Prawa pacjenta w ochronie zdrowia

O szkoleniu

14 czerwca Komisja Zdrowia przyjęła nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt poselski przewiduje:

 • utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, z którego wypłacane mają być – w postępowaniu pozasądowym – rekompensaty za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta wskutek udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • utworzenie w miejsce dotychczas działających 16 wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych dwuinstancyjny pozasądowy system rekompensowania szkód, obsługiwany przez RPP. Świadczenie kompensacyjne miałyby być przyznawane na podstawie opinii zespołu ekspertów, w którego skład wchodzić będzie co najmniej 20 osób, w tym 15 lekarzy, a także pielęgniarki, położne i inni przedstawiciele zawodów medycznych.

Wdrożenie nowego systemu rekompensat ma spowodować, że świadczenia kompensacyjne będą wypłacane szybciej i sprawniej. Miałyby wynosić – zależnie od poniesionej szkody – od 2 tys. do 200 tys. złotych. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia będzie podejmował na podstawie opinii ekspertów Rzecznik Praw Pacjenta w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

Składanie wniosków będzie natomiast możliwe w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, ale nie dłużej niż do trzech lat od jego wystąpienia.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia,
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej),
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników działów statystyki medycznej,
 • sekretarek medycznych,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Program szkolenia

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i omówienie zakresu zastosowania ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (podmioty zobowiązane, ograniczenia korzystania z praw pacjenta).
 2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
 3. Prawo pacjenta do informacji.
 4. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 5. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
 6. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
 8. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.
 9. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 10. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 11. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 12. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 13. Sądowa ochrona praw pacjenta – zadośćuczynienie za zawinione naruszenie praw pacjenta (przegląd orzecznictwa).
 14. Instytucjonalna ochrona praw pacjenta – działalność Rzecznika Praw Pacjenta.
 15. Pełnomocnik do spraw praw pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych.
 16. Nowy model pozasądowego rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w wyniku zaistnienia zdarzeń medycznych – Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
 17. Dyskusja i pytania.

Czas trwania

9:00 - 15:00

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, od 2002 roku zajmuje się wyspecjalizowanym doradztwem prawnym oraz redakcją komentarzy i artykułów prawniczych dotyczących funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w różnych formach – podmiotów leczniczych, zawodowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich/położniczych i fizjoterapeutycznych. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie prawa w ochronie zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.

Rejestracja

450
450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe AGAMON II Sp. J. Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
43-346 Bielsko-Biała
Produkcyjna 11
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!