Prawo celne dla logistyków i spedytorów - zasady unijnego prawa celnego w zakresie wykonywania czynności przez logistyków i spedytorów w obrocie towarowym z krajami trzecimi i na terenie UE

O szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prawa celnego w zakresie wykonywania czynności przez logistyków i spedytorów w obrocie towarowym z krajami trzecimi na terenie Unii Europejskiej.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy:

 • logistyków
 • spedytorów
 • wszyskie osoby odpowiedzialne za sprawy celne w firmie

Program szkolenia

1. PRZEPISY OGÓLNE – PODSTAWOWE DEFINICJE.

 • Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych stosowanych w obrocie towarowym w ramach UE i w kontakcie z krajami trzecimi.

2. REFORMA CELNA: PRZENIESIENIE UNII CELNEJ NA WYŻSZY POZIOM.

 • Bardziej opłacalne i skuteczne ramy współpracy regulujących unię celną.
 • Zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów dla administracji i przedsiębiorstw dzięki uproszczonym i zmodernizowanym procedurom.
 • Umożliwienie służbom celnym UE lepszej ochrony finansowych i niefinansowych interesów UE i jej państw członkowskich oraz jednolitego rynku w oparciu o wspólne zarządzanie ryzykiem w całej UE i bardziej zharmonizowane kontrole
 • Zmniejszenie formalności dla wszystkich handlowców.
 • Jednolity interfejs UE do przesyłania danych zamiast 111 oddzielnych systemów, które funkcjonują obecnie w całej UE.

3. ELEMENTY KALKULACYJNE SŁUŻĄCE DO NALICZANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH PRZYWOZOWYCH ORAZ INNYCH ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W WYMIANIE TOWAROWEJ:

3.1. Taryfa celna, inne środki taryfowe, kody klasyfikacji towarów na dokumentach przewozowych.

 • Wspólna Taryfa Celna - ważny element do kalkulacji. Nowa Wspólna Taryfa Celna - od 1 stycznia 2024 r.
 • Stosowanie kodów CN i TARIC przy klasyfikacji towarów. Zmiany w Systemie CN i TARIC.
 • Przykłady z klasyfikacji i opisy zmian.
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT.

3.2. Reguły pochodzenia towarów:

 • sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia,
 • świadectwa niepreferencyjne – uniwersalne,
 • Dowody pochodzenia stosowane w ramach umów o partnerstwie gospodarczym między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku AKP
 • Umowy o strefach wolnego handlu (w tym UE-Turcja). Perspektywy nowych umów o strefach wolnego handlu z EU.
 • stosowanie świadectwa przewozowego w regułach preferencyjnych EUR.1, EUR-MED i deklaracji na fakturze,
 • Generalny System Preferencji – System zarejestrowanych eksporterów (REX) – rozwój etapowy systemu dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu.
 • Status celny towaru – nowe regulacje.
 • Stosowanie deklaracji dostawców – dokument INF-4.

3.3. Potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:

 • rola dokumentu T2L,
 • stosowanie świadectw A.TR.

3.4. Wartość celna towarów:

 • wartość celna transakcyjna,
 • faktury, koszty dodatkowe,
 • rabaty - związek z przywiezionym towarem oraz umocowanie w umowie.

4. WPROWADZENIE TOWARÓW NA OBSZAR CELNY WSPÓLNOTY PRZEDSTAWIENIE TOWARÓW ORGANOM CELNYM:

 • system ICS – (System Kontroli Importu) – obowiązek przewoźnika - składanie PDS,
 • zasady nadawania podmiotom numerów EORI – centralna baza danych (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych),
 • przedstawienie towarów,
 • miejsca zatwierdzone do celów przedstawienia i czasowego składowania towarów – deklaracja skrócona DS.,
 • tranzyt zewnętrzny (System NCTS2 PLUS dokumenty T-1),
 • zmiany w komunikatach - nowe komunikaty,
 • wymagalność kodu HS,
 • tranzyt wewnętrzny (procedura T-2),
 • karnet TIR,
 • odprawa czasowa – dokument ATA.

