Prawo Budowlane i proces inwestycyjny dla praktyków. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem

O szkoleniu

-

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

 1. Zrozumienie aktualnych przepisów prawa budowlanego i ich praktycznych zastosowań w działalności instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.
 2. Wyszkolenie uczestników w kluczowych etapach procesu inwestycyjnego - od planowania do zakończenia projektu, uwzględniając specyfikę działania w sektorze publicznym i prywatnym.
 3. Wyposażenie w narzędzia i strategie, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie problemów i wyzwania związane z realizacją inwestycji.
 4. Omówienie aspektów prawnych i administracyjnych związanych z dokumentacją budowlaną oraz uzyskiwaniem pozwoleń na budowę.
 5. Umożliwienie wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji i przedsiębiorstw, co przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i perspektyw z różnych sektorów.

Oto główne powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Aktualna wiedza i praktyczne umiejętności: Szkolenie dostarcza aktualnej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnego działania w procesie inwestycyjnym.
 • Specyfika pracy w sektorze publicznym i prywatnym: Program szkolenia został dostosowany do potrzeb obu sektorów, uwzględniając różnice w podejściu i wymaganiach, co pozwoli na lepsze zrozumienie i współpracę między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi.
 • Rozbudowanie sieci kontaktów: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi nawiązanie wartościowych relacji z przedstawicielami innych instytucji i firm działających w branży budowlanej, co może prowadzić do potencjalnych partnerstw i współpracy w przyszłości.
 • Rozwój kariery zawodowej: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników, otwierając nowe możliwości awansu i rozwoju w swojej dziedzinie.
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów: Szkolenie zapewni uczestnikom narzędzia i strategie pozwalające na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z realizacją inwestycji budowlanych oraz zrozumienie procesów administracyjnych.
 • Wiedza ekspercka: Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego eksperta z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, co zapewni najwyższą jakość przekazywanej wiedzy.
 • Inspirujące otoczenie: Lokalizacja szkolenia w malowniczym Zakopanem pozwoli na odprężenie się w górskich okolicznościach przyrody, co sprzyja skoncentrowaniu się na nauce i integracji z innymi uczestnikami.
 • Certyfikat uczestnictwa: Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem, który może stanowić ważne zaświadczenie o zdobytych kompetencjach i umiejętnościach w dziedzinie prawa budowlanego.
 • Współpraca i wymiana doświadczeń: Spotkania podczas szkolenia z przedstawicielami różnych instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych umożliwią wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w branży.
 • Wyjątkowa okazja do nauki: Szkolenie zapewni intensywną naukę, praktyczne ćwiczenia oraz studia przypadków, co pozwoli uczestnikom z pełnym zaangażowaniem wcielić się w rzeczywiste sytuacje zawodowe.

Korzyści dla uczestników

 1. Poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego, dostosowanej do specyfiki pracy w sektorze publicznym i prywatnym.
 2. Wypracowanie efektywnych rozwiązań w kwestiach prawnych i administracyjnych związanych z inwestycjami.
 3. Możliwość nawiązania nowych kontaktów i współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi.
 4. Skuteczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, co wpłynie na jakość i efektywność projektów budowlanych.
Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa dla 3-dniowego szkolenia z tematyki "Prawo Budowlane i Proces Inwestycyjny dla Praktyków" skierowanego do pracowników instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, obejmuje szeroki zakres profesjonalistów związanych z branżą budowlaną. Szkolenie zostało specjalnie zaprojektowane, aby dostarczyć praktycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy w sektorze publicznym i prywatnym związanej z projektowaniem, realizacją oraz nadzorem inwestycji budowlanych.

Pracownicy instytucji publicznych:
Architekci i urbaniści.
Pracownicy odpowiedzialni za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Inspektorzy nadzoru budowlanego i inżynierowie ds. nadzoru.
Pracownicy odpowiedzialni za proces uzyskiwania pozwoleń na budowę.
Prawnicy związani z działalnością administracyjną, nadzorczą i prawem budowlanym.

Przedstawiciele przedsiębiorstw prywatnych:
Pracownicy firm deweloperskich odpowiedzialni za przygotowanie i realizację inwestycji budowlanych.
Wykonawcy budowlani, zarówno kierownicy budowy, jak i rzemieślnicy.
Architekci i inżynierowie pracujący w biurach projektowych.
Specjaliści ds. kontroli jakości oraz zarządzania ryzykiem w projekcie budowlanym.
Osoby odpowiedzialne za negocjowanie i zawieranie umów budowlanych z instytucjami publicznymi.

Inni profesjonaliści związani z branżą budowlaną:
Konsultanci i doradcy prawni specjalizujący się w prawie budowlanym.
Ekonomiści i analitycy zajmujący się oceną opłacalności inwestycji.
Specjaliści ds. ochrony środowiska związani z branżą budowlaną.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem, w tym zarządzanie czasem i kosztami.

Grupa docelowa jest bardzo zróżnicowana, obejmując zarówno osoby pracujące w instytucjach publicznych, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych działających na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Szkolenie pozwoli na integrację wiedzy i perspektyw z obu sektorów, co jest cennym atutem i sprzyja wymianie doświadczeń oraz tworzeniu synergii między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi w sektorze budowlanym.

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Wprowadzenie do szkolenia: cel, zakres tematyczny i oczekiwania uczestników.
 2. Rola i zadania instytucji publicznych w procesie inwestycyjnym: rola organów administracji publicznej w nadzorze nad projektem budowlanym.
 3. Rola i zadania przedsiębiorstw prywatnych w procesie inwestycyjnym: perspektywa dewelopera, wykonawcy i projektanta.
 4. Podstawy prawa budowlanego: definicje, pojęcia oraz kluczowe akty prawne regulujące proces inwestycyjny.
 5. Procedury i wymogi formalne związane z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Dzień 2:

 1. Etapy realizacji inwestycji budowlanej: od planowania do zakończenia projektu.
 2. Zagadnienia związane z analizą ryzyka i oceną opłacalności inwestycji.
 3. Przygotowanie dokumentacji budowlanej: wymogi, kluczowe elementy i analiza przykładowych projektów.
 4. Praktyczne aspekty współpracy między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi w procesie inwestycyjnym.
 5. Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę: kluczowe dokumenty, organy zaangażowane i procedury.


Dzień 3:

 1. Aspekty prawne i administracyjne związane z umowami budowlanymi: umowy na roboty budowlane, dostawy, usługi projektowe.
 2. Nadzór nad inwestycjami budowlanymi w sektorze publicznym i prywatnym: rola inspektora nadzoru, kontrola jakości wykonania.
 3. Prawne aspekty użytkowania obiektów budowlanych: proces odbioru inwestycji i przekazywanie ich do użytkowania.
 4. Procedury rozwiązywania sporów w branży budowlanej: arbitraż, mediacje, postępowania sądowe.


Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

2590.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:

 • 3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 490 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
 • możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
 • dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
2190 zł netto  - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
2590 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
3080 zł netto  - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym  (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat,  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

Szkolenie on-line
1940.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe


Uwagi
Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: 

Czas trwania

3 dni - 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

Zakopane

Zakopane

woj. małopolskie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
2 318
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 2 390 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
 • Ulica i nr: Grottgera 16/1
 • Kod pocztowy: 60-758
 • Miejscowość: Poznań
 • Numer NIP: 7773150627

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska Grottgera 16/1

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań, Polska
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!