągnięcia andragogiki. Nie mogę obejść się bez dobrej literatury, sama chętnie piszę, a jedną historię udało mi się nawet wydać… Moim mistrzem jest Albert Camus.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
590
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 04 grudnia 2020 r.
390
Cena zawiera:
 • - Autorskie materiały szkoleniowe - Certyfikat ukończenia szkolenia - Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej.
 2. Po jego otrzymaniu będziemy się kontaktować z Państwem, potwierdzać udział oraz przekazywać informacje dotyczące organizacji szkolenia oraz zasad płatności.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!