Prawo autorskie w produkcji filmu fabularnego

O szkoleniu

Szkolenie z zakresu prawa filmowego przy produkcji filmów fabularnych to kompleksowe ujęcie tematu nabycia praw autorskich i praw pokrewnych przy produkcji filmów, a także wykorzystania wizerunku, przetwarzania danych osobowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące prawa autorskiego, a także jakiego rodzaju umowy należy zawrzeć z poszczególnymi członkami ekipy, a także dowiedzą się m.in. jakie są zasady korzystania z wizerunku.

Szkolenie poświęcone będzie także umowom dotyczącym filmów fabularnych, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących scenariusza (w tym umowy opcji), a także umów dotyczących wykorzystani muzyki w filmie.

Autorski program szkolenia przygotowany jest przez mec. Marcina Lassotę, adwokata specjalizującego się w prawie autorskim, który od lat współpracuje m.in. z branżą filmową. reklamową i wydawniczą oraz instytucjami kultury. Program szkolenia obejmuje omówienie aktualnych przepisów prawa autorskiego oraz analizę przykładów, również z własnej praktyki adwokackiej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • jakie prawa może obejmować korzystanie z filmów fabularnych;
 • jakie zasady dotyczące prawa autorskiego obowiązują w produkcji fabularnych utworów audiowizualnych;
 • jakie są zasady korzystania z wizerunku;
 • jak prawidłowo zawierać umowy z członkami ekipy filmowej – np. z kim zawrzeć umowę o dzieło, a z kim umowę zlecenia, komu przysługują 50% kosztów uzyskania przychodu?
 • na czym polega umowa opcji dotycząca scenariusza oraz jakie typy umów są zawierane w zakresie użycia muzyki w filmie;
 • czym jest dozwolony użytek utworów i w jakich przypadkach można powołać się np. na prawo cytatu w filmie;
 • na co zwracać uwagę tworząc film fabularny;
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób związanych z produkcją filmów fabularnych i z rynkiem reklamowym (producenci, pracownicy agencji reklamowych świadczących usługi na rzecz branży filmowej – w tym w zakresie kampanii reklamowych w social mediach, podwykonawcy film produkcyjnych, pracowników księgowych zajmujących się produkcją filmową), jak i do przedstawicieli instytucji kultury, którzy w swojej pracy tworzą nagrania reklamowe i spotykają się z problemem praw autorskich i prawa do wizerunku w produkowanych lub współtworzonych nagraniach.

Program szkolenia

Etapy produkcji i dystrybucji filmu fabularnego
Prawa do filmu

 • prawa autorskie
 • prawa pokrewne do artystycznych wykonań
 • prawa pokrewne producenta wideogramu
 • rodzaje umów zawieranych na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji

Prawo autorskie – umowy

 • prawa autorskie osobiste i majątkowe
 • prawa autorskie zależne
 • pola eksploatacji
 • licencja i przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • najczęstsze błędy

Prawo autorskie – dozwolony użytek utworów

 • utwory wystawione na stałe w miejscach publicznych
 • cytat
 • jak oznaczać utwory przy dozwolonym użytku?

Umowy dotyczące finansowania filmu
Jak konstruować umowy?

 • strony
 • przedmiot umowy
 • pola eksploatacji
 • rodzaj umowy
 • wynagrodzenie
 • termin nabycia praw/udzielenia licencji
 • własność egzemplarzy
 • prawa zależne
 • osobiste prawa autorskie
 • prawa zależne
 • najczęstsze błędy

Scenariusz

 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
 • przeniesieniem praw autorskich
 • umowa opcji

Umowy z ekipą

 • działo czy zlecenie?
 • komu przysługują prawa autorskie i 50% KUP?
 • umowy B2B
 • przykład – umowa o działo (operator)
 • przykład – umowa zlecenia (kierownik produkcji)

Muzyka w filmie

 • umowa z kompozytorem
 • wykorzystanie muzyki istniejącej
 • nagrania własne

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych

 • kto ponosi odpowiedzialność?
 • odpowiedzialność pracownika
 • odpowiedzialność cywilna i karna

Czas trwania

09:30-15:00

Prelegenci

Marcin Lassota

adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec.
Specjalizacje zawodowe: prawo autorskie, prawo własności intelektualnej, prawo filmowe, obsługa i reprezentacja prawna instytucji kultury oraz instytucji naukowych, prawo zamówień publicznych, organizacja konkursów i loterii, a także prawo medyczne i odszkodowania za błędy w sztuce medycznej.
Mediator wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Cytowany m.in. przez „Gazetę Prawną”, „Puls Biznesu”, miesięcznik „Press”.
Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzi zamknięte i otwarte szkolenia z pisania umów dla instytucji kultury, a także warsztaty podczas targów książki, m.in. w Krakowie i Warszawie, festiwali filmowych i konferencji dla branży kinowej (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Konferencja Kin Studyjnych i Lokalnych, Forum Wokół Kina, NewCineForum).
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
zgłoszenie min. 2 tygodnie przed terminem
766
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
863
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 890 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Zgłaszając udział w szkoleniu zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie.
 3. Opłata realizowana jest przelewem na konto Organizatora na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Odwołanie zgłoszenia możliwe jest bezkosztowo na nie mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora na piśmie (w tym z użyciem poczty elektronicznej). Odwołanie po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty.
 5. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 6. Zgłaszający ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia na inny termin (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie Organizatora pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi, ani w części, ani w całości.
 7. Organizator zastrzega prawo zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji zawiadamia Zgłaszającego o odwołaniu szkolenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ficowskiego 15
 • Kod pocztowy: 01-747
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5260209840

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska Ficowskiego 15

Organizator

Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
01-747 Warszawa, Polska
Ficowskiego 15
woj. mazowieckie
Centrum Promocji Informatyki (CPI) to firma edukacyjna działająca na rynku szkoleniowym od 1992 roku. CPI specjalizuje się w organizowaniu szkoleń otwartych, kursów i konferencji oraz projektów zamkniętych organizowanych na zlecenia firm i organizacj...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!