5. NADANIE TOWAROM PRZEZNACZENIA CELNEGO:

 • formy zgłoszeń celnych:
  - procedura zwykła,
  - procedury uproszczone (wpis do rejestru) w wywozie i przywozie,
 • zwolnienie towaru,
 • dopuszczenie do swobodnego obrotu,
 • Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO).
 • Konsolidacja i centralizacja obsługi zgłoszeń celnych oraz nowy model kontroli mobilnej.

6. AUTOMATYCZNY SYSTEM IMPORTU (AIS).

 • Nowe zasady obiegu e-dokumentów.
 • Przebieg komunikacji na linii Podmiot – Organ Celny
  - wszystkich rodzajów zgłoszeń celnych (ZCP).
  - współpraca z polskim PCS w portach morskich,
  - automatyczne zwalnianie kontenerów w polskich morskich Terminalach Kontenerowych,
  - optymalizowanie procesów związanych z logistyką.
 • AIS Import PLUS – planowane wdrożenie od 1 lipca 2024 r.
 • Nowe rodzaje e-komunikatów.

7. PROCEDURA WYWOZU W NAJNOWSZEJ APLIKACJI:

 • System AES/ECS2 PLUS (System Kontroli Eksportu),
 • Obieg nowych e – komunikatów:
  - w urzędach celnych wywozu UWU (wewnętrznych),
  - w urzędach celnych wyprowadzenia UWA (granicznych),
  - zamknięcie operacji w celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT (nowy komunikat CC599C),
  - procedury awaryjne,
  - dokument EAD i numer MRN.
 • towary powracające – dokument INF-3.

8. TRANSAKCJE WEWNĄTRZUNIJNE W KONTEKŚCIE SPRAW CELNYCH:

 • Unijna deklaracja statystyczna INTRASTAT w wywozie i przywozie – rola przewoźnika w prawidłowym zamknięciu procedury do rozliczenia VAT ze stawką 0%.
 • Dokument CMR.

9. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INTRASTAT w 2023 i 2024 roku:

 • Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń INTRASTAT.
 • Zgłoszenia tyko w formie elektronicznej w pliku XML.
 • Uregulowania prawne systemu INTRASTAT.
 • Wartość fakturowa i statystyczna.
 • Reklamacje, naprawy, uszlachetnienia.
 • Leasing finansowy i operacyjny.
 • Praktyczne rady i przykłady różnych transakcji.

10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Prowadzący to długoletni stały współpracownik ATL z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organach celnych GUC, a następnie Pion Celny Ministerstwa Finansów. Jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. Szkolenia prowadzi od początku lat dziewięćdziesiątych. W tym czasie przeszkolił kilka tysięcy osób. Z racji zajmowanego stanowiska i pełnionych funkcji, aktywnie uczestniczył we wdrażaniu dyrektyw UE i opracowywaniu zmian w Prawie Celnym, przez co wiedza, jaką przekazuje jest jak najbardziej aktualna. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za kompetencje, profesjonalizm, elastyczność, umiejętności dydaktycznego przekazu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line ZOOM.
To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena szkolenia on-line
za zapisy min. 7 dni przed wydarzeniem
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 767 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena szkolenia stacjonarnego
Zapis na szkolenie stacjonarne
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • zniżkę 10% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 067 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe w postaci PDF do pobrania. Możliwość kontaktu e-mail z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - 1 miesiąc od daty szkolenia.
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 5.15% przy zgłoszeniu min. 5 osób
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa
ul. Augustyna Locciego 26
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny szkolenia do 7 dni przed szkoleniem, przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty. Zwrotu zaliczki dokonujemy na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej nie później niż 7 dni przed szkoleniem. Po upływie tego terminu zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty 100% podanej kwoty.
 2. Inne warunki płatności mogą zostać uzgodnione bezpośrednio.
 3. W przypadku nie uczestniczenia w szkoleniu i braku pisemnej rezygnacji obciążamy Państwa 100% kosztami szkolenia.
 4. Możliwe jest uczestnictwo innej osoby niż zgłoszonej.
 5. ATL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia otwartego ze względu na zgromadzenie niedostatecznej liczby uczestników, o czym Zamawiający/Zleceniodawca i Uczestnik zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.

SZKOLENIE ON-LINE: ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Augustyna Locciego 26
 • Kod pocztowy: 02-928
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213358018

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!