Prawo autorskie w działalności wydawniczej

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników (wydawcy, redaktorzy, osoby zajmujące się reklamą, promocją lub podpisywaniem umów) praktycznej i rzetelnej wiedzy w zakresie problematyki prawnoautorskiej działalności wydawniczej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność wydawniczą dotyczącą utworów słownych (literackich), plastycznych, graficznych, utworów zbiorowych, zarówno w formie tradycyjnej, jak też elektronicznej.

Program szkolenia

Podstawy prawa autorskiego - źródła prawa; właściwość prawa/właściwość sądu; pojęcie utworu (utwory słowne, fotograficzne, plastyczne); utwory pracownicze a współpraca w oparciu o umowy prawa cywilnego; autorskie prawa majątkowe (czas trwania, pola eksploatacji); autorskie prawa osobiste (autorstwo, integralność utworu, redakcja); problematyka praw zależnych (adaptacje, kontynuacje, zmiany w publikacji, rozszerzenia, aktualizacje); odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich osobistych; wykorzystanie korespondencji lub wizerunku osób a dobra osobiste; ochrona dobrego imienia i dorobku twórczego; publikowanie prywatnej korespondencji, listów, dzienników.

Umowy wydawnicze - umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe; umowa wydawnicza oparta o licencję; umowa wydawnicza oparta o przeniesienie autorskich praw majątkowych; istotne postanowienia umowne (m.in. wynagrodzenie, oświadczenia twórcy, kary umowne, procedura odbioru, egzemplarze autorskie, pola eksploatacji, pierwszeństwo publikacji); umowa wydawnicza a problematyka praw zależnych (m.in. tłumaczenia, opracowania); umowy licencyjne (pola eksploatacji, terytorium, licencja wyłączna i niewyłączna, wygaśnięcie licencji); egzemplarze autorskie; wprowadzenie do obrotu; wyczerpanie prawa.

Utwory wykorzystywane w działalności wydawniczej - problematyka wydawnicza utworów literackich, wizualnych (m.in. utwory plastyczne, grafiki, fotografie, ryciny), naukowych, publicystycznych, utwory audiowizualne; pierwsze wydania; wydania krytyczne; utwory audialne; reprodukcje dzieł sztuki i utworów plastycznych w ramach wydawnictw; problematyka prawnoautorska tzw. dzieł dawnych (m.in. relacje pomiędzy ustawą z 1952 roku a 1994 roku).

Dozwolony użytek utworów chronionych a działalność wydawnicza – korzystanie z utworów i ich egzemplarzy dla celów reklamy publicznej i sprzedaży (m.in. w katalogach, materiałach promocyjnych, inne formy udostępniania); dozwolony użytek utworów osieroconych opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem; dozwolony użytek w zakresie niektórych sposobów korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym opublikowanych w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem; nowelizacja prawa autorskiego.

Wizerunek - ochrona wizerunku osoby utrwalonej na fotografii (pojęcie wizerunku, wymóg zgody i jej forma, brak konieczności uzyskania zgody - osoby powszechnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych); wizerunek w publikacjach, w tym w ramach tzw. fotografii dawnej; wizerunek autora

Czas trwania

09:30–14:30

Prelegenci

Piotr Łada
Adwokat w zespole Commercial
Eversheds Sutherland
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zajmuje się również zagadnieniami gamedev, IT oraz e-privacy. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Wspiera klientów w projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii czy rozwiązań IT. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w renomowanych kancelariach prawnych. Był również kierownikiem biura prawa autorskiego w jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). Zajmował się doradztwem w zakresie IP/IT oraz ochrony danych osobowych.Pracował dla podmiotów z różnych sektorów, m.in. spółek z branży IT, e-commerce, gamedev, operatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych (gamifikacja) oraz podmiotów prawa publicznego. Posiada szerokie doświadczenie przy realizacji projektów dotyczących zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony danych osobowych i e-privacy, w tym w zakresie audytów przedwdrożeniowych, wdrożeń rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych, ocen skutków dla ochrony danych (DPIA), opracowywania dokumentacji i bieżącego doradztwa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!