Prawne aspekty tworzenia, wdrażania i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji

O szkoleniu

Rozwiązania sztucznej inteligencji znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle, biznesie i sektorze publicznym.

Coraz częściej stajemy przed wyzwaniem obsługi prawnej projektów dotyczących tworzenia lub wdrożenia systemów sztucznej inteligencji, jak również zapewnienia zgodnego z prawem wykorzystania systemów AI.

Jednocześnie, w najbliższej przyszłości czekają nas istotne zmiany legislacyjne w zakresie sztucznej inteligencji. Aktualnie na poziomie UE finalizowane są prace nad Aktem w sprawie sztucznej inteligencji oraz prowadzone prace nad regulacjami dot. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy AI.

Już teraz konieczne jest zatem uwzględnianie wpływu projektowanych regulacji prawnych na tworzenie, wdrażanie i wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji. Nieuwzględnienie projektowanych wymagań dotyczących systemów AI (np. wymagań dot. doboru), skutkować może bowiem brakiem możliwości ich wykorzystania w niedługiej przyszłości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • poznasz wymagania prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji,
 • poznasz zasady wykorzystania danych osobowych i nieosobowych na potrzeby trenowania modeli AI
 • poznasz zasady wykorzystywania różnego rodzaju utworów (np. tekstów, zdjęć) na potrzeby uczenia modeli AI
 • poznasz zasady ochrony, doboru i wykorzystania zbiorów danych na potrzeby uczenia modeli AI,
 • poznasz kontente narzędzia pozwalające zapewnić zgodność systemu sztucznej inteligencji z zasadami etyki (metodyki itp.).
 • poznasz zasady i metodyki wdrażania rozwiązań AI w organizacji, w tym metodyki realizacji projektów opartych o wykorzystanie danych,
 • poznasz modele powiązań kontraktowych w procesie wdrożenia AI w organizacji oraz zasady sporządzania umów dotyczących wdrożenia AI (umowy wdrożeniowe, licencje),
 • poznasz najnowsze wyzwania prawne i kierunki zmian legislacyjnych w zakresie sztucznej inteligencji, w tym dotyczące odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, praw konsumentów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do:

 • Radcom prawnym, adwokatom, prawnikom obsługującym lub zamierzającym obsługiwać projekty dotyczące sztucznej inteligencji (AI),
 • Prawnikom wewnętrznym firm tworzących lub wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji,
 • Prawnikom wewnętrznym firm i instytucji zamierzającym zamawiać, nabyć, czy wdrażać system sztucznej inteligencji,
 • Managerom i kierownikom projektów firm tworzących, wdrażających lub wykorzystujących systemy sztucznej inteligencji
 • Kierownikom projektów informatycznych
 • Audytorom wewnętrznym

Program szkolenia

 1. Podstawowe techniczne aspekty sztucznej inteligencji.
  • Pojęcie tzw. sztucznej inteligencji (AI)
  • Rodzaje uczenia maszynowego i głębokiego
  • Rola danych w uczeniu maszynowym
 2. ROAD MAP
  • Jak zmieni się prawo w zakresie rozwiązań sztucznej inteligencji - AI ACT, odpowiedzialność, prawo konsumenckie itp.
  • Metodyka wdrożenia systemów AI
 3. Wykorzystanie danych na potrzeby uczenia modeli AI
  • Wyzwania prawne dotyczące odpowiedniego doboru danych (przeciwdziałanie uprzedzeniom, błędy itp.)
  • Wymagania dotyczące zarządzania danymi wykorzystywanymi na potrzeby trenowania modeli AI (AI ACT, prawa człowieka, etyka itp.).
  • Wykorzystanie danych osobowych na potrzeby uczenia modeli AI oraz w trakcie korzystania z systemu AI (podstawy przetwarzania, DPIA, zautomatyzowane podejmowanie decyzji itp.).
  • Wykorzystanie utworów (np. tekstów, zdjęć) na potrzeby uczenia modeli AI
  • Ochrona i wykorzystanie zbiorów danych (w tym licencje na bazy danych)
 4. Wymagania prawne dotyczące systemów sztucznej inteligencji.
  • Wymagania etyczne dot. systemów AI oraz audyt systemów AI pod względem spełnienia wymagań etycznych.
  • Wymagania wynikające z projektowanego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji
   • Pojęcie systemu sztucznej inteligencji
   • Systemu sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka
   • Wymagania dot. systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka ( w tym systemy zarządzania, rejestracja zdarzeń, rejestracja systemów, nadzór człowieka, cyberbezpieczeństwa).
   • Certyfikacja systemów AI
   • Problematyka deep fake
   • Odpowiedzialność za naruszenie AI ACT
 5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez systemy AI.
  • Aktualny stan prawny i stan prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi (nowe rozporządzenie UE).
  • W jaki sposób ograniczyć ryzyko odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez AI wdrożone w organizacji.
 6. Prawa własności intelektualnej a sztuczna inteligencja.
  • Ochrona wytworów wytworzonych przez systemy AI (muzyka, grafika, teksy artykułów itp.).
  • Patenty na rozwiązania implementujące AI
 7. Umowa na wdrożenie systemów AI w organizacji.
  • Modele umowy na wdrożenie systemu AI
  • Ochrona poszczególnych „elementów” systemu sztucznej inteligencji (w tym ochrona modeli, parametrów, oprogramowania).
  • Konstrukcja umowy – podstawowe klauzule.

Czas trwania

9.00-14.30

Prelegenci

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 990 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa Ficowskiego 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!